Suomen Akatemian lippulaivaohjelmat

Farmasian tiedekunta on mukana Suomen Akatemian lippulaivaohjelmassa iCAN ja GeneCellNano.
Geeni-, solu- ja nanoterapia kroonisten sairauksien hoidossa GeneCellNano

Geeni-, solu- ja nanoterapia kroonisten sairauksien hoidossa (GeneCellNano) on lippulaiva, joka kehittää uusia tehokkaita hoitomuotoja vaikeiden kroonisten sairauksien hoitoon.

GeneCellNano keskittyy uusien biologisten lääkkeiden, biomarkkerien ja diagnostiikan innovaatioihin ja kaupalliseen kehittämiseen. Lippulaivassa ovat mukana Suomen eturivin geeni-, solu- ja nanoterapiatutkijat, kliiniset toimijat, johtavat yritykset sekä kolmannen sektorin toimijat.

Helsingin yliopistossa tavoitteena GeneCellNano-lippulaivassa on kehittää erityisesti geeni-, liposomi-, nanopartikkeli- ja solun ulkopuolisiin vesikkeleihin perustuvaa terapiaa.

Itä-Suomen yliopisto johtaa GeneCellNano-lippulaivaa. Helsingin yliopisto on mukana lippulaivassa yhdessä Oulun yliopiston, Aalto-yliopiston ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun kanssa.

Digitaalisen yksilöllistetyn syöpälääketieteen lippulaiva iCAN

Digitaalisen yksilöllistetyn syöpälääketieteen lippulaiva iCAN edistää yksilöllisten syöpähoitojen kehittämistä ja uusien terveysalan innovaatioiden syntyä.

iCAN yhdistää uudella tavalla täsmälääketiedettä sekä potilaiden digitaalisia terveys- ja elämäntapatietoja. Tutkimuksessa ja kehityksessä hyödynnetään Suomen ainutlaatuisia terveystietorekistereitä ja digitaalista terveydenhoitojärjestelmää. Tiedon louhintaa näistä kehitetään muun muassa keinoälyä hyödyntäen.

Lippulaivan tavoitteena on tuottaa tutkimuksen läpimurtoja ja kehittää tutkimukseen perustuvia innovaatioita, joiden avulla parannetaan syöpähoitoja ja syöpäpotilaiden elämänlaatua. Lippulaivassa potilaat ja potilasjärjestöt ovat aktiivisesti mukana tutkimusten suunnittelussa ja toiminnan kehittämisessä.

Helsingin yliopisto johtaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kanssa yhteistä iCAN-lippulaivaa.

iCAN-lippulaivan johtaja on akateemikko Kari Alitalo.

Uusi tieto antaa pohjan oikean hoidon kehittämiseen kullekin potilaalle.