Palkalliset väitöskirjatutkijan tehtävät
Tohtoriohjelma järjestää kerran vuodessa haun yliopiston rahoittamiin väitöskirjatutkijan (aiemmin tohtorikoulutettava) tehtäviin. Näihin tehtäviin valitut väitöskirjatutkijat tekevät väitöskirjatutkimuksensa yliopiston työntekijöinä. Paikkoja voivat hakea sekä nykyiset Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijat että tohtorikoulutukseen hakemista suunnittelevat henkilöt.
Hakijan ohjeet

Helsingin yliopisto osoittaa vuosittain tohtoriohjelmille rahoitusta palkallisia väitöskirjatutkijan työsuhteita (palkkapaikkoja) varten. Väitöskirjatutkijan tehtävät ovat kokopäiväiseen työskentelyyn tarkoitettuja työsuhteita. Tavoitteena on, että työsuhteessa oleva tohtoriopiskelija saa tutkinnon valmiiksi neljässä vuodessa. 

Vuonna 2022 haku on käynnissä 29.8-16.9 klo 23.59. Hae tehtävää yliopiston rekrytointijärjestelmän kautta (kts. osio ”Hakulomake”).

Tehtäviä voivat hakea sekä Helsingin yliopiston nykyiset tohtorikoulutettavat että tohtoriopintoja suunnittelevat uudet hakijat.

Tutustu huolellisesti hakuohjeisiin.  Yleisiä hakuohjeita, sekä usein kysytyt kysymykset, löydät näiltä sivuilta. Tohtoriohjelmakohtaiset hakuohjeet löydät tämän sivun alalaidasta.

Jos suunnittelet hakevasi myös tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta, muista tutustua huolellisesti myös opinto-oikeuden hakua koskeviin ohjeisiin.

Väitöskirjatutkijan tehtävät on tarkoitettu täysipäiväiseen väitöskirjatutkimuksen tekemiseen ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tavoitteena on tohtorintutkinnon suorittaminen neljässä vuodessa. Työsuhteen täsmällinen kesto, sekä alkamis- ja päättymispäivät määritellään työsopimuksessa. 

Tarkemmat selvitykset työsuhteeseen kuuluvista asioista, kuten palkkauksesta, löydät hakuilmoituksesta.

Voit hakea tohtoriohjelmasta palkallista väitöskirjatutkijan työsuhdetta, jos olet nykyinen Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijan tai vasta tohtoriopintoja suunnitteleva hakija. 

Jos sinulla on jo tohtorin tutkinnon suoritusoikeus Helsingin yliopistossa, voit hakea palkkapaikkaa, jos et ole vielä ollut yhteensä neljä vuotta palkallisella väitöskirjatutkijan paikalla. 

Jos sinulla ei ole vielä tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta Helsingin yliopistossa, voit hakea sitä syyskuun haussa tai seuraavassa mahdollisessa kyseisen tohtoriohjelman opinto-oikeuden haussa, kuitenkin viimeistään keväällä. Tutustu tällöin huolellisesti myös opinto-oikeuden hakemisen ohjeisiin.

Väitöskirjatutkijan työsuhteeseen haetaan täyttämällä hakulomake sekä toimittamalla vaadittavat liitteet. 

Jos sinulla on jo tohtorin tutkinnon suoritusoikeus Helsingin yliopistolla ja haet palkallista tehtävää omasta tohtoriohjelmastasi: 

  • tutustu hakuohjeisiin, ja 
  • täytä sähköinen hakulomake. 

Jos sinulla ei ole vielä tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta Helsingin yliopistossa, voit hakea sitä syyskuun haussa tai seuraavassa mahdollisessa kyseisen tohtoriohjelman opinto-oikeuden haussa, kuitenkin viimeistään keväällä. Huomaathan kuitenkin, että hakeminen myöhemmässä haussa voi vaikuttaa työsuhteen mahdolliseen aloituspäivään. Helsingin yliopiston sääntöjen mukaan väitöskirjatutkijan työsuhteeseen palkatun henkilön tulee saada tohtorintutkinnon suoritusoikeus kuuden kuukauden koeajan puitteissa.

Jos sinulla on jo tohtorin tutkinnon suoritusoikeus Helsingin ylipistosta voit hakea tutkimuksesi profiiliin sopivasta muusta kuin omasta tohtoriohjelmasta. Huomaathan kuitenkin, että mikäli tulet valituksi palkalliseen tehtävään, tohtoriohjelman vaihtoa on haettava. Jos kyseeseen tulee uuteen tiedekuntaan siirtyminen tai tavoitetutkinnon vaihtaminen, sinun on haettava kokonaan uutta opinto-oikeutta viimeistään keväällä. Huomaathan kuitenkin, että hakeminen myöhemmässä haussa voi vaikuttaa työsuhteen mahdolliseen aloituspäivään.

