Saa­rel­la on mo­ni­puo­li­nen la­bo­ra­to­rio eläinkli­ni­kan, ope­tuk­sen ja tut­ki­muk­sen tar­pei­ta var­ten.

Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osaston laboratoriossa kaksi tutkimusteknikkoa tekee kliiniskemiallisia, bakteriologisia ja lisääntymiseen liittyviä laboratoriotutkimuksia. Tutkimme pääasiassa tuotantoeläinsairaalan potilasnäytteitä ja tutkimusnäytteitä mutta otamme vastaan myös ulkopuolisia näytteitä.

Helsingissä sijaitseva Kliinisen tutkimuksen laboratorio palvelee sekä Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osastoa että Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osastoa. Potilasnäytteiden analysoinnin lisäksi laboratoriossa on mahdollisuus laajaan tutkimustoimintaan. Helsingissä on lisäksi eläinten käyttäytymisen kuvaamisen ja analysoinnin tekniikkoihin erikoistunut etologian laboratorio.