Avoin yliopisto: Politiikan ja organisaatioiden opinnot

Politiikka ja organisaatiot on Helsingin yliopiston politiikan ja viestinnän kandiohjelman opintosuunta.

Politiikan ja organisaatioiden opinnoissa tutkitaan muun muassa valtaa ja sen jakautumista yksilöiden, ryhmien, instituutioiden ja rakenteiden tasolla eri yhteiskunnissa sekä Euroopan unionissa. Käsiteltävät asiat yhdistyvät ajankohtaisiin ilmiöihin ja niistä käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Opintojen myötä opiskelija oppii määrittämään ja tunnistamaan politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja tutkimuskohteita. Lisäksi hän oppii arvioimaan poliittista päätöksentekoa ja vallankäyttöä kriittisesti sekä soveltamaan oppimiaan asioita eri yhteyksissä.

Politiikan ja organisaatioiden opintokokonaisuudet ja yksittäiset kurssit

Voit opiskella politiikan ja organisaation opintotarjonnasta joko sinulle sopivia yksittäisiä kursseja tai suorittaa laajempia opintokokonaisuuksia (15 op, 25 op tai 35 op). Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Tarjoamme kolme eri laajuista opintokokonaisuutta: 15 op, 25 op tai 35 op. Kokonaisuudet rakentuvat toistensa päälle. Opinnot vastaavat Helsingin yliopiston politiikan ja viestinnän kandiohjelman mukaisia, muiden koulutusohjelmien opiskelijoille suunnattuja opintoja. Kokonaisuudet sisältävät valinnaisia jaksoja, mikä mahdollistaa kokonaisuuden rakentamisen oman näköiseksi esimerkiksi omat tavoitteet, mielenkiinnon kohteet ja aikataulut huomioiden.

Pakolliset kurssit Opintokokonaisuuteen sisältyy kaksi pakollista kurssia.
Valinnainen kurssi Suorita yksi valinnainen kurssi. Mikäli suoritat Julkisuus, demokratia ja media - kurssin osana viestinnän opintokokonaisuutta, et voi sisällyttää sitä politiikka ja organisaatiot- opintokokonaisuuteen.
Pakolliset kurssit Opintokokonaisuuteen sisältyy neljä pakollista kurssia. Jos olet suorittanut Julkisuus, demokratia ja media -kurssin osana viestinnän opintoja, suorita kaksi valinnaista kurssia. Katso kurssit kohdasta politiikka ja organisaatiot 25 op, valinnaiset kurssit.
Valinnaiset kurssit Suorita yksi valinainen kurssi. Voit suorittaa vain toisen viestinnän opintosuunnan kursseista (Poliittinen viestintä tai Organisaatioiden viestintä).
Pakolliset kurssit Opintokokonaisuuteen sisältyy viisi pakollista kurssia. Jos olet suorittanut Julkisuus, demokratia ja media -kurssin osana viestinnän opintoja, suorita kaksi valinnaista kurssia. Katso kurssit kohdasta politiikka ja organisaatiot 35 op, valinnaiset kurssit.
Valinnaiset kurssit Suorita kaksi valinnaista kurssia. Voit suorittaa vain toisen viestinnän opintosuunnan jaksoista (Poliittinen viestintä tai Organisaatioiden viestintä).
Tiedekunnan yhteisiä opintoja Valtiotieteellinen tiedekunta järjestää yhteisiä opintoja
Politiikan ja viestinnän maisteriohjelman kursseja

Tarjonnassamme on joitakin politiikan ja viestinnän maisteriohjelman viestinnän opintosuunnan kursseja. Edeltävänä osaamisena näille kursseille on kandidaatin tutkinto tai vähintään tutkintoon sisältyvät opintosuunnan aineopinnot. 

Voit opiskella yksittäisiä kursseja   

Politiikan ja viestinnän maisteriopintojen kursseja Voit opiskella yksittäisiä kursseja.
Siirtymäsäännökset

Jos olet suorittanut aiempina vuosina politiikan ja organisaatioiden opintoja, voit oheisesta taulukosta tarkistaa niiden vastaavuuden nykyisten kurssien kanssa.

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Opiskelukokemus: Eili

Konsuli Eili Andersson on työskennellyt pian 38 vuotta eri suurlähetystöissä. Lockdown houkutteli akateemisten opintojen pariin Avoimeen yliopistoon.

Yliopisto-opiskelu ei ole ulkoa pänttäämistä, vaan tietojen soveltamista ja tulkitsemista, laajemman ajattelukyvyn harjaannuttamista.
Avoimen yliopiston opinnot ovat konkreettisia suorituksia ja ne satavat suoraan laariisi, etenkin jos myöhemmin päädyt opiskelemaan samaa ainetta.
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

Sinua voisi kiinnostaa myös