Palkalliset väitöskirjatutkijan tehtävät
Tohtoriohjelma järjestää kerran vuodessa haun yliopiston rahoittamiin tohtorikoulutettavien tehtäviin. Näihin tehtäviin valitut tohtorikoulutettavat tekevät väitöskirjatutkimuksensa yliopiston työntekijöinä. Paikkoja voivat hakea sekä nykyiset Helsingin yliopiston tohtorikoulutettavat että tohtorikoulutukseen hakemista suunnittelevat henkilöt.
Hakijan ohjeet

Helsingin yliopisto osoittaa vuosittain tohtoriohjelmille rahoitusta palkallisia väitöskirjatutkijan työsuhteita (palkkapaikkoja) varten. Väitöskirjatutkijan tehtävät ovat kokopäiväiseen työskentelyyn tarkoitettuja työsuhteita. Tavoitteena on, että työsuhteessa oleva tohtoriopiskelija saa tutkinnon valmiiksi neljässä vuodessa. 

Vuoden 2023 haku alkaa 29.08.2023 ja päättyy 14.09.2023. Hae tehtävää yliopiston rekrytointijärjestelmän kautta (kts. osio ”Hakulomake”). Ohjelmakohtaiset hakulomakkeet löytyvät Helsingin yliopiston Avoimet työpaikat sivuilta (linkki: https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/ura-ja-avoimet-tyopaikat/avoimet-tyopaikat )

Tehtäviä voivat hakea sekä Helsingin yliopiston nykyiset tohtorikoulutettavat että tohtoriopintoja suunnittelevat uudet hakijat.

Tutustu huolellisesti hakuohjeisiin.  Yleisiä hakuohjeita, sekä usein kysytyt kysymykset, löydät näiltä sivuilta. Tohtoriohjelmakohtaiset hakuohjeet löydät tämän sivun alalaidasta.

Jos suunnittelet hakevasi myös tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta, muista tutustua huolellisesti myös opinto-oikeuden hakua koskeviin ohjeisiin.

Väitöskirjatutkijan tehtävät on tarkoitettu täysipäiväiseen väitöskirjatutkimuksen tekemiseen ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tavoitteena on tohtorintutkinnon suorittaminen neljässä vuodessa. Työsuhteen täsmällinen kesto, sekä alkamis- ja päättymispäivät määritellään työsopimuksessa. 

Tarkemmat selvitykset työsuhteeseen kuuluvista asioista, kuten palkkauksesta, löydät hakuilmoituksesta.

Voit hakea tohtoriohjelmasta palkallista väitöskirjatutkijan työsuhdetta, jos olet nykyinen Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijan tai vasta tohtoriopintoja suunnitteleva hakija. 

Jos sinulla on jo tohtorin tutkinnon suoritusoikeus Helsingin yliopistossa, voit hakea palkkapaikkaa, jos et ole vielä ollut yhteensä neljä vuotta palkallisella väitöskirjatutkijan paikalla. 

Jos sinulla ei ole vielä tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta Helsingin yliopistossa, voit hakea sitä syyskuun haussa tai seuraavassa mahdollisessa kyseisen tohtoriohjelman opinto-oikeuden haussa, kuitenkin viimeistään keväällä. Tutustu tällöin huolellisesti myös opinto-oikeuden hakemisen ohjeisiin.

Väitöskirjatutkijan työsuhteeseen haetaan täyttämällä hakulomake sekä toimittamalla vaadittavat liitteet. 

Jos sinulla on jo tohtorin tutkinnon suoritusoikeus Helsingin yliopistolla ja haet palkallista tehtävää omasta tohtoriohjelmastasi: 

 • tutustu hakuohjeisiin, ja 
 • täytä sähköinen hakulomake. 

Jos sinulla ei ole vielä tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta Helsingin yliopistossa, voit hakea sitä syyskuun haussa tai seuraavassa mahdollisessa kyseisen tohtoriohjelman opinto-oikeuden haussa, kuitenkin viimeistään keväällä. Huomaathan kuitenkin, että hakeminen myöhemmässä haussa voi vaikuttaa työsuhteen mahdolliseen aloituspäivään. Helsingin yliopiston sääntöjen mukaan väitöskirjatutkijan työsuhteeseen palkatun henkilön tulee saada tohtorintutkinnon suoritusoikeus kuuden kuukauden koeajan puitteissa.

