Täydennyskoulutuskurssit

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan osastot järjestävät vaihtoehtoisia kursseja opiskelijoille intensiivikurssien muodossa. Kursseille otetaan myös muutamia valmistuneista eläinlääkäreitä täydennyskoulutukseen. Kursseja järjestetään tiedekunnan eri toimipisteissä.
Eläin­ten hy­vin­voin­ti – etii­kas­ta käy­tän­nön eläin­suo­je­lu­työ­hön (3 op)

Tuotantoeläinpainotteisella jaksolla käsitellään luennoimalla, paripohdintojen ja erilaisten ryhmätöiden avulla mm. eläinten hyvinvoinnin määritelmiä ja arviointimenetelmiä, eläinkäsityksiin ja eläinten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, eläinsuojelua ja eläinetiikkaa. Lisäksi perehdytään hyvinvointitutkimuksen suunnitteluun ja metodeihin. 

Kurssin järjestää kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto. 

Lisätietoja:
Anna Valros
puh. 02941 57400, anna.valros@helsinki.fi
Laura Hänninen
puh. 02941 57312, laura.hanninen@helsinki.fi

Ilmoittautumiset neljä viikkoa ennen kurssin alkamista, sähköpostilla maarit.maki@helsinki.fi. Kurssille hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikkoja kursseille on rajoitetusti. 

Kurssi järjestetään Viikissä Helsingissä 9.-13.1.2023. Hinta kurssille 625€, sis. ALV 24%.

 

 

Ko­tie­läin­ten eto­lo­gia ja hy­vin­voin­ti (3 op)

Kurssi syventää opiskelijoiden tietämystä käyttäytymistarpeiden merkityksestä eläinten pidolle ja hyvinvoinnille. Kurssilla käsitellään paripohdintojen, luennoiden ja erilaisten ryhmätöiden avulla mm. hyvinvoinnin määritelmiä, häiriökäyttäytymisten syntyyn vaikuttavia tekijöitä, perehdytään uusimpiin tutkimuksiin ja käyttäytymistutkimusten suunnitteluihin ja metodeihin.

Kurssin järjestää kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto. 

Lisätietoja:
Laura Hänninen
puh. 0504151180, laura.hanninen@helsinki.fi

Ilmoittautumiset viimeistään neljä viikkoa ennen kurssin alkamista, sähköpostilla maarit.maki@helsinki.fi. Kurssille hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikkoja kursseille on rajoitetusti. 

Kurssi järjestetään tammikuuta 2024.

 

 

Swi­ne Re­pro­duc­tion and Wel­fa­re/​Si­ko­jen li­sään­ty­mi­nen ja ter­vey­den­huol­to (3 op)

Kurssin tavoitteena on syventää osallistujien tietoa sikojen sairauksista, lisääntymisestä, tuotantoympäristöstä ja sikapraktiikasta. Kurssi parantaa valmiuksia kliiniseen diagnostiikkaan (erityisesti isojen pahnueiden ongelmat), ongelmaselvitysten ja terveydenhuoltosuunnitelmien tekoon.

Kurssin järjestää kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto. 

Lisätietoja:
Claudio Oliviero
puh. 02941 40518, claudio.oliviero@helsinki.fi

ja Stefan Björkman puh. 02941 40546, stefan.bjorkman@helsinki.fi.

Ilmoittautumiset viimeistään neljä viikkoa ennen kurssin alkamista, sähköpostilla maarit.maki@helsinki.fi. Kurssille hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikkoja kursseille on rajoitetusti. 

Kurssi järjestetään keväällä 2023. 

 

Sian­li­han tuo­tan­to pel­lol­ta pöy­tään (2 op)

Kurssin järjestää kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto yhdessä elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osaston kanssa.

Lisätietoja: Mari Heinonen, puh. 02941 40219, mari.heinonen@helsinki.fi ja

Riikka Laukkanen-Ninios, puh. 02941 57135, riikka.laukkanen-ninios@helsinki.fi

Ilmoittautumiset viimeistään neljä viikkoa ennen kurssin alkamista, sähköpostilla maarit.maki@helsinki.fi. Kurssille hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikkoja kursseille on rajoitetusti. 

 

Kurssi järjestetään aikaisintaan keväällä 2024.

