Gradutoimeksiannon rahoitusmahdollisuuksia

1) Työsuhde

Työnantaja ja opiskelija voivat solmia työsuhteen. Urapalvelut suosittelee työsuhteen solmimista, mikäli työn tilaajalla on toivomuksia gradun julkisuuden suhteen tai tilaaja on jokin valtion taho. Normaalissa työsuhteessa opiskelijalla on työntekijän oikeudet ja velvollisuudet. Opiskelija saa myös työstään korvauksen suoraan itselleen.

Menettelytavoista kannattaa sopia kirjallisesti etukäteen. Sopimukseen kannattaa aina sisällyttää maksettavan palkan lisäksi mm. maksuaikataulu, opiskelijan sitoutuminen työn loppuun saattamiseen, tekijänoikeuksista sopiminen, salassapitoasiat sekä mahdolliset muut kysymykset (esim. kuka maksaa painokustannukset).

2) Ammatinharjoittaja/toiminimi

Ammatinharjoittajan tai yrittäjän työstä maksettavaa korvausta määriteltäessä tulee ottaa huomioon, että ammatinharjoittaja vastaa itse omista eläke-, vakuutus-, materiaali- yms. maksuista. Tämä on syytä huomioida palkkion suuruutta määritettäessä, sillä edellä mainittujen maksujen jälkeen palkkiosta jää paljon vähemmän käteen kuin palkasta.

3) Palkkio

Palkkion suuruudesta keskusteltaessa on hyvä huomioida, että palkkio on veronalaista tuloa silloin, kun yksityishenkilö (ei toiminimi) tekee konsulttisopimuksen.

Sopimuksessa voidaan sopia toimeksiantajalta saadun aineiston käytöstä, toimeksiantajan antamasta ohjauksesta aineiston hankinnassa sekä mahdollisista palkkioista ja työtilakustannuksista. Lisäksi voidaan sopia myös mahdollisista tilaajan erityistoivomuksista, aineiston käyttö- ja julkaisuoikeuksista sekä aikataulusta.