Generation Green – Suomesta edelläkävijä kestävän kehityksen farmasiassa

Meillä on kasvava tarve huomioida kestävä kehitys farmasian alalla, jotta lääkehoidot ovat turvallisia ja tehokkaita eivätkä vaaranna ympäristöämme. Farmasian tiedekunnan Generation Green -hankkeessa on tehty töitä kestävämmän tulevaisuuden puolesta jo vuodesta 2015 alkaen.

Kestävä kehitys mukaan farmasian opetukseen

Farmasian tiedekunnan Generation Green -hanke sai alkunsa Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlien yhteydessä pidetystä tiedekilpailusta. Tiedekunta osallistui kilpailuun teemanaan vihreän farmasian integroiminen akateemiseen opetukseen.

Tavoitteeksi asetettiin farmasian opetuksen kehittäminen niin, että kestävän kehityksen teemat integroitaisiin opetukseen erillisten kurssien sijasta.

Lisäksi tavoitteena oli, että valmistuneet farmaseutit ja proviisorit osaisivat valmistuttuaan ottaa kestävän kehityksen vaatimukset huomioon omassa työssään – työskentelisivät he sitten missä tahansa.

Generation Green -tiimissä oli farmasian tiedekunnan dekanaatin, tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden lisäksi sidosryhmien edustajat. Tiimi sai myös apua mentoreiltaan MEP Sirpa Pietikäiseltä ja Demoksen edustajilta yhteiskunnallisen vaikuttamisen osalta.

Muutos ei tapahdu itsestään

Kilpailun jälkeen Generation Green on jatkanut työtä kestävän kehityksen farmasian kehittämisessä.

– Muutos ei tapahdu itsestään vaan sen eteen on tehtävä systemaattisesti työtä, jotta siirtymä vihreään ja kestävään suuntaan tapahtuisi ilman ylimääräisiä komplikaatioita, pitkään hankkeessa mukana ollut proviisori, apteekkari ja Helsingin yliopiston alumni Eeva Teräsalmi kuvaa.

Hankkeessa on alusta alkaen ollut kolme ulottuvuutta: opetuksen kehittäminen, tutkimus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus. 

Opetuksen osalta on viety integraatiota eteenpäin sekä jatkuvasti seurattu muutoksen etenemistä tiedekunnan opettajissa ja opiskelijoissa. Muutosmalli on kuvattu kansainvälisessä julkaisussa, joten se on saatavana kaikille, jotka haluavat kehittää opetustaan kestävään suuntaan.

Tutkimus on edennyt sekä kotimaisen että EU-tason yhteistyön kautta. Tutkimus alkoi yhteistyöllä SYKEn kanssa, minkä ansiosta tuotettiin muun muassa toimintaohjeet lääkehuollon kestävästä kehityksestä sekä julkaisu lääkeaineiden luokittelusta. Tutkimus jatkuu edelleen esimerkiksi Suomen akatemian rahoittamassa Sudden-hankkeessa ja EU:n Premier-hankkeessa.

Yhteistyöllä tuloksia

Generation Green on ollut farmasian tiedekunnan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen pääkohde. Mukana hankkeessa onkin suuri määrä sidosryhmiä koko farmasian alalta. Heille on suunnattu täydennyskoulutusta, seminaareja ja tiedotusta.

Hankkeella on myös selvä kansainvälinen ulottuvuus.

– Generation Green -hanke on alusta alkaen ollut hyvin kansainvälinen ”ajattele globaalisti, toimi lokaalisti”-ajattelun mukaisesti. Hankkeen suhteet kansainväliseen tutkijayhteisöön ovat tiiviit ja tiedekunnnassa on käynnistynyt myös kansainvälinen maisteriohjelma vihreään farmasiaan painottuen, Teräsalmi sanoo.

Lisäksi hankkeessa on tuotettu suuri määrä koulutusmateriaalia ja muuta tietoa, jota ollaan parhaillaan kokoamassa oppikirjaksi.

– Alalla on valtava tarve materiaalille, joka toisi soveltuvin osin myös riittävät perustiedot luonnontieteistä muiden alojen ammattilaisten käyttöön. Olemme siksi käynnistäneet kirjahankkeen perustiedon kokoamiseksi open access -tietokantaan. Kirja valmistuu vuoden 2023 aikana, Teräsalmi kertoo.

– Generation Green on loistava esimerkki siitä, mitä pieni ala voi saada aikaan yhteistyöllä. Suomi on farmasian edelläkävijä maailmanlaajuisesti kestävän kehityksen ja vihreän farmasian osalta tämän hankkeen johdosta.

Tavoitteena maailman ensimmäinen vihreän farmasian professuuri

Farmasian tiedekunta käynnisti myös syksyllä 2020 varainhankinnan maailman ensimmäisen vihreän farmasian professuurin perustamiseksi.

Lahjoituksia on tullut yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä jo lähes miljoona euroa.

– Tämä syksy on vielä mahdollisuus osallistua tähän alan voimainponnistukseen! Tavoitteena on kerätä syksyn aikana vielä 150 000 euroa. Pieni tai suuri lahjoitus, kaikki vievät hanketta eteenpäin, Teräsalmi kannustaa.

– Tuleva professuuri tulee hyödyttämään kaikkia alamme toimijoita ja ennen kaikkea se on panostus nuorisomme tulevaisuuteen. He ansaitsevat maailman, jossa lääkehoidot ovat turvallisia ja tehokkaita eivätkä vaaranna ympäristöämme!