 

Sii­pi­kar­ja ter­vey­den­huol­los­ta elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­teen (2 op)

Kurssilla tarkastellaan mm. siipikarjan alkutuotantoa, fysiologiaa, immunologiaa, terveydenhuoltoa, rokotuksia ja lääkitystä sekä lihantarkastusta perusopetusta syvällisemmin ja käytännönläheisesti. Kurssin ryhmätyö pohjautuu siipikarjatilakäyntiin.

Kurssin järjestää kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto yhdessä elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osaston kanssa.

Lisätietoja:
Eija Kaukonen
puh. 02941 57110, eija.kaukonen@helsinki.fi

Ilmoittautumiset viimeistään neljä viikkoa ennen kurssin alkamista, sähköpostilla maarit.maki@helsinki.fi
Kurssille hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikkoja kursseille on rajoitetusti. 

Kurssi järjestetään Viikissä Helsingissä keväällä 2024.
 

 

Sii­pi­kar­ja pel­lol­ta pöy­tään (2 op)

Kurssi käsittelee siipikarjanlihan sekä kananmunien tuotantoa monipuolisesti ja monialaisesti, harrastesiipikarjaa unohtamatta. Kurssilla tarkastellaan mm. hoito-olosuhteiden, tautisuojauksen, lintujen hyvinvoinnin ja terveyden sekä teurasprosessin vaikutuksia siipikarjasta saatavien elintarvikkeiden turvallisuudelle ja laadulle.

Kurssin järjestää kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto yhdessä elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osaston kanssa.

Lisätietoja: Eija Kaukonen puh. 02941 57110, eija.kaukonen@helsinki.fi 

Ilmoittautumiset viimeistään neljä viikkoa ennen kurssin alkamista, sähköpostilla maarit.maki@helsinki.fi
Kurssille hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikkoja kursseille on rajoitetusti. 

Kurssi järjestetään keväällä 2024.

 

Sork­ka­hoi­to­kurs­si (1 op)

Kurssi antaa perustiedot tärkeimmistä sorkkahoidossa esiin tulevista sorkkataudeista ja perustaitoa sorkkahoitoon. Lisäksi käydään läpi sorkka-alueen puudutusta ja sorkkavälin liikakasvun poistoa.  Kurssiin sisältyy yksi teoriapäivä, johon sisältyy puudutuksia. Teurassorkkaharjoituksia on 1 päivä ja yhtenä päivänä hoidetaan sorkkia lypsykarjatilalla. 

Kurssin järjestää kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto.

Lisätietoja:
Minna Kujala-Wirth
puh. 02941 40216, minna.kujala-wirth@helsinki.fi

Ilmoittautumiset viimeistään neljä viikkoa ennen kurssin alkamista, sähköpostilla maarit.maki@helsinki.fi
Kurssille hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikkoja kursseille on rajoitetusti. 

Kurssi järjestetään 7.-9.3.2023.Hinta kurssille 400€, sis. ALV 24%.

 

Mai­don­tuo­tan­to pel­lol­ta pöy­tään (2 op)

Kurssin järjestää kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto yhdessä elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osaston kanssa.

Lisätietoja:
Miia Lindström
puh. 02941 57107, miia.lindstrom@helsinki.fi
Päivi Rajala-Schultz
puh. 02941 40560  paivi.rajala-schultz@helsinki.fi

Ilmoittautumiset viimeistään neljä viikkoa ennen kurssin alkamista, sähköpostilla maarit.maki@helsinki.fi
Kurssille hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikkoja kursseille on rajoitetusti. 

Kurssi järjestetään Viikissä Helsingissä 10.-13.1.2023.

 

Lyp­sy­kar­jan ter­vey­den­huol­to (3 op)

Kurssilla perehdytään lypsylehmän ruokintaan, hedelmällisyyteen, sairauksien ja niiden ennaltaehkäisyn ja hoidon ekonomiaan sekä terveydenhuoltotyön perustaan, kommunikaatioon. Tuotannollista terveydenhuoltoa harjoitellaan käytännön esimerkkien ja ryhmätyöskentelyn avulla. Vuoden alkupuoliskolla tarkentuu ohjelma ja vierailevat luennoitsijat.

Kurssin järjestää kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto.

Lisätietoja:
ELT Minna Kujala-Wirth minna.kujala-wirth@helsinki.fi

Ilmoittautumiset viimeistään neljä viikkoa ennen kurssin alkamista, sähköpostilla maarit.maki@helsinki.fi
Kurssille hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikkoja kursseille on rajoitetusti. 

