Palkalliset tohtorikoulutettavan tehtävät
Tohtoriohjelma järjestää kerran vuodessa haun yliopiston rahoittamiin tohtorikoulutettavien tehtäviin. Näihin tehtäviin valitut tohtorikoulutettavat tekevät väitöskirjatutkimuksensa yliopiston työntekijöinä. Paikkoja voivat hakea sekä nykyiset Helsingin yliopiston tohtorikoulutettavat että tohtorikoulutukseen hakemista suunnittelevat henkilöt.
Hakijan ohjeet

Helsingin yliopisto osoittaa vuosittain tohtoriohjelmille rahoitusta palkallisia tohtorikoulutettavan työsuhteita (palkkapaikkoja) varten. Tohtorikoulutettavan tehtävät ovat kokopäiväiseen työskentelyyn tarkoitettuja työsuhteita. Tavoitteena on, että työsuhteessa oleva tohtorikoulutettava saa tutkinnon valmiiksi neljässä vuodessa. 

Osa tohtorikoulutettavan tehtävistä on varattu erityisesti kestävän kehityksen tavoitteita edistäviin monitieteisiin hankkeisiin kaikilla tieteenaloilla.

Vuonna 2021 haku on käynnissä 23.8-7.9 klo 23.59. Hae tehtävää sähköisellä hakulomakkeella (kts. osio ”Hakulomake”)

Tehtäviä voivat hakea sekä Helsingin yliopiston nykyiset tohtoriopiskelijat että tohtoriopintoja suunnittelevat uudet hakijat.

Tutustu huolellisesti hakuohjeisiin.  Jos suunnittelet hakevasi myös tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta, muista tutustua huolellisesti myös opinto-oikeuden hakua koskeviin ohjeisiin.

Tohtorikoulutettavan tehtävät on tarkoitettu täysipäiväiseen väitöskirjatutkimuksen tekemiseen ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tavoitteena on tohtorintutkinnon suorittaminen neljässä vuodessa. Työsuhteen täsmällinen kesto, sekä alkamis- ja päättymispäivät määritellään työsopimuksessa. 

Tarkemmat selvitykset työsuhteeseen kuuluvista asioista, kuten palkkauksesta, löydät hakuilmoituksesta.

Voit hakea tohtoriohjelmasta palkallista tohtorikoulutettavan työsuhdetta, jos olet nykyinen Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava tai vasta tohtoriopintoja suunnitteleva hakija. 

Jos sinulla on jo tohtorin tutkinnon suoritusoikeus Helsingin yliopistossa, voit hakea palkkapaikkaa, jos et ole vielä ollut yhteensä neljä vuotta palkallisella tohtorikoulutettavan paikalla. 

Jos sinulla ei ole vielä tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta Helsingin yliopistossa, voit hakea sitä syyskuun haussa tai seuraavassa mahdollisessa kyseisen tohtoriohjelman opinto-oikeuden haussa, kuitenkin viimeistään keväällä. Tutustu tällöin huolellisesti myös opinto-oikeuden hakemisen ohjeisiin.

Tohtorikoulutettavan palkallista työsuhdetta haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake sekä toimittamalla vaadittavat liitteet. 

Jos sinulla on jo tohtorin tutkinnon suoritusoikeus Helsingin yliopistolla ja haet palkallista tehtävää omasta tohtoriohjelmastasi: 

 • tutustu hakuohjeisiin, ja 
 • täytä sähköinen hakulomake. 

Jos sinulla ei ole vielä tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta Helsingin yliopistossa, voit hakea sitä syyskuun haussa tai seuraavassa mahdollisessa kyseisen tohtoriohjelman opinto-oikeuden haussa, kuitenkin viimeistään keväällä. Huomaathan kuitenkin, että hakeminen myöhemmässä haussa voi vaikuttaa työsuhteen mahdolliseen aloituspäivään. Helsingin yliopiston sääntöjen mukaan tohtorikoulutettavan työsuhteeseen palkatun henkilön tulee saada tohtorintutkinnon suoritusoikeus kuuden kuukauden koeajan puitteissa.