Huomaa myös, että jos haet palkallista tehtävää ja/tai opinto-oikeutta useasta tohtoriohjelmasta, sinun tulee täyttää hakulomake erikseen jokaista tohtoriohjelmaa varten. 

Tehtävää haetaan yliopiston rekrytointijärjestelmän kautta. Sinun täytyy liittää hakemukseesi seuraavat liitteet: tutkimussuunnitelma, ansioluettelo (CV) sekä kopiot tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi. Huomaathan, että tohtoriohjelmasi saattaa vaatia näiden lisäksi myös muita liitteitä (katso ohjelmakohtaiset ohjeet).

Alustavan tutkimussuunnitelman ja ansioluettelon (CV) lomakkeisiin voit tutustua alla olevista linkeistä. Lopulliset versiot ovat käytettävissä hakuaikana.

Tutkimussuunnitelma (alustava)

Ansioluettelo (CV) (alustava)

Tutkimussuunnitelma on hakemuksesi tärkein osa. Valmistele tutkimussuunnitelma ja CV alusta asti noudattelemaan lomakkeen jaottelua ja kunkin osion enimmäislaajuutta. Jos tutkimussuunnitelmasi sisältää kemiallisia kaavoja tai tutkimuskuvia, voit liittää ne erillisenä pdf-liitteenä.

Hakulomake (linkki tulossa myöhemmin) on auki hakuaikana.

Huomaathan, että vaikka haku sulkeutuu keskiyöllä, niin suosittelemme hakemuksen jättämistä aikaisemmin. Hakua ja hakulomaketta koskeviin kysymyksiin ei vastata klo 16.00 jälkeen haun päättymisen päivänä.

Tältä sivulta löydät ohjeita rekrytointijärjestelmän käyttöön.

ENNEN HAKEMUKSEN JÄTTÄMISTÄ: MUISTA LIITTÄÄ SEURAAVAT LIITTEET HAKEMUKSEN ”OMAT ASIAKIRJAT” -OSIOON! Lue lisäohjeet tohtoriohjelman hakuohjeista.

1. Väitöskirjatyötä ja -opintoja tukeva osaaminen (CV).
2. Tutkimussuunnitelma. Seuraa huolella tohtoriohjelman hakuohjeita.
3. Jos tutkimussuunnitelmasi sisältää kemiallisia kaavoja tai tutkimuskuvia, voit liittää ne erillisenä pdf-liitteenä.
4. Ohjaajien ja vastuuhenkilön puoltolomake.
5. Maisterintutkinnon tutkintotodistus, opintosuoritusote sekä pro gradun tai vastaavan tiedot (otsikko, arvosana ja yhteenveto) yhtenä tiedostona.
6. Vapaaehtoinen: Kandidaatin tutkinnon tutkintotodistus ja opintosuoritusote yhtenä tiedostona.
7. Vain Kliiniseen tohtoriohjelmaan (KLTO) hakeville: sitoumus/letter of commitment.
8. Huomaathan, että tohtoriohjelmasi saattaa vaatia näiden lisäksi myös muita liitteitä (katso ohjelmakohtaiset ohjeet).

Hakemukset arvioidaan tutkimussuunnitelman laadun sekä ohjausjärjestelyjen tai saatavilla olevan ohjauksen perusteella. Lisäksi arvioidaan edellisen tutkinnon suorittamisen yhteydessä ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tohtorin tutkinnon suorittamiseen tutkimussuunnitelman ja sitä tukevan opintosuunnitelman mukaisesti. Tutkimussuunnitelman tulee aiheeltaan sopia tohtoriohjelman profiiliin.  

Tohtoriohjelman johtoryhmä tekee esityksen työsuhteisiin valittavista väitöskirjatutkijoista. Päätöksen työsuhteeseen valittavista henkilöistä tekee yksikön johtaja.

Jos sinulle myönnetään väitöskirjatutkijan työsuhde, tulee sinun saada kyseisestä tohtoriohjelmasta tohtorin tutkinnon suoritusoikeus kuuden kuukauden koeajan puitteissa.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksistä henkilökohtaisesti.  Tehtävään valittujen henkilöiden nimet julkaistaan tohtoriohjelmien verkkosivuilla (jos hakija on antanut siihen luvan).

Jos et löydä vastausta kysymykseesi näistä ohjeista, tutustu vielä usein kysyttyjen kysymysten osioon. Yleisissä hakuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä hakuneuvontaan: phd-positions@helsinki.fi

Huomaathan, että tohtorintutkinnon suoritusoikeutta koskevat käsitellään eri aikataulussa tohtoriohjelmien vastuutiedekunnissa. Vastuutiedekunta tekee tohtorintutkinnon suoritusoikeuksia koskevat päätökset ja ilmoittaa niistä hakijoille erikseen.

