Avoin yliopisto: Oikeustulkkauksen erikoistumisopinnot

Avoimina yliopisto-opintoina toteutettavat oikeustulkkauksen opinnot on suunnattu ammatissa toimiville tulkeille.

Oikeustulkki tulkkaa erilaisissa oikeudellisissa viranomaisasioissa, joita ovat esimerkiksi tuomioistuinten, poliisin ja maahanmuuttoviraston prosessit. Tulkki hallitsee niihin liittyvän ammattikielen ja vakiintuneet ilmaukset molemmilla työkielillään.

Opetuksen kohderyhmä on ammatissa toimivat tulkit, joilla on joko Suomessa tai muussa maassa suoritettu korkeakoulututkinto. 

Avoimina yliopisto-opintoina toteutettava oikeustulkkauksen opinnot  muodostuvat opinnoista, jotka ovat osa Helsingin yliopiston kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman oikeustulkkauksen opintokokonaisuutta. 

Oikeustulkkauksen opinnot

Opinnot ovat osa Helsingin yliopiston kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman oikeustulkkauksen opintokokonaisuutta.

Jaksot on tarkoitettu tulkkausalan ammattilaisille, joilla on korkeakoulututkinto.

 • Opinnot on  mahdollista suorittaa työn ohessa.
 • Huomioi kurssien edeltävä osaaminen.
 • Opetuksessa on rajallinen paikkamäärä.

Opintoihin voi osallistua syksystä 2024 lähtien ilman erillistä hakua, ja ne koostuvat neljästä kurssista: Oikeus- ja asioimistulkkauksen perusteet, Tulkin oikeustieto 1, Tulkin oikeustieto 2 ja Tulkin oikeustieto 3. 

Kieliparikohtaisia tulkkauksen opintoja on tarjolla vain niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet opiskeluoikeuden syksyllä 2023.

 

Opiskelijalla on oltava opintoihin soveltuva edeltävä kielitaito:

 • Jos opiskelijan äidinkieli on suomi ja hän on suorittanut kääntämisen ja tulkkauksen, filologian tai muun kieliaineen alaan kuuluvan korkeakoulututkinnon kieliparin toisessa kielessä.
 • Jos opiskelijan äidinkieli on suomi ja hän on suorittanut muun korkeakoulututkinnon kieliparin toisella kielellä (esimerkiksi ulkomailla).
 • Jos opiskelijan äidinkieli on kieliparin toinen kieli (muu kuin suomi) ja hän on suorittanut korkeakoulututkinnon suomen kielellä,
 • Opiskelijalla on auktorisoidun kielenkääntäjän pätevyys kieliparissa (kumpaan tahansa suuntaan).
 • Opiskelijan äidinkieli on suomi tai ruotsi ja hän on kirjoittanut ylioppilastutkinnossa pitkän toisen kotimaisen kielen, riittää arvosana magna cum laude approbatur osoitukseksi tarvittavasta kielitaidosta kieliparissa suomi–ruotsi.
 • Yleinen kielitutkinto (vähintään taitotaso 5 kaikista osa-alueista käytettäessä 6-portaista asteikkoa).

Opinnot on tarkoitettu tulkkausalan ammattilaisille, joilla on soveltuva kieli- tai käännösalan korkeakoulututkinto.

Kaikille yhteiset opinnot Opinnot muodostuvat neljästä jaksosta.

Kielipariopinnot sisältävät jaksot:

 • Konsekutiivitulkkaus 5 op
 • Simultaani- ja kuiskaustulkkaus 5 op
 • Oikeustulkkaustaito 5 op

Kaksi ensimmäistä suoritetaan ennen Oikeustulkkaustaito -kurssia.

Kieliparikohtaisia tulkkauksen opintoja on tarjolla vain niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet opiskeluoikeuden kokonaisuuden suorittamiseen syksyllä 2023.

 

Kielipariopinnot sisältävät jaksot:

 • Konsekutiivitulkkaus 5 op
 • Simultaani- ja kuiskaustulkkaus 5 op
 • Oikeustulkkaustaito 5 op

Kaksi ensimmäistä suoritetaan ennen Oikeustulkkaustaito -kurssia.

Kieliparikohtaisia (englanti ja venäjä sekä espanjan) tulkkauksen opintoja on tarjolla vain niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet opiskeluoikeuden kokonaisuuden suorittamiseen  syksyllä 2023.

 

Englanti Kieliparikohtaisia tulkkauksen opintoja on tarjolla vain niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet opiskeluoikeuden syksyllä 2023.
Venäjä Kieliparikohtaisia tulkkauksen opintoja on tarjolla vain niille opiskelijoille, jotka ovat saaneet opiskeluoikeuden syksyllä 2023.
Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!