Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toimikunta kehittää ja monipuolistaa tiedekunnan yhteistyömuotoja lääkealan toimijoiden, viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa sekä pyrkii verkostoimaan tiedekunnan laajasti ja tehokkaasti eri sidosryhmiin. Toimikunta suunnittelee ja kehittää lisäksi alumnitoimintaa ja tiedekunnan varainhankintaa.

 

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus