Alumnit farmasian tiedekunnassa

Farmasian tiedekunnan alumneja ovat kaikki tiedekunnasta tutkinnon saaneet sekä nykyiset ja entiset vaihto-opiskelijat ja työntekijät.

Tavoitteenamme on luoda laaja, eri-ikäisistä alumneista koostuva yhteisö. Alumnius on yhteenkuuluvuutta, kollegiaalisuutta ja ylpeyttä omasta opinahjosta. Alumnina olet mukana rakentamassa Helsingin yliopiston ja farmasian tiedekunnan toimintaa.

Vuosittaisessa Drug Research Day -tapahtumassa kohtaat luonnontieteen tutkijat ja muut alumnit tuoreen ja tutkimuksessa ajankohtaisen teeman äärellä. Voit auttaa opiskelijoita tarjoamalla heille työharjoittelu- tai gradupaikkaa. Samalla tuet tärkeällä tavalla oppimista ja opiskelua.

Farmasian tiedekunta toimii tiiviissä yhteistyössä monissa kehittämisohjelmissa, hankkeissa ja verkostoissa. Tiedekunnan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvottelukunta toimii yliopiston ja sen keskeisten sidosryhmien neuvoa-antavana yhteistyöelimenä ja keskustelufoorumina.

 

Liity alumniyhteisöön

Rekisteröitymällä alumniksi pysyt tiedekuntasi uusimman tutkimuksen hermolla. Voit verkostoitua myös monialaisesti tapahtumissa, syventää osaamistasi täydennyskoulutuksissa ja jakaa kokemuksiasi uusille opiskelijoille. Helsingin yliopiston alumniyhteisössä hyödyt yliopiston alumnipalveluista ja valitset itsellesi sopivimman tavan osallistua.