Ohjelmakohtaiset hakuohjeet

Helsingin yliopiston oikeustieteen tohtoriohjelma avaa haun kolmeen (3) yliopiston rahoittamaan tohtorikoulutettavan tehtävään, jotka täytetään määräajaksi alkaen 1.1.2022. Kuhunkin tehtävään nimitetään neljän vuoden pituiseksi määräajaksi.

Tutkijakoulun rahoittamien paikkojen lisäksi oikeustieteellinen tiedekunta on avannut yhden tohtorikoulutettavan tehtävän alkaen 1.1.2022. Lue hakukriteerit ja hae paikkaa avointen työpaikkojen kautta 7. syyskuuta mennessä.

Huomaa, että mikäli haluat hakea sekä tutkijakoulun että tiedekunnan rahoittamia paikkoja, sinun täytyy jättää kaksi erillistä hakemusta.

Oikeustieteellinen tutkimuksessa tunnustetaan, että oikeus liittyy vääjäämättä poliittiseen, taloudelliseen, yhteiskunnalliseen ja juridiseen valtaan. Lainopillinen tutkimus on entistä ongelmalähtöisempää ja ylittää oikeustieteen alojen perinteiset rajat. Oikeustieteen tohtoriohjelman opiskelijat voivat tehdä tutkimusta millä tahansa oikeustieteen alalla. Tohtoriohjelman laaja lähestymistapa kannustaa laajentamaan tutkimuksen rajoja, teoreettista pohdintaa ja tieteidenvälistä tutkimusta.

1.     Tehtävään valittavalla on oltava oikeus suorittaa tohtorintutkinto Helsingin yliopiston oikeustieteen tohtoriohjelmassa. Jos tehtävään valittavalla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta, hänen on saatava se Helsingin yliopistolta kuuden kuukauden kuluessa tehtävän alkamisesta erillisen tutkinnonsuoritusoikeutta koskevan menettelyn mukaisesti.

2.     Tehtävään valittavalla on oltava hyvin arvosanoin myönnetty ylempi korkeakoulututkinto ja korkealuokkainen tutkimussuunnitelma, joka osoittaa suunnitellun väitöstutkimuksen ja tohtoriohjelman tutkimusosaamisen välisen yhteyden.

3.     Tehtävään valittavan on hankittava suositus Helsingin yliopiston oikeustieteen tohtoriohjelman mahdolliselta pääohjaajalta ennen hakemuksen jättämistä.

Lisäksi edellytetään tutkinnon suorittamisen yhteydessä tai muutoin osoitettua kykyä ja motivaatiota jatko-opintoihin. Tehtävään valittavalta edellytetään myös sujuvaa englannin kielen taitoa.

Muista kertoa hakemuksessasi tarkasti suunnittelemasi tutkimuksen aiemmasta ja nykyisestä rahoituksesta.

Etusijalle asetetaan hakijat, jotka ovat juuri aloittaneet tai aloittamassa tohtoriopintojaan Helsingin yliopistossa. Tehtävään valittavalla on oltava tai hänen on saatava oikeus suorittaa tohtorintutkinto Helsingin yliopistossa ennen tehtävän alkamista. Pääsääntöisesti tehtävät täytetään määräajaksi 1.1. alkaen. Tarkka aloitus- ja päättymispäivämäärä ilmoitetaan työsopimuksessa.

Tohtorikoulutettavan tehtäviin kuuluu oman väitöskirjan työstäminen ja jatko-opintojen suorittaminen. Sen lisäksi, että tohtorikoulutettava tekee väitöskirjaan johtavaa tutkimusta, hän osallistuu opetukseen ja huolehtii muista tehtävistä tiedekunnassa.

Hakemuksen voi täyttää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Kärkihakijat kutsutaan haastatteluun, joka järjestetään keskiviikkona 3. marraskuuta.

Valinnat julkaistaan tohtoriohjelman verkkosivuilla joulukuussa 2021.

Lisätietoja tohtorikoulutettavien paikoista saa humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun suunnittelija Tuuli Holttiselta, tuuli.holttinen@helsinki.fi, +358 2941 24923.

Yleiset kysymykset hakemiseen liittyen: phd-positions@helsinki.fi
Tekninen tuki: aava-admin@helsinki.fi

Syksyn 2021 hakukierroksella oikeustieteen tohtoriohjelman väitöskirjatutkijan tehtäviin valittiin seuraavat hakijat:

Miriam Czarski, 4 vuotta (kestävän kehityksen teemapaikka)

Tahoora Heydari, 4 vuotta

Päivi Hutukka, 4 vuotta

Riikka Lönnblad, 4 vuotta (Helsingin yliopiston tiedesäätiö)

Alexander Nybonn, 4 vuotta

Sinua voisivat kiinnostaa myös