Kurssi järjestetään 17-21.4.2023. Hinta kurssille 625€, yksittäinen päivä 125 €, sis. ALV 24%.

 

Uta­re­ter­veys­kurs­si (3 op)

Kurssilla perehdytään utareterveyshaasteisiin, yksilö- ja karjatasolla ja paneudutaan mm. utaretulehduksen diagnostiikkaan, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn ja lypsykoneen osuuteen utareterveyden ylläpidossa. Kurssiin kuuluu tilakäynti, jonka kautta opiskelijat saavat valmiudet karjan utareterveysongelman kokonaisvaltaiseen selvittämiseen

Kurssin järjestää kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto.

Lisätietoja:
Päivi Rajala-Schultz
puh. 02941 40560, paivi.rajala-schultz@helsinki.fi

Ilmoittautumiset viimeistään neljä viikkoa ennen kurssin alkamista, sähköpostilla maarit.maki@helsinki.fi
Kurssille hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikkoja kursseille on rajoitetusti. 

Kurssi järjestetään Saarella Mäntsälässä 27.3.-31.3.2023. Hinta kurssille 625€, sis. ALV 24%.

 

Li­sää lam­pais­ta ja vä­hän vuo­his­ta­kin (2 op)

Kurssin tavoitteena on syventää tietoja lampaiden tuotantoympäristöstä, sairauksista ja lisääntymisestä.

Kurssin järjestää kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto. 

Lisätietoja:
Eeva Mustonen
puh. 029 4140228, eeva.mustonen@helsinki.fi.

Ilmoittautumiset viimeistään neljä viikkoa ennen kurssin alkamista, sähköpostilla maarit.maki@helsinki.fi
Kurssille hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikkoja kursseille on rajoitetusti. 

Kurssi suoritetaan Moodlessa ja etäopiskeluna.

 

Nau­ta pin­taa sy­vem­mäl­tä (3 op)

Kurssi antaa valmiuksia tunnistaa ja hoitaa myös harvinaisempia naudan sairaustiloja, tarvittaessa erilaisten tietolähteiden avulla. Lisäksi perehdytään ruokinnallisten ja tartunnallisten karjaongelmien selvittämiseen. Kurssille osallistuva voi ilmoittautua klinikalla tehtävään nautaleikkaukseen kertaamaan leikkaustekniikkaa kurssiviikon aikana.

Kurssin järjestää kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto.

Lisätietoja:
Helena Rautala
puh. 02941 40538, helena.rautala@helsinki.fi

Ilmoittautumiset viimeistään neljä viikkoa ennen kurssin alkamista, sähköpostilla maarit.maki@helsinki.fi
Kurssille hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikkoja kursseille on rajoitetusti. 

Kurssi järjestetään Saarella Mäntsälässä 20.-24.3.2023. Hinta kurssille 625€, yksittäinen päivä 125€, sis. ALV 24%.  

 

He­vo­sen ken­gi­tyk­sen ja sai­ras­ken­gi­tyk­sen pe­rus­teet

Kurssilla käydään läpi kengityksen perustekniikkaa sekä kengityksen erityispiirteitä ortopedisten sairauksien, kuten sädeluusyndrooman, kaviokuumeen ja varsojen jalka-asentovirheiden, yhteydessä. Kurssiin sisältyy yhteensä noin 12h luentoja.

Kurssin luennoitsijana toimii CE-F kengitysseppä Jaakko Granström, jolla on pitkä kokemus erikois- ja sairaskengityksestä. Hän toimii yhteistyössä Yliopistollisen hevossairaalan ja Hevossairaala Evidensia Hyvinkään kanssa.

Kurssi on osa eläinlääketieteen lisensiaattitutkinnon vaihtoehtoisia opintoja ja kurssille on varattu 20 osallistujapaikkaa jo valmistuneille eläinlääkäreille. Kurssi on mahdollista sisällyttää hevossairauksien erikoiseläinlääkärin tutkintoon.

Kurssin järjestää kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto.  

Lisätietoja: kirsi.vainio@helsinki.fi.

Ilmoittautumiset kurssille tehdään opintoasiainsihteeri Eeva Koskelalle sähköpostitse osoitteeseen eeva.koskela@helsinki.fi. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssin osallistumismaksu on 70 euroa + ALV 24%.
Hintaan ei sisälly tarjoilua.