New Research Culture -luentosarja

New Research Culture luentosarjan tunnuskuva. Ihmiset juhlivat ja ilmassa on paljon punaista, keltaista, sinistä ja vihreää pulveria.

New Research Culture -luentosarja pureutuu humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen polttaviin kysymyksiin sekä tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Luentosarjan kantavana teemana on monitieteisyyden ja uuden tutkimuskulttuurin edistäminen humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä tutkimusaloilla.

Lukuvuoden 2020 aikana New Research Culture -luentosarjassa puhuu neljä kansainvälisesti arvostettua SSH-alojen tutkijaa. Jokainen keynote-puhuja kertoo näkemyksensä siitä, miten humanistisen ja yhteiskuntatieteellisten tutkimusalojen tulisi reagoida nyt ja tulevaisuudessa. Mitä tutkia, miten tutkia ja miten tuoda SSH-alojen tutkimus paremmin esille?

Keynote-puheenvuorojen jälkeen näkökulmaan syvennytään paneelikeskustelun kautta. Tilaisuudet järjestetään Tiedekulman Stagella. Kaikkia tilaisuuksia on mahdollista seurata UniTuben kautta striiminä.

Kolme myyttiä SSH-tutkimuksesta: Se on yksilöllistä, halpaa ja tiukasti tieteenalakohtaista

Ensimmäisen New Research Culture -tilaisuuden keynote-puhujana on mediatutkimuksen professori Kirsten Drotner Etelä-Tanskan yliopistosta. Drotner on johtanut useita poikkitieteellisiä tutkimushankkeita ja hän on yksi johtavista SSH-alan asiantuntijoista Euroopassa. Hän on tutkinut esimerkiksi mediayleisöjä, digitaalista oppimista ja museoviestintää. Katso tutkimusportaalista lisää Drotnerin tutkimusurasta.

Videopuheenvuorossaan Drotner haastaa stereotyyppisiä käsityksiä humanistisista ja yhteiskuntatieteellisistä tutkimusaloista: Kolme myyttiä SSH-tutkimuksesta: Se on yksilöllistä, halpaa ja tiukasti tieteenalakohtaista. Drotner esittää, mitä voimme oppia siitä, kun kuvittelemme vaihtoehtoja rohkeasti uudelleen.

Keynote-puheenvuoron jälkeen keskusteluun liittyvät sosiaali- ja kulttuuriantropologian professori Sarah Green (HY), systemaattisen teologian professori Risto Saarinen (HY) oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Pia Letto-Vanamon johdolla.

Tapahtuman lopuksi Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen instituutti (HSSH) julkistaa monitieteisen tutkimuksen starttirahahaun alkaneeksi.

Professori Green on erikoistunut Euroopan antropologiaan ja erityisesti Balkanin sekä Välimeren antropologiaan. Uransa aikana hän on tutkinut rajoihin, sukupuoleen, seksuaalisuuteen sekä informaatioon ja teknologioihin liittyviä kysymyksiä. Häntä kiehtoo sijainnin käsite. Kenttätöissä hän on tutkinut niin kirjaimellisessa kuin metaforisessa mielessä, miten ihmiset sijoittuvat maailmaan sekä suhteeseen itseensä ja muihin.

Professori Saarisen ydinosaamista on historiallinen ja moderni uskontotiede. Hän on tutkinut uskontotiedettä sekä filosofisesta että systemaattisesta näkökulmasta. Saarinen on kirjoittanut laajasti varhaismodernista teologiasta ja filosofiasta.

Tilaisuus pidetään Tiedekulman Stagella 9.11. klo 13-15. Striimiä voi seurata UniTuben kautta.

Toinen NRC-luennoitsija on Bernd Kortmann. Hän on englannin kielen ja kielitieteen professori, Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS), Freinburgin yliopistossa Saksassa.

Kortmann on toiminnanjohtaja FRIAS instituutissa, joka yhdistää humanistiset ja yhteiskunnalliset tieteet, lääke-, luonnon- ja biotieteet sekä tekniset tieteet. Hän on myös Euroopan tutkimusyliopistojen (LERU) yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden ohjausryhmän puheenjohtaja ja Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tutkimustoiminnan asiantuntijaryhmän jäsen.

Kortmann on kiinnostunut englannin kielen epäsäännöllisyyksien kieliopista erityisesti typologisesta näkökulmasta. Hän on julkaissut esimerkiksi semantiikasta, kielen monimutkaisuudesta, kielitieteen historiasta ja englannin kielen kieliopista.

Kortmannin keynote-puheenvuoron tarkka aihe selviää myöhemmin.

Åse Gornitzka on Oslon yliopiston vararehtori ja tutkimuskomitean johtaja. Gornitzka on kiinnostunut julkisesta politiikasta ja hallinnosta, organisaatio- ja instituutioteoriasta, EU:n hallinnosta ja päätöksenteosta, julkisista uudistuksista ja organisaation muutoksista.

Frank Trentmann on historian professori Lontoon yliopiston Birkbeck Collegessa. Trentmann on myös Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen kulutuksen ja moraalin historian osa-aikainen professori.

Trentmann on modernin ja nykyajan yhteiskuntien historioitsija. Hän on julkaissut myös kulutuksesta, aineellisuudesta, poliittisesta kulttuurista ja jokapäiväisestä elämästä. Trentmann johti laajaa tieteidenvälistä Kulutuskulttuurit -tutkimusohjelmaa. Parhaillaan hän työskentelee projektissa, joka tutkii moraalisten arvojen ja käytäntöjen muutoksia 2000-luvulla.

Hänen julkaisuihinsa kuuluu: Empire of Things: How We Became a World of Consumers, from the Fifteenth Century to the Twenty-First (Penguin)