Farmasian kestävän kehityksen professuuri

Farmasian tiedekunta on ottamassa johtavaa roolia farmasian ympäristövaikutusten tutkimuksessa ja opetuksessa. Tiedekuntaan on perustettu maailman ensimmäinen farmasian kestävän kehityksen professuuri.

Professuurin kautta työelämän ja yritysten käyttöön koulutetaan monipuolisia farmasian ja lääkealan asiantuntijoita, joilla on osaamista muuttaa alan toimintatapoja paremmin kestävyysnäkökulmia ja ympäristöä huomioivaan suuntaan. 

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunta on ollut edelläkävijä integroidessaan farmasian ja ympäristöosaamisen. Opiskelijat saavat vankan farmasian käytännön ammattitaidon yhdistettynä huippututkimukseen sekä kestävän kehityksen syvälliseen ymmärrykseen.

Professuuri vakiinnuttaa kestävän kehityksen osaksi farmasian tutkimus- ja opetusteemoja. Professuurin ympärille rakentuva tutkimusryhmä kokoaa yhteen alan tutkijoita ja tekee uudenlaista huippututkimusta. Pohjan uraauurtavalle toiminnalle on luonut Generation Green -työryhmän työskentely.

Lahjoitusuutiset
Maailman ensimmäinen farmasian kestävän kehityksen professuuri - esittelyvideo

Englanninkiellinen esittelyvideo The first proffessorship in the world in Sustainable Pharmacy.