Jos sinulla on jo tohtorin tutkinnon suoritusoikeus Helsingin ylipistosta voit hakea tutkimuksesi profiiliin sopivasta muusta kuin omasta tohtoriohjelmasta. Huomaathan kuitenkin, että mikäli tulet valituksi palkalliseen tehtävään, tohtoriohjelman vaihtoa on haettava. Jos kyseeseen tulee uuteen tiedekuntaan siirtyminen tai tavoitetutkinnon vaihtaminen, sinun on haettava kokonaan uutta opinto-oikeutta viimeistään keväällä. Huomaathan kuitenkin, että hakeminen myöhemmässä haussa voi vaikuttaa työsuhteen mahdolliseen aloituspäivään.

Huomaa myös, että jos haet palkallista tehtävää ja/tai opinto-oikeutta useasta tohtoriohjelmasta, sinun tulee täyttää hakulomake erikseen jokaista tohtoriohjelmaa varten. 

Hakulomakkeella kysytään tutkimus- ja opintosuunnitelmaasi, väitöskirjatyötäsi tukevaa osaamista, maisterin tutkielman otsikkoa ja tiivistelmää sekä tietoja ohjausjärjestelyistä (osa ohjelmista).

Sähköinen hakulomake on auki hakuaikana.

Tutkimussuunnitelma on hakemuksesi tärkein osa ja se syötetään hakulomakkeen ennalta määrättyihin vastauskenttiin. Hakulomakkeella tutkimussuunnitelma on jaettu alla listattuihin osiin. Valmistele tutkimussuunnitelma alusta asti noudattelemaan hakulomakkeen jaottelua ja kunkin osion enimmäislaajuutta.  Tarkemmat tiedot löytyvät alta, ja hakulomake on avoinna noin kaksi viikkoa ennen hakua.

Tutkimussuunnitelmaa koskevat kentät hakulomakkeella (suluissa kenttään mahtuva enimmäismerkkimäärä välilyönteineen):  

 • Väitöskirjan aihe (alustava otsikko)  
 • Tieteenala (valikko)  
 • Tieteenalan tarkenne tai lisätietoja (vapaa tekstikenttä)   
 • Tutkimussuunnitelman tiivistelmä lyhyesti (2000)  
 • Tutkimussuunnitelma sisältää matemaattisia erikoismerkkejä tai kemiallisia kaavoja  
 • Motivaatio väitöskirjatyön tekemiseen (2000)  
 • Tutkimushankkeen lähtökohdat (2000)  
 • Tieteelliset tavoitteet ja tutkimustulosten vaikuttavuus (2000)  
 • Tutkimusmenetelmät sekä käytettävä aineisto ja sen merkitys tutkimushankkeessa (3500)  
 • Alustava suunnitelma liittyen aineiston hankintaan, käyttöön ja säilyttämiseen (1500)  
 • Eettiset kysymykset (1000) 
 •  Tehdäänkö tutkimuksessa eläinkokeita
 • Pyydän, että hakemukseni otetaan huomioon myös kestävän kehityksen tavoitteita edistävään tutkimukseen varattuja paikkoja arvioitaessa
 • Tutkimussuunnitelman pääasiallinen kirjallisuus (2500)   
 • Väitöskirjan muoto (artikkeliväitöskirja vai monografia)  
 • Artikkelien julkaisusuunnitelma ja –aikataulu tai monografiaväitöskirjan alustava jäsennys (1000)  
 • Tohtorintutkinnon suoritusoikeuden alkupäivä
 • Tutkimustyön alustava aikataulu (2000)  
 • Suunniteltu rahoitus, mukaan lukien tähän mennessä saatu ja haettu merkittävä rahoitus (1000)  
 • Tutkielmasta valmiina arviolta (0-100%)
 • Arvioitu väittelyvuosi  

Ohjausjärjestelyt: ohjaaja(t) ja seurantaryhmä (tarkista tohtoriohjelmakohtaiset ohjeet alta).

Väitöskirjatyötä tukeva osaaminen ja opintosuunnitelma (CV)(suluissa kenttään mahtuva enimmäismerkkimäärä välilyönteineen):  

 • Aiemmin hankittu tutkimusosaaminen (1500) 
 • Mahdolliset julkaisut ja konferenssiesitelmät (1500)  
 • Mahdollinen kansainvälinen kokemus ja muu väitöskirjatutkimuksen kannalta relevantti työkokemus (1500)   
 • Mahdolliset urakatkokset (1500) 

Opintosuunnitelma(suluissa kenttään mahtuva enimmäismerkkimäärä välilyönteineen):  

