Dekaanit

Tiedekuntaa johtaa dekaani, joka valitaan neljän vuoden toimikaudeksi. Dekaani vastaa tiedekunnan tutkimuksesta, opetuksesta sekä näitä tukevasta yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta. Hän vastaa myös tiedekunnan henkilöstöstä ja taloudesta.
Dekaani Jari Yli-Kauhaluoma

Jari Yli-Kauhaluoma

Yli-Kauhaluoma on Helsingin yliopiston lääkeainekemian professori.  Hänen tutkimusryhmänsä aiheina ovat uudet antibiootit sekä proteiinikinaaseihin ja sydänlihassolujen regeneraatioon vaikuttavat yhdisteet. Tutkimusryhmä ratkoo lisäksi kestävän lääkekehityksen haasteita ja rakentaa uutta synteesi-infrastruktuuria Kumpulan kampuksen tutkijoiden kanssa.

Johdon assistentti Soile Saloranta.

Varadekaani Mia Sivén

Varadekaani Mia Sivén on teollisuusfarmasian dosentti, jonka tutkimus keskittyy etenkin erityisryhmien lääkehoidon erityispiirteisiin lääkemuodon näkökulmasta, kuten innovatiivisten lääkemuotojen kehittäminen lastenlääkintään tai iäkkäille sekä seuraeläimille soveltuvien lääkemuotojen arviointi.

Tutkimus kohdentuu lääkemuotojen valmistuksen farmaseuttisiin prosesseihin, kuten sumukuivaukseen, ja lääkevalmisteeseen liittyviin ympäristönäkökulmiin. Tutkijavaihdossa (APC Ltd, Dublin) hän on perehtynyt biologisten makromolekyylien jatkuvatoimiseen tuotantoprosessiin ja lääkemuodoksi saattamiseen. Oppimisen tutkimuksessa hänen erityisosaamisensa on vuorovaikutteisten digitaalisten oppimisympäristöjen ja AR/VR sovellusten kehittämisessä. Mia Sivén on Opettajien Akatemian jäsen.

Varadekaani Sivénin tehtävänä on johtaa opetusta, opettamisen kehittämistä sekä digitalisaatiokehitystä tiedekunnassa.

Siven toimii tarvittaessa dekaanin sijaisena. 

Varadekaani Mikko Airavaara

Mikko Airavaara

Mikko Airavaara on farmakologian ja lääkekehityksen professori. 

Varadekaani Airavaaran tehtävänä on vastata tiedekunnan tutkimuksesta, tutkimusinfrastruktuurista, innovaatioista ja tohtorinkoulutuksesta. 

Varadekaani Yvonne Holm

Yliopistonlehtori Yvonne Holmin erikoisala on farmakognosia, joka käsittää lääkekasvien analytiikkaa ja kemotaksonomiaa, uusien lääkkeiden etsimistä luonnosta ja fytoterapiaa. Hänen tutkimusryhmänsä keskittyy tällä hetkellä etnofarmakologiseen tutkimukseen ja etsii  muutamista afrikkalaisista kasveista uusia antimikrobisesti vaikuttavia yhdisteitä.

Varadekaani Holmin tehtävänä on vastata yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja kestävästä kehityksestä sekä kaksikielisyysasioista tiedekunnassa.

Varadekaani Timo Laaksonen

Timo Laaksonen on farmaseuttisen nanoteknologian professori. Hänen tutkimuksensa keskittyy lääkkeenkuljetuksen ja -vapautuksen hallintaan nanokantajien tai nanomateriaalien avulla. Erityisesti tällä hetkellä kiinnostavat valolla aktivoitavat liposomit ja hydrogeelit.

Varadekaani Laaksosen tehtävinä ovat tiedekunnan tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen ja tila-asiat.