Dekaanit
Tiedekuntaa johtaa dekaani, joka valitaan neljän vuoden toimikaudeksi. Dekaani vastaa tiedekunnan tutkimuksesta, opetuksesta sekä näitä tukevasta yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta. Hän vastaa myös tiedekunnan henkilöstöstä ja taloudesta.
Dekaani Jouni Hirvonen

Jouni Hirvonen, farmasian teknologian professori, farmasian tiedekunnan dekaani

Hirvonen on julkaissut yli 300 tieteellistä artikkelia, katsausta ja kirjankappaletta. Hänen päätutkimusalueitaan on erityisesti transdermaalisiin lääkemuotoihin sekä nanolääkevalmisteihin liittyvä säädelty lääkeannostelu. Niukkaliukoisten lääkeaineiden formulointi toimiviksi lääkevalmisteiksi on ollut tärkeä osa tutkimuksia. Jouni Hirvonen on lisäksi ollut runsaasti mukana farmasian opetukseen ja koulutukseen liittyvissä tutkimus- ja kehityshankkeissa sekä niiden julkaisuissa.

Lähivuosina dekaanin ja tiedekunnan toiminnassa korostuvat vastuullisuuden ja kestävän kehityksen ajatukset ja toimenpiteet ja kestävyyden edistämiseen liittyvä varainhankinta tiedekunnassa. Kansainväliset tieteelliset ja muut yhteistyöverkostot ovat kiinteä osa dekaanin tehtäviä. Hirvonen toimii pitkäaikaisena hallitusjäsenenä ULLA-tutkijakouluverkostossa ja Euroopan farmasian tiedekuntajärjestö EAFP:ssä. 

Johdon assistentti Soile Saloranta

1. varadekaani Jari Yli-Kauhaluoma

Jari Yli-Kauhaluoma on lääkeainekemian professori, jonka tutkijakoulutus on Yhdysvalloista (The Scripps Research Institute, La Jolla ja Massachusetts Institute of Technology, Cambridge). Hänen tutkimusryhmänsä kehittää uusia mikrobilääkeaineaihioita biofilmejä sekä tauteja aiheuttavia alkueläimiä ja Gram-negatiivisia bakteereita vastaan. Yhtenä mahdollisuutena tähän ovat meristä ja metsistä saatavien yhdisteiden johdannaiset. Jari Yli-Kauhaluoman tutkimuksissa pyritään myös proteiinikinaasien (PKC, PKB ja Pim) estämiseen sekä aivan uutena aiheena solujen kemialliseen uudelleenohjelmointiin ja erilaistamiseen.

Varadekaani Yli-Kauhaluoma vastaa tiedekunnan tutkimusasioista ja tutkijakoulutuksen kehittämisestä. Hän toimii tarvittaessa dekaanin sijaisena.

Varadekaani Mia Sivén

Varadekaani Mia Sivén on teollisuusfarmasian dosentti, jonka tutkimus keskittyy etenkin erityisryhmien lääkehoidon erityispiirteisiin lääkemuodon näkökulmasta, kuten innovatiivisten lääkemuotojen kehittäminen lastenlääkintään tai iäkkäille sekä seuraeläimille soveltuvien lääkemuotojen arviointi. Tutkimus kohdentuu lääkemuotojen valmistuksen farmaseuttisiin prosesseihin, kuten sumukuivaukseen, ja lääkevalmisteeseen liittyviin ympäristönäkökulmiin. Tutkijavaihdossa (APC Ltd, Dublin) hän on perehtynyt biologisten makromolekyylien jatkuvatoimiseen tuotantoprosessiin ja lääkemuodoksi saattamiseen. Oppimisen tutkimuksessa hänen erityisosaamisensa on vuorovaikutteisten digitaalisten oppimisympäristöjen ja AR/VR sovellusten kehittämisessä. Mia Sivén on Opettajien Akatemian jäsen.

Varadekaani Sivénin tehtävänä on johtaa opetusta ja opettamisen kehittämistä tiedekunnassa.

Varadekaani Yvonne Holm

Yliopistonlehtori Yvonne Holmin erikoisala on farmakognosia, joka käsittää lääkekasvien analytiikkaa ja kemotaksonomiaa, uusien lääkkeiden etsimistä luonnosta ja fytoterapiaa. Hänen tutkimusryhmänsä keskittyy tällä hetkellä etnofarmakologiseen tutkimukseen ja etsii  muutamista afrikkalaisista kasveista uusia antimikrobisesti vaikuttavia yhdisteitä.

Varadekaani Holmin tehtävänä on vastata yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja kaksikielisyysasioista tiedekunnassa.