Profiili ja toiminta

Haluatko tietää, mitä teemme? Tällä sivulla kerromme tarkemmin tutkimusprofiilistamme ja tohtoriohjelmaan kuuluvista tieteenaloista. Sivulta löydät myös tietoa opinnoista sekä muusta toiminnasta ja verkostoista, joista tohtoriohjelmamme jäsenenä pääset osalliseksi.
Keskeiset tutkimusalueet

Oikeustieteen tohtoriohjelma tarjoaa alansa johtavaa koulutusta Suomessa ja kilpailee laadullisesti maailman huippuyliopistojen kanssa. Tohtoriohjelma ja oikeustieteellinen tiedekunta tarjoavat yhtenäisen oppiainevalikoiman, joka muodostaa joustavan viitekehyksen koulutuksen ja tutkimuksen väliselle vuorovaikutukselle. Tohtoriohjelma tekee yhteistyötä Euroopan tutkimusyliopistojen liiton (LERU) kanssa.

Tohtoriohjelma laajentaa ja syventää väitöskirjatutkijan tietoja laista ja oikeudesta. Ohjelma yhdistää käytännön oikeustieteen teoreettisiin, historiallisiin, moraalisiin ja filosofisiin sekä yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja luonnontieteellisiin näkemyksiin oikeudesta. Ohjelma tarjoaa puitteet tieteidenväliselle tutkimukselle. Väitöskirjatutkijat kehittyvät itsenäisiksi, luoviksi ja kriittisiksi oikeustieteen tutkijoiksi ja asiantuntijoiksi, jotka kykenevät toimimaan monitieteisissä, eettistä vastuullisuutta edellyttävissä tehtävissä.

Työskentely tohtoriohjelmassa

Oikeustieteen tohtoriohjelma on linjakas ja osaamisperusteinen ohjelma, jossa tohtorikoulutettavia ohjataan aktiivisesti ja suunnitelmallisesti. Opintokokonaisuudet on suunniteltu siten, että ne kehittävät oppimista ja asiantuntemusta kolmella eri tavalla: tiedon hakemisen, osallistumisen ja tiedon tuottamisen kautta.

Oikeustieteen tohtoriohjelmasta valmistuneet opiskelijat tekevät tutkimusta tai työllistyvät muihin merkittäviin asiantuntijatehtäviin, jotka vaativat oikeuden syvällistä ymmärtämistä ja erinomaisia oikeudellisen tulkitsemisen, soveltamisen, argumentoinnin ja ongelmanratkaisun taitoja.

Opiskelijat työstävät väitöskirjaansa itsenäisesti. Jotkut opiskelijat tekevät väitöskirjansa osana tutkimushanketta. Opiskelijoiden ensisijaiset tutkimusyhteisöt ovat tohtoriohjelmia ja oikeustieteellinen tiedekunta.

Opintojaksot ja opiskelu

Tohtorintutkinto muodostuu väitöskirjasta ja muista opinnoista, joita tulee suorittaa 40 opintopisteen verran. Opinnot jaetaan tutkimustyötä tukeviin tieteenalakohtaisiin opintoihin ja yleisiä valmiustaitoja kehittäviin opintoihin.

Useimmat opinnot on mahdollista suorittaa joustavasti, perinteisistä suoritustavoista poiketen, esimerkiksi konferenssiesitysten, esseiden, tieteellisten ja tiedettä popularisoivien artikkelien tai tekstien toimittamisen muodossa. Kiinnostuitko? Lisätietoa on opiskelijan ohjeissa, joihin on kerätty nykyisiä tohtorikoulutettavia koskevaa tietoa opintojen ja tutkimuksen suunnittelusta.

Tohtoriohjelmassamme järjestetään säännöllisesti tieteenalakohtaisia tutkimusseminaareja, joissa voit esitellä työtäsi, saada palautetta ja kannustaa muita tohtorikoulutettavia.

Helsingin yliopiston tutkijakoulu tarjoaa tutkimusetiikan kursseja ja yleisiä valmiustaitoja kehittäviä kursseja ympäri lukuvuoden.