Avoin yliopisto: Viestinnän opinnot

Viestintä on politiikan ja viestinnän kandi- ja maisteriohjelman opintosuunta. Osa viestinnän opinnoista tarjotaan kaikille avoimina yliopisto-opintoina. Voit opiskella yksittäisiä kursseja tai laajempia opintokokonaisuuksia (15–35 op).

Viestinnän opinnoissa tutkitaan viestinnän monialaisia ilmiöitä osana yhteiskuntaa, globaaleja yhteisöjä sekä yksilöiden välisiä sosiaalisia verkostoja.

Opinnot sopivat kaikille viestinnän opinnoista kiinnostuneille, mutta erityisesti esimerkiksi toimitus-, tiedotus-, henkilöstöhallinto- ja tutkimustehtävissä sekä erilaisissa opetukseen, markkinointiin ja visuaaliseen kulttuuriin liittyvissä tehtävissä työskenteleville.

 

 

Politiikan ja viestinnän kandiohjelmaan soveltuvia kursseja

Voit opiskella viestinnän opintotarjonnasta joko sinulle sopivia yksittäisiä kursseja tai suorittaa laajempia opintokokonaisuuksia (15 op, 25 op tai 35 op). Kaikki opintokokonaisuudet pitävät sisällään saman 15 op pakollisen kokonaisuuden. Kahdessa laajemmassa opintokokonaisuudessa voit täydentää näitä valitsemalla valinnaisten kurssien listalta sopivia yhdistelmiä. Tämän lisäksi voit opiskella myös työelämäopintoja, joiden avulla voit hankkia tai ylläpitää viestinnän työelämätaitoja.Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Pakollisen osan avulla opiskelija tunnistaa viestinnän teorioiden pääsuuntaukset ja on omaksunut tieteenalan keskeiset käsitteet. Opiskelija kykenee myös hahmottamaan, millä tavoin viestinnän oppiala on historian saatossa kehittynyt. Hän tuntee median ja kulttuurin välisiä kytkentöjä sekä organisaatioviestinnän tutkimuksen perusteet.

Pakolliset kurssit Opintokokonaisuuteen kuuluu kolme pakollista kurssia. Jos olet suorittanut Organisaatioiden viestintä - kurssin osana Politiikka ja organisaatiot -opintokokonaisuutta, valitse yksi valinnainen kurssi. Katso kurssit kohdasta viestintä 25 op, valinnaiset kurssit.
Pakolliset kurssit Opintokokonaisuuteen kuuluu kolme pakollista kurssia. Jos olet suorittanut Organisaatioiden viestintä - kurssin osana Politiikka ja organisaatiot -opintokokonaisuutta, valitse yksi valinnainen kurssi. Katso kurssit kohdasta viestintä 25 op, valinnaiset kurssit.
Valinnaiset kurssit Suorita kaksi valinnaista kurssia. Mikäli suoritat Julkisuus, demokratia ja media -kurssin osana Politiikka ja organisaatiot -opintokokonaisuutta, et voi sisällyttää sitä viestinnän opintokokonaisuuteen.
Pakolliset kurssit Opintokokonaisuuteen kuuluu kolme pakollista kurssia. Jos olet suorittanut Organisaatioiden viestintä - kurssin osana Politiikka ja organisaatiot -opintokokonaisuutta, valitse yksi valinnainen kurssi. Katso kurssit kohdasta viestintä 25 op, valinnaiset kurssit.
Valinnaiset kurssit Suorita neljä valinnaista kurssia. Mikäli suoritat Julkisuus, demokratia ja media -kurssin osana Politiikka ja organisaatiot -opintokokonaisuutta, et voi sisällyttää sitä viestinnän opintokokonaisuuteen.
Työelämäopintojen kurssit Kursseilla käsitellään työelämän ilmiöitä ja hankitaan tai ylläpidetään viestinnän työelämätaitoja.
Siirtymäsäännöt ja aiemmin järjestetyt opinnot

Jos olet suorittanut aiempina vuosina viestinnän opintoja, voit tarkistaa oheiselta sivulta opintosuoritustesi vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

Tietoa aiemmin järjestetyistä opinnoista löydät Opiskelu-palvelun kurssihausta hakusanoilla AYPVK-V, AYPVK ja AYPVM-.

 

Politiikan ja viestinnän maisteriohjelman kursseja

Tarjonnassamme on joitakin politiikan ja viestinnän maisteriohjelman viestinnän opintosuunnan kursseja. Edeltävänä osaamisena näille kursseille on kandidaatin tutkinto tai vähintään tutkintoon sisältyvät opintosuunnan aineopinnot. 

Voit opiskella yksittäisiä kursseja   

Viestinnän maisteriopintojen kursseja Voit opiskella yksittäisiä kursseja.
Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet kootusti.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Opiskelukokemus: Eili

Konsuli Eili Andersson on työskennellyt pian 38 vuotta eri suurlähetystöissä. Lockdown houkutteli akateemisten opintojen pariin Avoimeen yliopistoon.

Yliopisto-opiskelu ei ole ulkoa pänttäämistä, vaan tietojen soveltamista ja tulkitsemista, laajemman ajattelukyvyn harjaannuttamista.
Avoimen yliopiston opinnot ovat konkreettisia suorituksia ja ne satavat suoraan laariisi, etenkin jos myöhemmin päädyt opiskelemaan samaa ainetta.
Haluatko hakea tutkinto-opiskelijaksi?

Avoimessa yliopistossa suorittamasi opintopisteet kirjataan Helsingin yliopiston opintotietojärjestelmään, ja ne on mahdollista hyödyntää yliopistotutkinnossa myöhemmin. Opinnoista on apua myös, jos valmistaudut seuraaviin valintakokeisiin. 

Moniin Helsingin yliopiston koulutusohjelmiin on mahdollista hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Tätä vaihtoehtoa kutsutaan avoimen väylän hauksi.