 • Alustava opintosuunnitelma: Tieteenalaopinnot 30 op (1500)  
 • Alustava opintosuunnitelma: Yleiset valmiustaidot 10 op (1500)  
 • Tähän mennessä mahdollisesti suoritetut tohtoriopinnot (opintopisteet) 
 • Pro gradun tai vastaavan ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvan tutkielman otsikko ja tiivistelmä (750)  

Hakemukset arvioidaan tutkimussuunnitelman laadun sekä ohjausjärjestelyjen tai saatavilla olevan ohjauksen perusteella. Lisäksi arvioidaan edellisen tutkinnon suorittamisen yhteydessä ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tohtorin tutkinnon suorittamiseen tutkimussuunnitelman ja sitä tukevan opintosuunnitelman mukaisesti. Tutkimussuunnitelman tulee aiheeltaan sopia tohtoriohjelman profiiliin.  

Tohtoriohjelman johtoryhmä tekee esityksen työsuhteisiin valittavista tohtorikoulutettavista. Päätöksen työsuhteeseen valittavista henkilöistä tekee yksikön johtaja.

Jos sinulle myönnetään tohtorikoulutettavan työsuhde, tulee sinun saada kyseisestä tohtoriohjelmasta tohtorin tutkinnon suoritusoikeus kuuden kuukauden koeajan puitteissa.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksistä henkilökohtaisesti.  Tehtävään valittujen henkilöiden nimet julkaistaan tohtoriohjelmien verkkosivuilla.

Jos et löydä vastausta kysymykseesi näistä ohjeista, tutustu vielä usein kysyttyjen kysymysten osioon. Yleisissä hakuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä hakuneuvontaan: phd-positions@helsinki.fi

Huomaathan, että tohtorintutkinnon suoritusoikeutta koskevat käsitellään eri aikataulussa tohtoriohjelmien vastuutiedekunnissa. Vastuutiedekunta tekee tohtorintutkinnon suoritusoikeuksia koskevat päätökset ja ilmoittaa niistä hakijoille erikseen.

Ohjelmakohtaiset hakuohjeet

Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden tohtoriohjelma avaa haun neljään (4) yliopiston rahoittamaan tohtorikoulutettavan tehtävään, jotka täytetään määräajaksi alkaen 1.1.2022. Kuhunkin tehtävään nimitetään neljän vuoden pituiseksi määräajaksi.

Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma kattaa seuraavat tieteenalat: sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiaali- ja kulttuuriantropologia, sosiologia, yhteiskuntadatatiede, viestintä, kriminologia ja yhteiskuntapolitiikka. Hakijoiden on ilmoitettava hakemuksessaan selvästi, mikä edellä mainituista oppiaineista on heidän pääoppiaineensa. Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma on Suomen suurin tohtoriohjelma.

Temaattista opetusta tarjotaan sekä oppiaineittain että monitieteisesti. Hakijoiden tulisi tutustua opetusaloihin ennen hakemuksen laatimista. Alat on jaettu teoreettisesti ja sisällöllisesti seuraaviin tutkimusaloihin (yhteyshenkilöt ja päätieteenala suluissa):

 1. toiminta, vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet (professori Ilkka Arminen, sosiologia)
 2. yhteiskunnallisen muutoksen vertaileva tutkimus (professorit Lena Näre ja Sirpa Wrede, sosiologia)
 3. kuluttajatutkimus (apulaisprofessori Minna Ruckenstein)
 4. kulttuurinen ja sosiaalinen monimuotoisuus sekä ryhmien väliset suhteet (professori Inga Jasinskaja-Lahti, sosiaalipsykologia)
 5. kriminologia (professorit Janne Kivivuori ja Matti Näsi, kriminologia)
 6. tieto, teknologia ja ympäristö (professorit Janne Hukkinen ja Petri Ylikoski, sosiologia)
 7. media ja globaali viestintä (professori Johanna Sumiala, viestintä)
 8. väestö, terveys ja elinolot (professori Pekka Martikainen, sosiologia)
 9. sosiaali- ja kulttuuriantropologia (professori Sarah Green, sosiaali- ja kulttuuriantropologia)
 10. sosiaalipsykologia (professori Anna-Maija Pirttilä-Backman, sosiaalipsykologia)
 11. sosiaalityö ja hyvinvointipolitiikka (professorit Ilse Julkunen ja Marjaana Seppänen, sosiaalityö)
 12. sosiologia (professori David Inglis, sosiologia)
 13. yhteiskuntadatatiede (katso mahdolliset ohjaajat yhteiskuntadatatieteen keskuksen sivuilta)
 14. kaupunkitutkimus/Kaupunkiakatemia (professori Veikko Eranti, sosiologia)
 15. sosiaalipolitiikka (professorit Anne Kouvonen ja Heikki Hiilamo, sosiaalipolitiikka)

Ennen hakemuksen jättämistä hakijan on saatava suostumus ainakin yhdeltä tohtoriohjelman henkilökunnan edustajalta, joka sitoutuu toimimaan hakijan tutkimushankkeen ohjaajana. Hakemus hylätään, ellei siinä mainita ainakin yhtä ohjaajaa.