Jos sinulla on jo tohtorin tutkinnon suoritusoikeus Helsingin ylipistosta voit hakea tutkimuksesi profiiliin sopivasta muusta kuin omasta tohtoriohjelmasta. Huomaathan kuitenkin, että mikäli tulet valituksi palkalliseen tehtävään, tohtoriohjelman vaihtoa on haettava. Jos kyseeseen tulee uuteen tiedekuntaan siirtyminen tai tavoitetutkinnon vaihtaminen, sinun on haettava kokonaan uutta opinto-oikeutta viimeistään keväällä. Huomaathan kuitenkin, että hakeminen myöhemmässä haussa voi vaikuttaa työsuhteen mahdolliseen aloituspäivään.

Huomaa myös, että jos haet palkallista tehtävää ja/tai opinto-oikeutta useasta tohtoriohjelmasta, sinun tulee täyttää hakulomake erikseen jokaista tohtoriohjelmaa varten. 

Tehtävää haetaan yliopiston rekrytointijärjestelmän kautta. Sinun täytyy liittää hakemukseesi seuraavat liitteet: tutkimussuunnitelma, ansioluettelo (CV) sekä kopiot tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi. Huomaathan, että tohtoriohjelmasi saattaa vaatia näiden lisäksi myös muita liitteitä (katso ohjelmakohtaiset ohjeet).

Tutkimussuunnitelma ja ansioluettelo (CV) lomakkeet löydät alta. Muista katsoa myös ohjelmakohtaiset ohjeet. Osa ohjelmista vaatii tutkimussuunnitelman ja muut liitteet vain englanniksi.

Tutkimussuunnitelma

Ansioluettelo (CV)

Tutkimussuunnitelma on hakemuksesi tärkein osa. Valmistele tutkimussuunnitelma ja CV alusta asti noudattelemaan lomakkeen jaottelua ja kunkin osion enimmäislaajuutta. Jos tutkimussuunnitelmasi sisältää kemiallisia kaavoja tai tutkimuskuvia, voit liittää ne erillisenä pdf-liitteenä.

Hakulomake on auki hakuaikana (29.08.-14.09.2023). Ohjelmakohtaiset hakulomakkeet löytyvät Helsingin yliopiston Avoimet työpaikat sivuilta (linkki: https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/ura-ja-avoimet-tyopaikat/avoimet-tyopaikat)

Huomaathan, että vaikka haku sulkeutuu keskiyöllä (14.09.2023), niin suosittelemme hakemuksen jättämistä aikaisemmin. Hakua ja hakulomaketta koskeviin kysymyksiin ei vastata klo 16.00 jälkeen haun päättymisen päivänä.

Tältä sivulta löydät ohjeita rekrytointijärjestelmän käyttöön.

ENNEN HAKEMUKSEN JÄTTÄMISTÄ: MUISTA LIITTÄÄ SEURAAVAT LIITTEET HAKEMUKSEN ”OMAT ASIAKIRJAT” -OSIOON! Lue lisäohjeet tohtoriohjelman hakuohjeista.

1. Väitöskirjatyötä ja -opintoja tukeva osaaminen (CV).
2. Tutkimussuunnitelma. Seuraa huolella tohtoriohjelman hakuohjeita.
3. Jos tutkimussuunnitelmasi sisältää kemiallisia kaavoja tai tutkimuskuvia, voit liittää ne erillisenä pdf-liitteenä.
4. Ohjaajien ja vastuuhenkilön puoltolomake.
5. Maisterintutkinnon tutkintotodistus, opintosuoritusote sekä pro gradun tai vastaavan tiedot (otsikko, arvosana ja yhteenveto) yhtenä tiedostona.
6. Vapaaehtoinen: Kandidaatin tutkinnon tutkintotodistus ja opintosuoritusote yhtenä tiedostona.
7. Vain Kliiniseen tohtoriohjelmaan (KLTO) hakeville: sitoumus/letter of commitment.
8. Huomaathan, että tohtoriohjelmasi saattaa vaatia näiden lisäksi myös muita liitteitä (katso ohjelmakohtaiset ohjeet).

Hakemukset arvioidaan tutkimussuunnitelman laadun sekä ohjausjärjestelyjen tai saatavilla olevan ohjauksen perusteella. Lisäksi arvioidaan edellisen tutkinnon suorittamisen yhteydessä ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tohtorin tutkinnon suorittamiseen tutkimussuunnitelman ja sitä tukevan opintosuunnitelman mukaisesti. Tutkimussuunnitelman tulee aiheeltaan sopia tohtoriohjelman profiiliin.  

