Avoin yliopisto: Islamilaisen teologian opinnot
Osa islamilaisen teologian opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Islamilaisen teologian opintojen tavoitteena on antaa moniulotteinen ymmärrys islamista sekä keskeisten tekstien että muslimien arjen kautta. Opinnoissa yhdistetään historian tutkimuksen, antropologian ja sosiologian lähestymistapoja. 

Opinnot sopivat islamilaisen teologian opiskelijoille, islamin opettajaksi opiskeleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

Kevätlukukauden 2022 opintotarjonta on kokonaisuudessaan nähtävissä 1.11.2021 alkaen.

Islamilaisen teologian opinnot

Voit opiskella islamilaisen teologian opintotarjonnasta joko sinulle sopivia yksittäisiä kursseja tai suorittaa laajemman opintokokonaisuuden (15 op). Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Lukuvuoden 2021-2022 opinnoista (päivitetty 19.8.2021):

Voit opiskella islamilaisen teologian temaattiseen opintokokonaisuuteen kuuluvat kolme kurssia. Opinnot järjestetään englanniksi.

Kurssit voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä. Opinnot ovat teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman mukaisia.

Kevätlukukaudella 2022 järjestetään seuraavat kurssit

TUK-IST2611 Islamic Ethics and Contemporary Muslims 5 cr (alkaa tammikuussa)

TUK-IST2621 Migration, Muslims and Islam 5 cr (alkaa maaliskuussa)

Kesällä 2022 järjestetään seuraavat kurssit 

TUK-IST2632 Social Movements and Gender Activism 5 cr

Islamilaisen teologian temaattinen opintokokonaisuus Opinnoissa analysoidaan islamin ilmenemismuotoja ja tulkintoja eri näkökulmista historian eri aikakausina ja erilaisissa yhteiskunnallisissa konteksteissa.

Lukuvuoden 2021-2022 opinnoista (päivitetty 19.8.2021):

Voit opiskella sinulle sopivia kursseja yksittäin. Opintojen tarjonta vaihtelee vuosittain.

Kurssit sopivat sekä islamilaisen teologian että Lähi-idän ja islamin tutkimuksen opintoihin. 

Syyslukukaudella 2021 järjestetään seuraavat kurssit

KUKA-LIS214 Islamin peruskurssi 5 op (yhteisopetus, päiväopetus osittain)

TUK-IST2506 Islamin monimuotoisuus 5 op (yhteisopetus, päiväopetus)

Kevätlukukaudella 2022 järjestetään seuraavat kurssit

TUK-IST2506 Islamin monimuotoisuus 5 op 

Kesällä 2022 järjestetään seuraavat kurssit 

KUKA-LIS219 Moskeijat Euroopassa 5 op

Islamilaisen teologian kursseja Opinnoissa tutustut islamin peruspiirteisiin sekä hahmotat sen suhdetta muihin uskontoihin. Perehdyt islamilaisen teologian ja islamin tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin, näkökulmiin ja tutkimusmenetelmiin. Pyrit myös ymmärtämään islamin kulttuurisen ja yhteiskunnallisen merkityksen eri maantieteellisillä alueilla.  
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen.