Profiloitumishankkeet

Farmasian tiedekunta on mukana useissa Helsingin yliopiston profiloitumishankkeissa. Helsingin yliopiston tavoitteena on täydentää laaja-alaisella kestävän farmasian osaamisellaan yhteistyötä alan toimijoiden kanssa.
Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE)

Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE) on monitieteinen elämäntieteiden alan tutkimuskeskus, joka tukee korkealuokkaista biotieteellistä tutkimusta yliopiston kaikilla kampuksilla ja kaikissa tiedekunnissa.

HiLIFE-yksikön toiminta on tehnyt yliopiston biotieteiden tutkimusympäristöstä kansainvälisesti entistä houkuttelevamman. HiLIFE on edistänyt kansainvälistä tieteidenvälistä tutkimusta biotieteiden saralla ja nostanut alan tutkimuksen tasoa. Instituutti on biotieteiden alalla muodostanut, kohdistanut ja tukenut tutkimusinfrastruktuurin osana toimivia alustoja.

Lisäksi HiLIFE on mahdollistanut biolääketieteellisen datan ja informatiikan yhdistämisen Helsingin yliopistollisessa sairaalassa ja suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän puitteissa kerättyihin terveystietoihin. Monet HiLIFE:n infrastruktuureista tukevat laajempia kansallisen tason pyrkimyksiä sekä innovatiivisia teollisten ja kaupallisten toimijoiden kanssa tehtäviä yhteistyöhankkeita.

Tämä profiloitumisalue kuului Profi1-hakuun (2015–2019).

Kestävyystieteen instituutti HELSUS

HELSUS vastaa profiloitumistoimena kiireisiin ja monimutkaisiin kestävyyshaasteisiin. HELSUS tuottaa ratkaisuja ja reittejä kestäviin muutoksiin, joita voidaan soveltaa yhteiskunnassa muun muassa älykkäillä ohjauskeinoilla ja sääntelyllä.

Tavoitteena on luoda korkeatasoinen ja kansainvälisesti tunnettu kestävyystieteen tutkimusalusta, joka

  • keskittyy kestävyysmuutoksiin kaupunkien, ruokajärjestelmien, globaalin etelän ja arktisen alueen yhteyksissä
  • tuottaa uudistavaa tietoa kansalliseen ja kansainväliseen päätöksentekoon ja hallintoon

Tälle Profi3-hakuun kuuluvalle profiloitumisalueelle on myönnetty rahoitusta vuosiksi 2017–2021.

Farmaseuttisen lääketutkimuksen kansallinen yhteistyö- ja tutkimusverkosto FinPharma

Helsingin yliopistossa tehtävä lääketutkimus on kansainvälisesti arvostettua, ja se on vahva osa yliopiston biotieteiden strategista tutkimusaluetta. Jotta perustutkimusta voidaan soveltaa hoitotarkoituksiin, kaivataan kipeästi uusia keksintöjä, mikä puolestaan edellyttää huippututkimusta.

FinPharman tavoitteena on ohjata Suomessa tehtävän lääketutkimuksen profiilia kohti regeneratiivista lääketiedettä. FinPharma perustaa kansainvälisesti tunnetun lääketutkimusalustan, joka edistää uusien innovatiivisten lääke-ehdokkaiden ja lääkevalmisteiden tunnistamista ja kehittämistä.

Alusta on Itä-Suomen yliopiston ja Åbo Akademin kanssa tehtävän yhteistyön tulos. Liittymällä osaksi kaikkien kolmen yliopiston tutkimusympäristöjä FinPharma täydentää niiden tämänhetkistä osaamista sekä kehittää ainutlaatuista tietoa ja osaamista Suomessa.

Tälle Profi5-hakuun kuuluvalle profiloitumisalueelle on myönnetty rahoitusta vuosiksi 2019–2023.

Helsinki One Health (HOH)

Helsinki One Health on ihmisten ja eläinten yhteisen terveyden tutkimuksen verkosto, joka perustettiin koordinoimaan alan tutkimusta Helsingin yliopistossa.

Verkosto kannustaa eri aloja ja ammattikuntia yhteistyöhön uusien eläin- ja ihmispopulaatioita koskevien globaalien terveysongelmien ratkaisemiseksi.