Tohtoriohjelman johtoryhmä tekee esityksen työsuhteisiin valittavista väitöskirjatutkijoista. Päätöksen työsuhteeseen valittavista henkilöistä tekee yksikön johtaja.

Jos sinulle myönnetään väitöskirjatutkijan työsuhde, tulee sinun saada kyseisestä tohtoriohjelmasta tohtorin tutkinnon suoritusoikeus kuuden kuukauden koeajan puitteissa.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksistä henkilökohtaisesti.  Tehtävään valittujen henkilöiden nimet julkaistaan tohtoriohjelmien verkkosivuilla (jos hakija on antanut siihen luvan).

Jos et löydä vastausta kysymykseesi näistä ohjeista, tutustu vielä usein kysyttyjen kysymysten osioon. Yleisissä hakuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä hakuneuvontaan: phd-positions@helsinki.fi

Huomaathan, että tohtorintutkinnon suoritusoikeutta koskevat käsitellään eri aikataulussa tohtoriohjelmien vastuutiedekunnissa. Vastuutiedekunta tekee tohtorintutkinnon suoritusoikeuksia koskevat päätökset ja ilmoittaa niistä hakijoille erikseen.

Ohjelmakohtaiset hakuohjeet

Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden tohtoriohjelma avaa haun viiteen (5) yliopiston rahoittamaan tohtorikoulutettavan tehtävään, jotka täytetään määräajaksi alkaen 1.1.2023. Kuhunkin tehtävään nimitetään neljän vuoden pituiseksi määräajaksi.

Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma kattaa seuraavat tieteenalat: sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiaali- ja kulttuuriantropologia, sosiologia, yhteiskuntadatatiede, viestintä, kriminologia ja yhteiskuntapolitiikka. Hakijoiden on ilmoitettava hakemuksessaan selvästi, mikä edellä mainituista oppiaineista on heidän pääoppiaineensa. Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma on Suomen suurin tohtoriohjelma.

Temaattista opetusta tarjotaan sekä oppiaineittain että monitieteisesti. Hakijoiden tulisi tutustua opetusaloihin ennen hakemuksen laatimista. Alat on jaettu teoreettisesti ja sisällöllisesti seuraaviin tutkimusaloihin (yhteyshenkilöt ja päätieteenala suluissa):

 1. toiminta, vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet (professori Ilkka Arminen, sosiologia)
 2. yhteiskunnallisen muutoksen vertaileva tutkimus (professorit Lena Näre ja Sirpa Wrede, sosiologia)
 3. kulutustutkimus (apulaisprofessori Minna Ruckenstein)
 4. kulttuurinen ja sosiaalinen monimuotoisuus sekä ryhmien väliset suhteet (professori Inga Jasinskaja-Lahti, sosiaalipsykologia)
 5. kulttuurisosiologia (professori David Inglis, sosiologia)
 6. kriminologia ja oikeuspolitiikka (professorit Janne Kivivuori ja Matti Näsi, kriminologia)
 7. tieto, teknologia ja ympäristö (professorit Janne Hukkinen ja Petri Ylikoski, sosiologia)
 8. viestintä (professori Johanna Sumiala, viestintä)
 9. väestö, terveys ja elinolot (professori Pekka Martikainen, sosiologia)
 10. sosiaali- ja kulttuuriantropologia (professori Sarah Green, sosiaali- ja kulttuuriantropologia)
 11. sosiaalipsykologia (professori Anna-Maija Pirttilä-Backman, sosiaalipsykologia)
 12. sosiaalityö ja hyvinvointipolitiikka (professorit Ilse Julkunen ja Marjaana Seppänen, sosiaalityö)
 13. yhteiskuntadatatiede ja tilastollinen väestötiede (katso mahdolliset ohjaajat yhteiskuntadatatieteen keskuksen sivuilta)
 14. poliittinen ja urbaani sosiologia (professori Veikko Eranti, sosiologia)
 15. sosiaalipolitiikka (professorit Anne Kouvonen ja Heikki Hiilamo, sosiaalipolitiikka)

Jos haluat kirjoittaa tutkimussuunnitelman ja ansioluettelon (CV) ruotsiksi, ota yhteyttä hymy-doc@helsinki.fi.

Huom: hakujärjestelmä vaatii, että hakulomakkeeseen liitetään ”Ohjaajien ja vastuuhenkilön puoltolomake” (liite 4). Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma ei vaadi tätä liitettä, mutta hakemukseen on liitettävä jotain. Voit liittää hakemukseen tyhjän pdf-tiedoston puoltolomakkeen sijaan.

