Varasijat

Nämä ohjeet koskevat sinua, jos hait koulutuksiin, jotka alkavat syksyllä 2024 ja sinut on asetettu varasijalle.

Jos sinut asetettiin varasijalle, se tarkoittaa, että täytit valituksi tulemisen vähimmäisvaatimukset, mutta sijoittumisesi hakijoiden välisessä paremmuusjärjestyksessä ei ainakaan vielä riittänyt valituksi tulemiseen.

Jos joku hyväksytyistä hakijoista ei ota vastaan hänelle tarjottua opiskelupaikkaa, paikkaa saatetaan tarjota sinulle. Vapautuneita opiskelupaikkoja tarjotaan varasijalla oleville hakijoille heidän paremmuutensa mukaisessa järjestyksessä. Hakukohdekohtaisissa valintaperusteissa on määritelty, miten toimitaan, jos samalla varasijalla on useita hakijoita.

Opiskelupaikkaa ei tarjota sinulle, jos olet jo ottanut vastaan suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syyslukukautena 2024 alkavasta koulutuksesta. Tämä johtuu yhden paikan säännöksestä.

Helsingin yliopiston erillishaut:

  • haku vieras- ja monikielisiin maisteriohjelmiin
  • haku Bachelor’s Programme in Science -kandiohjelmaan
  • siirtohaku

Jos sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa Helsingin yliopiston erillishaussa, hakijapalvelut ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse.

Varasijoilta valitseminen päättyy, kun jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy:

  • Hakukohteessa ei ole enää vapaita opiskelupaikkoja.
  • Ei ole jäljellä hakijoita, joille vapaita opiskelupaikkoja voitaisiin tarjota.

Varasijoilta valitseminen päättyy joka tapauksessa viimeistään 6.8.2024 klo 15.00. Jos olet edelleen varasijalla, kun varasijoilta valitseminen päättyy, hakemuksesi tila päivittyy Opintopolussa tilasta "Varasijalla" tilaan "Peruuntunut".

Pääset tarkistamaan Oma Opintopolku –palvelusta, monennellako varasijalla olet.

Jos sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa, Helsingin yliopiston hakijapalvelut ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse.

Varasijoilta valitseminen päättyy, kun jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy:

  • Hakukohteessa ei ole enää vapaita opiskelupaikkoja.
  • Ei ole jäljellä hakijoita, joille vapaita opiskelupaikkoja voitaisiin tarjota.

Varasijoilta valitseminen päättyy joka tapauksessa viimeistään 6.8.2024 klo 15.00. Jos olet edelleen varasijalla, kun varasijoilta valitseminen päättyy, hakemuksesi tila päivittyy Opintopolussa tilasta "Varasijalla" tilaan "Peruuntunut".

Kun olet varasijalla, varasijasi yleensä aikaa myöden joko paranee taikka pysyy samana. Varasijasi voi kuitenkin myös huonontua. Jos esimerkiksi ylioppilastutkintolautakunta oikaisee jonkun hakijan ylioppilaskokeen arvostelua, hakija voi siirtyä todistusvalintajonossa sinun edellesi, jolloin sinun varasijasi todistusvalintajonossa huononee.

Opis­ke­lu­pai­kan jo­not­ta­mi­nen

Jos sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa, joka ei ole ensisijainen hakukohteesi korkeakoulujen yhteishaussa tai yliopistojen avoimen väylän haussa, saatat edelleen olla varasijalla mieluisampaan hakukohteeseen. Siinä tilanteessa voit valita, miten toimit:

  • Voit ottaa sinulle tarjotun, hakutoivejärjestyksessä alemmalla sijalla olevan opiskelupaikan vastaan sitovasti. Sitova vastaanotto tarkoittaa, ettet tämän jälkeen enää jonota ylempään hakukohteeseen etkä siis voi tulla siihen hyväksytyksi.
  • Voit ottaa hakutoivejärjestyksessä alemmalla sijalla olevan paikan vastaan ja jäädä jonottamaan ylemmän hakutoiveen paikkaa. Tämä tarkoittaa, että otat paikan vastaan, mutta voit vielä tulla hyväksytyksi hakukohteeseen, johon olet varasijalla. Jos tulet hyväksytyksi ylemmällä sijalla olevaan paikkaan, sen vastaanotto on jo automaattisesti vahvistettu. Jos sinua ei valita ylempään hakukohteeseen, muuttuu alemman prioriteetin opiskelupaikan vastaanotto sitovaksi, eikä sitä voi enää perua.
  • Voit päättää, että et ota sinulla tarjottua hakutoivejärjestyksessä alemmalla sijalla olevaa paikkaa vastaan. Silloin voit edelleen tulla varasijalta hyväksytyksi ylempään hakukohteeseen. Jos et kuitenkaan tule valituksi varasijalta, jäät kokonaan ilman opiskelupaikkaa.

Lisätietoa opiskelupaikan vastaanotosta korkeakoulujen yhteishaussa.

Näin va­pau­tu­nut opis­ke­lu­paik­ka täy­te­tään

Varasijat ovat valintajonokohtaisia. Näet Oma Opintopolku –palvelussa parhaan jonosijoituksen mukaisen varasijan. Jos olet esimerkiksi todistusvalintajonossa 4. varasijalla ja koevalintajonossa 2. varasijalla, valinnan tuloksesi on ”2. varasijalla”. Lisäksi näet jonokohtaiset varasijat. Varasijalta hyväksytään hakija siitä jonosta, josta opiskelupaikka vapautuu.

Korkeakoulujen yhteishaussa vapautuneita opiskelupaikkoja täytettäessä huomioidaan myös ensikertalaiskiintiö. Ensikertalaisille varatut aloituspaikat ovat erillisissä jonoissa, joissa hyväksytään vain ensikertalaisia hakijoita.

Jos hakija voisi tulla hyväksytyksi useammasta kuin yhdestä jonosta, hänet hyväksytään käsittelyjärjestyksessä ensisijaisesta jonosta. Valintaperusteissa on määritelty, mikä jono käsitellään ensin.

Täytettäessä ensisijaisesta jonosta vapautuvia paikkoja huomioidaan myös ne hakijat, jotka on jo hyväksytty muusta kuin ensisijaisesta jonosta. Vapautunutta opiskelupaikkaa tarjotaan ensimmäisellä varasijalla olevalle tai ensimmäisellä varasijalla olevalle ensikertalaiselle siinä jonossa, josta opiskelupaikka vapautui. Jos jonon ensimmäisellä varasijalla on toisesta jonosta hyväksytty hakija, hän siirtyy ensisijaisesta jonosta hyväksytyksi ja hänen tilalleen valitaan uusi opiskelija toisesta valintatapajonosta.

Hakijapalvelut ei valitettavasti pysty tiedottamaan reaaliaikaisesti siitä, että kuinka moni hyväksytty hakija on tähän mennessä ottanut tarjotun opiskelupaikan vastaan, eikä myöskään voi ryhtyä arvioimaan varasijalta valituksi tulemisen todennäköisyyttä.

Hakijapalvelut ei ole koonnut aikaisemmista opiskelijavalinnoista tilastoja, joissa kerrottaisiin kuinka moni hakija on tullut hyväksytyksi ensimmäisten hyväksyttyjen joukossa ja kuinka moni hakija on tullut hyväksytyksi vasta varasijalta. Lopullisiin opiskelijavalintojen tilastoihin voit tutustua meidän verkkosivuillamme.