Eurooppalainen eläinpatologian erikoistumistutkinto

Kolmivuotinen erikoistumiskoulutus tähtää eurooppalaisen eläinpatologian erikoistumistutkinnon suorittamiseen (Diplomate of the European College of Veterinary Pathologists). Koulutusohjelman pohjana toimii eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto. Erikoistumisohjelma antaa laajan tieteellisen sekä käytännön osaamisen kotieläinten ja laboratorioeläinten patologian alalla.  

Perehtyminen kotieläinten sairauksien perusmekanismeihin ja niiden aiheuttamiin kudostason muutoksiin tapahtuu ohjatusti päivittäisessä diagnostisessa työssä eläinlääketieteellisen tiedekunnan patologian  oppiaineessa ja opetuksessa. Erikoistumiseen sisältyy eurooppalaisen eläinpatologiyhdistyksen järjestämä kolmiosainen kesäkoulu, jossa käydään systemaattisesti sekä koti- että eksoottisten- ja laboratorioeläinten eri elinryhmien muutosten kuvailu ja tulkinta. Lisäksi tutkintoon kuuluu alan kirjallisuuden hallitseminen, sekä tieteellisten julkaisuiden ja tutkimusten seuraaminen.

Tutkintoon sisältyy syventyminen valinnaiseen eläinpatologian erikoisalaan, joka tässä koulutusohjelmassa on laboratorioeläinpatologiaan. Erikoisalaan syventyminen tapahtuu kurssiluontoisena opiskeluna sekä käytännön työnä Helsingin yliopiston eri tutkimusryhmien koe-eläin patologipalveluna.

Lisätietoja:
The European College of Veterinary Pathologists
The European Society of Veterinary Pathology