Ennen hakemuksen jättämistä hakijan on saatava suostumus ainakin yhdeltä tohtoriohjelman henkilökunnan edustajalta, joka sitoutuu toimimaan hakijan tutkimushankkeen ohjaajana. Hakemus hylätään, ellei siinä mainita ainakin yhtä ohjaajaa.

Tutustu tutkimusalueilla toimiviin ohjaajiin ja heidän tutkimusprofiileihinsa Yhteystiedot ja ohjaus -osiossa.

Syy ehtoon on se, että väitöstutkimus edellyttää edistyneitä tutkimustaitoja ja tutkimusaiheen tuntemusta sekä väitöskirjatutkijalta että ohjaajalta. Sen lisäksi, että hakijan on täytettävä tiukat tieteelliset vaatimukset, hyväksymme hakijan vain, jos olemme varmoja, että meillä on hakijan tutkimusaiheen edellyttämää asiantuntemusta.

Ennen kuin hakija ottaa yhteyttä mahdolliseen ohjaajaan, hänen on ehdottoman suositeltavaa tutustua mahdollisen ohjaajan tutkimusosaamiseen yksityiskohtaisesti. Hakijan tulee sisällyttää pyyntöönsä tutkimussuunnitelma ja ansioluettelo, ja hänen tulee eritellä selkeästi ne tutkimukseen ja mahdollisen ohjaajan tutkimusosaamiseen suoraan liittyvät syyt, joiden vuoksi hän pyytää tätä toimimaan ohjaajanaan. Ennen kuin hakija ottaa yhteyttä mahdolliseen ohjaajaan, häntä kehotetaan myös lukemaan joitain mahdollisen ohjaajan tutkimusjulkaisuista. Huolimattomasti valmistellut ohjauspyynnöt, joissa ei anneta edellä mainittuja tietoja, todennäköisesti hylätään.

 1. Ennen hakemuksen jättämistä hakijan on saatava suostumus ainakin yhdeltä Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden tohtoriohjelman edustajalta, joka sitoutuu toimimaan hakijan ohjaajana. Ks. ed. Ohjaajaa koskeva ehto. Ennen kuin hakija ottaa yhteyttä mahdolliseen ohjaajaan, hänen on ehdottoman suositeltavaa tutustua mahdollisen ohjaajan tutkimusosaamiseen yksityiskohtaisesti ja valmistella ohjauspyyntönsä huolellisesti.
 2. Tehtävään valittavalla on oltava oikeus suorittaa tohtorintutkinto Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden tohtoriohjelmassa. Jos hakijalla ei ole vielä kyseistä oikeutta, hänen on haettava sitä. Tehtävään valittavan on saatava oikeus suorittaa tohtorintutkinto Helsingin yliopistossa kuuden kuukauden kuluessa tehtävän alkamisesta.
 3. Tehtävään valittavalla on oltava hyvin arvosanoin myönnetty ylempi korkeakoulututkinto (esim. maisterintutkinto tai vastaava) ja korkealuokkainen tutkimussuunnitelma, joka osoittaa suunnitellun väitöstutkimuksen ja tohtoriohjelman tutkimusosaamisen välisen yhteyden.

Lisäksi edellytetään tutkinnon suorittamisen yhteydessä tai muutoin osoitettua kykyä ja motivaatiota jatko-opintoihin. Tehtävään valittavalta edellytetään myös sujuvaa englannin kielen taitoa.

Hakemus tulee toimittaa mieluiten englannin kielellä, mutta sen voi toimittaa myös suomeksi tai ruotsiksi.

Kärkihakijat kutsutaan haastatteluun, joka pidetään marraskuussa 2022.

Valinnat julkaistaan tohtoriohjelman verkkosivuilla joulukuussa 2022.

Lisätietoja tohtorikoulutettavien paikoista saa humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun suunnittelija Maiju Raassinalta, +358 50 562 8109.

Yleiset kysymykset hakemiseen liittyen: phd-positions@helsinki.fi

 

Syksyn 2022 hakukierroksella sosiaalitieteiden tohtoriohjelman väitöskirjatutkijan tehtäviin valittiin seuraavat hakijat:

Jasmine Gustafsson, 4 vuotta

Tuomas Heikkilä, 4 vuotta

Olli Kaukonen-Lindholm, 4 vuotta

Kristjan Peik, 4 vuotta

Lotta Volotinen, 4 vuotta

Sinua voisivat kiinnostaa myös