Tavoitteena on muodostaa korkealuokkainen tutkimusyksikkö, joka johtaa alan kansainvälistä tutkimusta ruokaturvallisuuden ja -valvonnan, translationaalisen lääketieteen sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin saralla.

Tälle Profi4-hakuun kuuluvalle profiloitumisalueelle on myönnetty rahoitusta vuosiksi 2018–2022.

Monitieteinen terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus (UHealth)

Monitieteisen terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuksen profiloitumisalueella yhdistämme tosielämän kontekstissa tehtyä terveyteen liittyvää tutkimustamme. Muunnamme monitieteisiä löydöksiä globaalien ja paikallisten terveyshaasteiden ratkaisuiksi.

Monitieteinen terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus luo uuden monitieteisen alustan. Se yhdistää kliinistä, osallistavaa ja toimintatutkimusta lääketieteen, farmasian, terveystieteiden, yhteiskuntatieteiden, ruokatieteiden ja kliinisten kielitieteiden aloilla.

Tämä profiloitumisalue on läpileikkaus yliopistomme rikkaasta terveystutkimuksesta, sisältäen Digitaalisen yksilöllistetyn syöpälääketieteen lippulaivamme. Profiloitumisalue vahvistaa johtajuutta ja huippuluokan tutkimusta kahden pääteeman ympärillä:

  1. Terveyspalvelut
  2. Ennaltaehkäisy

Tälle Profi6-hakuun kuuluvalle profiloitumisalueelle on myönnetty rahoitusta vuosiksi 2021–2026.

Ihmisen aivojen ymmärtäminen (UHBRAIN)

Ihmisen aivojen ymmärtämisen profiloitumisalueella yhdistämme monitieteisesti neurotieteitä, vahvistamme alan paikallista ja kansallista yhteistyötä sekä edistämme tutkimukseen perustuvien innovaatioiden kehittämistä aivovaurioiden ehkäisyyn ja hoitoon.

Me uskomme, että aivojen menestyksekäs suojelu ja hoito vaativat parempaa ihmisaivojen ymmärrystä. Koska aivotoimintoihin vaikuttavia tekijöitä on niin paljon, sujuva monitieteinen yhteistyö on tarpeen.

Ihmisen aivojen ymmärtämisen profiloitumisalue jatkaa sitä työtä, jota olemme aikaisemmin tehneet elämäntieteiden kehittämisessä profiloitumisrahoituksella. Tätä profiloitumisaluetta johtaa Neurotieteiden tutkimuskeskus (linkki englanniksi), joka on yksi ensimmäisen Profi-rahoituskierroksen avulla perustetun Elämäntieteiden instituutti HiLIFEn (linkki englanniksi) yksiköistä.

Tälle Profi6-hakuun kuuluvalle profiloitumisalueelle on myönnetty rahoitusta vuosiksi 2021–2026.

Matter and Materials (M+M)

Matter and Materials -profiloitumisalue edistää tieteidenvälistä tutkimusta palkkaamalla huippututkijoita tehtäviin, joissa perinteiset tieteenalat yhdistyvät jännittävin tavoin.

Alueella muun muassa luodaan uusia lääkekehitysmenetelmiä nanotekniikkaa ja farmasiaa yhdistämällä, paneudutaan materiaalitieteeseen hiukkaskiihdyttimien ja fuusioreaktorien äärioloissa sekä selvitetään maailmankaikkeuden muodostumista alkuräjähdyksen jälkeen yhdistämällä hiukkasfysiikkaa kosmologiaan.

Tällä profiloitumisalueella tuotetaan uusia keinoja hoitaa sairauksia, uusia, entistä tehokkaamman energiantuotannon mahdollistavia materiaaleja ja perustavanlaatuisia oivalluksia maailmankaikkeuden luonteesta.

Tutkimuksella on merkittävää teollista ja kaupallista merkitystä sekä suuryritysten kanssa tehtävän yhteistyön että start-up-yritysten perustamisen kautta. Matter and Materials -profiloitumisalue on matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ja farmasian tiedekunnan yhteistyöhanke.

Tälle Profi4-hakuun kuuluvalle profiloitumisalueelle on myönnetty rahoitusta vuosiksi 2018–2022.