Psykologian, oppimisen ja kommunikaation tohtoriohjelma
Psykologian, oppimisen ja kommunikaation tohtoriohjelma (PsyCo) on luonteeltaan monitieteinen, translationaalinen ja kansainvälinen. Se edistää kasvatustieteiden, oppimisen, kognitiotieteen, psykologian, logopedian ja fonetiikan alan tutkimusta.
Tiesitkö?

Psykologian, oppimisen ja kommunikaation tohtoriohjelma (PsyCo) on luonteeltaan monitieteinen ja kansainvälinen. Sen tutkimushankkeet keskittyvät kasvatustieteisiin, psykologiaan, kognitiotieteeseen ja puheterapiaan. Hankkeissa tarkastellaan muun muassa oppimista ja opetusta, yliopistopedagogiikkaa, työntutkimusta, kehityspsykologiaa, persoonallisuuspsykologiaa ja kognitiivista aivotutkimusta.

Haluatko tietää lisää? Tutustu tohtoriohjelman englanninkielisiin sivuihin, joilla on kerrottu enemmän profiilistamme ja ohjelman toiminnasta.

Helsingin yliopisto sijoittuu kärkisijoille kasvatustieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen kansainvälisissä vertailuissa: se on yksi Pohjoismaiden ja Euroopan johtavista yliopistoista ja maailman 50 parhaan yliopiston joukossa.
Etsitkö näitä?