Profiili ja toiminta

Haluatko tietää, mitä teemme? Tällä sivulla kerromme tarkemmin tutkimusprofiilistamme ja tohtoriohjelmaan kuuluvista tieteenaloista. Sivulta löydät myös tietoa opinnoista sekä muusta toiminnasta ja verkostoista, joista tohtoriohjelmamme jäsenenä pääset osalliseksi.
Keskeiset tutkimusalueet

Tohtoriohjelma kattaa laajimman valikoiman sosiaalitieteissä Suomessa tehtävää tutkimusta seuraavilla aloilla: viestintä, sosiaali- ja kulttuuriantropologia, sosiaalipsykologia, yhteiskuntapolitiikka, sosiaalityö, sosiologia, yhteiskuntadatatiede, kuluttajatutkimus ja kriminologia.

Näillä aloilla tehtävä väitöstutkimus voi perustua empiirisiin, kokeellisiin, teoreettisiin, tekstuaalisiin, historiallisiin, vertaileviin, käsitteellisiin, soveltaviin, strategisiin ja käytäntöön pohjaaviin lähestymistapoihin, joilla tutkitaan kaikkia sosiaalisen elämän osa-alueita. Tutkimusaiheet voivat liittyä ihmisiin ja heidän välisiinsä suhteisiin, vuorovaikutukseen, toimintaan, rakenteisiin, tulkintoihin ja käsitteisiin, uskomuksiin, viestintään, estetiikkaan sekä aineellisiin ja ympäristöön liittyviin olosuhteisiin.

Käytetyt menetelmät voivat vaihdella huomattavan empiirisistä vahvasti käsitteellisiin tai tekstuaalisiin sen perusteella, mitkä menetelmät soveltuvat parhaiten kunkin kysymyksen tai ongelman tutkimiseen.

Ohjelma on sitoutunut tarjoamaan parhaat mahdolliset olosuhteet opiskelijoille, jotta he voivat tehdä tavoitteellista tutkimusta riippumatta siitä, onko se täysin konseptuaalista, akateemista vai tieteellistä ja onko sillä ennen kaikkea soveltavaa, ammatillista vai jopa kaupallista merkitystä.

Opintojaksot ja opiskelu

Tohtorintutkinto muodostuu väitöskirjasta ja muista opinnoista, joita tulee suorittaa 40 opintopisteen verran. Opinnot jaetaan tutkimustyötä tukeviin tieteenalakohtaisiin opintoihin ja yleisiä valmiustaitoja kehittäviin opintoihin.

Useimmat opinnot on mahdollista suorittaa joustavasti, perinteisistä suoritustavoista poiketen, esimerkiksi konferenssiesitysten, esseiden, tieteellisten ja tiedettä popularisoivien artikkelien tai tekstien toimittamisen muodossa. Kiinnostuitko? Lisätietoa on opiskelijan ohjeissa, joihin on kerätty nykyisiä tohtorikoulutettavia koskevaa tietoa opintojen ja tutkimuksen suunnittelusta.

Tohtoriohjelmassamme järjestetään säännöllisesti tieteenalakohtaisia tutkimusseminaareja, joissa voit esitellä työtäsi, saada palautetta ja kannustaa muita tohtorikoulutettavia.

Helsingin yliopiston tutkijakoulu tarjoaa tutkimusetiikan kursseja ja yleisiä valmiustaitoja kehittäviä kursseja ympäri lukuvuoden.

Tapahtumat ja tilaisuudet

Sosiaalitieteen seminaarisarja

Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma järjestää sosiaalitieteen seminaarisarjan, joka koostuu tohtoriohjelman eri oppiaineiden edustajien kaikille avoimista luennoista.

Tohtoriohjelman vuotuinen konferenssi

Tohtoriohjelma järjestää kerran vuodessa tohtorikoulutettaville suunnatun tieteidenvälisen konferenssin yhdessä poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelman kanssa. Konferenssi tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tohtorikoulutettaville esitellä keskeneräisiä töitään, kuunnella luentoja ja verkostoitua muiden tutkijoiden kanssa.