Profiili & toiminta
Haluatko tietää, mitä teemme? Tällä sivulla kerromme tarkemmin tutkimusprofiilistamme ja tohtoriohjelmaan kuuluvista tieteenaloista. Sivulla on myös tietoa opinnoista sekä muusta toiminnasta ja verkostoista, joista tohtoriohjelmamme jäsenenä pääset osalliseksi.
Keskeiset tutkimusalueet

Kognition, oppimisen, opetuksen ja kommunikaation tohtoriohjelma (CLIC) on luonteeltaan monitieteinen ja kansainvälinen. Sen tutkimushankkeet keskittyvät kasvatustieteisiin, kognitiotieteeseen ja puheterapiaan. Hankkeissa tarkastellaan muun muassa oppimista ja opetusta, yliopistopedagogiikkaa, työntutkimusta, kehityspsykologiaa, persoonallisuuspsykologiaa ja kognitiivista aivotutkimusta.

Tutkimusasetelmamme ovat sekä kokeellisia että epidemiologisia, ja tohtorikoulutettavien tutkimusaiheet vaihtelevat laidasta laitaan: neurotieteiden käyttäytymistieteellisistä sovelluksista kehitys- ja persoonallisuuspsykologiaan, henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tutkimuksesta oppimiseen ja oppimisteknologian hyödyntämiseen, ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja kommunikaatiosta kielen ja puheen tutkimukseen.

Tohtorikoulutettavamme tekevät pääasiassa empiiristä tutkimusta tutkimusryhmissä, jotka ovat perehtyneet syvällisesti ohjelman keskeisisiin tutkimusalueisiin.

Tutkimusryhmät

Oppimistutkimuksen ja kasvatuspsykologian tutkimusyhteisöön kuuluvat seuraavat tutkimusryhmät. Lisätietoa kustakin ryhmästä on ryhmien omilla sivustoilla ja tutkimusprofiileissa.

Opintojaksot ja opiskelu

Tohtorintutkinto muodostuu väitöskirjasta ja muista opinnoista, joita tulee suorittaa 40 opintopisteen verran. Opinnot jaetaan tutkimustyötä tukeviin tieteenalakohtaisiin opintoihin ja yleisiä valmiustaitoja kehittäviin opintoihin.

Useimmat opinnot on mahdollista suorittaa joustavasti, perinteisistä suoritustavoista poiketen, esimerkiksi konferenssiesitysten, esseiden, tieteellisten ja tiedettä popularisoivien artikkelien tai tekstien toimittamisen muodossa. Kiinnostuitko? Lisätietoa on opiskelijan ohjeissa, joihin on kerätty nykyisiä tohtorikoulutettavia koskevaa tietoa opintojen ja tutkimuksen suunnittelusta.

Tohtoriohjelmassamme järjestetään säännöllisesti tieteenalakohtaisia tutkimusseminaareja, joissa voit esitellä työtäsi, saada palautetta ja kannustaa muita tohtorikoulutettavia.

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu tarjoaa tutkimusetiikan kursseja ja yleisiä valmiustaitoja kehittäviä kursseja ympäri lukuvuoden.