Tutustu tutkimusalueilla toimiviin ohjaajiin ja heidän tutkimusprofiileihinsa Yhteystiedot ja ohjaus -osiossa.

Syy ehtoon on se, että väitöstutkimus edellyttää edistyneitä tutkimustaitoja ja tutkimusaiheen tuntemusta sekä väitöskirjatutkijalta että ohjaajalta. Sen lisäksi, että hakijan on täytettävä tiukat tieteelliset vaatimukset, hyväksymme hakijan vain, jos olemme varmoja, että meillä on hakijan tutkimusaiheen edellyttämää asiantuntemusta.

Ennen kuin hakija ottaa yhteyttä mahdolliseen ohjaajaan, hänen on ehdottoman suositeltavaa tutustua mahdollisen ohjaajan tutkimusosaamiseen yksityiskohtaisesti. Hakijan tulee sisällyttää pyyntöönsä tutkimussuunnitelma ja ansioluettelo, ja hänen tulee eritellä selkeästi ne tutkimukseen ja mahdollisen ohjaajan tutkimusosaamiseen suoraan liittyvät syyt, joiden vuoksi hän pyytää tätä toimimaan ohjaajanaan. Ennen kuin hakija ottaa yhteyttä mahdolliseen ohjaajaan, häntä kehotetaan myös lukemaan joitain mahdollisen ohjaajan tutkimusjulkaisuista. Huolimattomasti valmistellut ohjauspyynnöt, joissa ei anneta edellä mainittuja tietoja, todennäköisesti hylätään.

 1. Ennen hakemuksen jättämistä hakijan on saatava suostumus ainakin yhdeltä Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden tohtoriohjelman edustajalta, joka sitoutuu toimimaan hakijan ohjaajana. Ks. ed. Ohjaajaa koskeva ehto. Ennen kuin hakija ottaa yhteyttä mahdolliseen ohjaajaan, hänen on ehdottoman suositeltavaa tutustua mahdollisen ohjaajan tutkimusosaamiseen yksityiskohtaisesti ja valmistella ohjauspyyntönsä huolellisesti.
 2. Tehtävään valittavalla on oltava oikeus suorittaa tohtorintutkinto Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden tohtoriohjelmassa. Jos hakijalla ei ole vielä kyseistä oikeutta, hänen on haettava sitä. Tehtävään valittavan on saatava oikeus suorittaa tohtorintutkinto Helsingin yliopistossa kuuden kuukauden kuluessa tehtävän alkamisesta.
 3. Tehtävään valittavalla on oltava hyvin arvosanoin myönnetty ylempi korkeakoulututkinto (esim. maisterintutkinto tai vastaava) ja korkealuokkainen tutkimussuunnitelma, joka osoittaa suunnitellun väitöstutkimuksen ja tohtoriohjelman tutkimusosaamisen välisen yhteyden.

Lisäksi edellytetään tutkinnon suorittamisen yhteydessä tai muutoin osoitettua kykyä ja motivaatiota jatko-opintoihin. Tehtävään valittavalta edellytetään myös sujuvaa englannin kielen taitoa.

Hakemus tulee toimittaa mieluiten englannin kielellä, mutta sen voi toimittaa myös suomeksi tai ruotsiksi.

Kärkihakijat kutsutaan haastatteluun, joka pidetään perjantaina 5. marraskuuta.

Valinnat julkaistaan tohtoriohjelman verkkosivuilla joulukuussa 2021.

Lisätietoja tohtorikoulutettavien paikoista saa humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun suunnittelija Tuuli Holttiselta, tuuli.holttinen@helsinki.fi, +358 2941 24923.

Yleiset kysymykset hakemiseen liittyen: phd-positions@helsinki.fi
Tekninen tuki: aava-admin@helsinki.fi

 

Sinua voisivat kiinnostaa myös