Avoin yliopisto: Kriminologia

Kriminologia tutkii rikollisuutta ja siihen kohdistuvia reaktioita.

Kriminologia tutkii rikollisuutta ja siihen kohdistuvia reaktioita. Tieteenala tarkastelee laajasti eri rikoslajeja perinteisestä väkivalta- ja nuorisorikollisuudesta nouseviin rikosilmiöihin kuten kyberrikollisuuteen. Kriminologian huomio kohdistuu rikollisuuden syihin ja seurauksiin. Tutkimme rangaistuksia ja kriminaalipolitiikkaa, mutta myös ihmisten rikospelkoja, turvallisuuden tunnetta ja rikosteemaa medioissa.

Kriminologian opinnot

Voit opiskella kriminologian opintotarjonnasta joko sinulle sopivia yksittäisiä kursseja tai opintokokonaisuuden (15 op).

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee kriminologian tieteenalan peruskäsitteet, tutkimuskohteen rajaukset ja määrittelyt sekä keskeiset teoreettiset traditiot. Hänellä on hyvä käsitys rikollisuuden ja sen kontrollin tutkimuksen erityisistä menetelmällisistä haasteista ja ratkaisuista. Hän ymmärtää, että rikollisuuden viralliskontrolli nojaa lainsäädäntöön, ja omaa hyvät tiedot virallista kontrollia säätelevistä oikeusnormeista. Jakson käytyään opiskelija osaa hahmottaa kriminologian itsenäisenä empiirisenä tieteenalana, joka tutkii rikollisuutta ja siihen kohdistuvia reaktioita.

Pakolliset kurssit Seuraavat kurssit ovat pakollisia kaikille opintokokonaisuutta suorittaville.
Kurssit Lukuvuonna 2021-2022 opintotarjonnassa on kaksi kurssia. Rikollisuuden ajankohtaiset muodot kurssi järjestetään kevätlukukaudella 2022.
Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen.

Sinua voisi kiinnostaa myös