Laillistumiskuulustelut

Eläinlääkäriksi laillistaminen Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa eli ns. kolmannessa maassa suoritetun tutkinnon perusteella edellyttää Suomessa pääsääntöisesti lisäopintoja ja riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Tämä pääsääntö koskee niin EU- tai ETA-valtion kansalaisten kuin EU:n tai ETA:n ulkopuolisen valtion kansalaisten suorittamia tutkintoja.

Ruokavirasto tekee aina ensin ehdollisen laillistamispäätöksen, jossa määrätään hakijalta vaadittavat lisäopinnot ja käytännön harjoittelut. Vasta näiden lisäopintojen suorittamisen jälkeen, hakija voidaan laillistaa ja hän saa täyden ammatinharjoittamisoikeuden Suomessa. Päätöksen saamiseksi tulee tehdä hakemus Ruokavirastolle. Hakuohjeet löytyvät Ruokaviraston kotisivuilta.

Ruokaviraston päätöksen saatuaan eläinlääkäri voi osallistua eläinlääketieteellisen tiedekunnan järjestämiin maksullisiin kuulusteluihin. Kuulustelut sisältävät  kliinisten aineiden sekä elintarvike- ja ympäristöhygienian ja lainsäädännön teoriakuulusteluja. Lisäksi tulee suorittaa kliininen potilastyön arviointi, joka sisältää kaksi käytännön koetta.

Kuulustelujen lisäksi edellytyksenä kolmannessa maassa eläinlääketieteellisen tutkinnon suorittaneen henkilön julistamiselle laillistetuksi eläinlääkäriksi Suomessa on, että hän on osoittanut suorittaneensa hyväksytysti Ruokaviraston määräämän, kahdesta kuuteen kuukautta kestävän kliinisen harjoittelun sekä elintarvikehygienian käytännön harjoittelun.

 

Yleisneuvonta ja kuulustelumaksu

Kuulustelumaksut

 • Kliinisten aineiden kuulustelut, lainsäädännön kuulustelu: 350 euroa/kuulustelu = yhteensä 1 400 euroa
 • Elintarvikehygienia, ympäristöterveys: 200 euroa/kuulustelu = yhteensä 400 euroa
 • Käytännön kokeet: 300 euroa/kuulustelu = 600 euroa

Yhteensä: 2 400 euroa

Uusintakuulustelun hinta on sama kuin normaalin kuulustelun hinta.
Käytännön kokeiden saman kevään aikana suoritettavien uusintojen hinta on puolet normaalin kokeen hinnasta: 150 euroa/kuulustelu.

Eläinlääketieteellinen tiedekunta on ottanut käyttöön kuulustelumaksut ja uudenmalliset kuulustelut 1.8.2016. Uudenmalliset kuulustelut ja kuulustelumaksut koskevat myös ennen 1.8.2016 laillistumisopintonsa aloittaneita eläinlääkäreitä.

Yleisneuvonta
Kuulustelut

Kuulusteluja on yhteensä kahdeksan:

 • Pieneläinsairaudet
 • Hevossairaudet
 • Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito ja lisääntymistiede
 • Elintarvikehygienia
 • Ympäristöterveys (aik. Elinympäristöhygienia)
 • Valvonta ja lainsäädäntö
 • Käytännön koe: pieneläimet ja hevoset
 • Käytännön koe: tuotantoeläimet

Muoto

Kuulustelut voivat sisältää sekä essee-, case-, että monivalintatehtäviä. Kuulustelut järjestetään joko perinteisinä paperitentteinä tai sähköisinä salitentteinä.

Vaatimukset

Kuulustelut vastaavat vaatimustasoltaan eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon kliinisiä kuulusteluja, lainsäädännön kuulusteluja ja elintarvikehygienian sekä ympäristöterveyden kuulusteluja. Yksityiskohtaista asioiden ulkoa osaamista ei edellytetä. Kuulusteluvaatimukset päivitetään vuosittain. Kuulustelumateriaalia voi lainata yliopiston kirjastosta tai ostaa kirjakaupoista. Lainsäädäntö löytyy internetistä. Osaan kuulusteluista liittyy mahdollisuus saada tunnukset lisensiaatin tutkinnon vastaavien opintojaksojen kurssialustoille, joista löytyvää materiaalia voi käyttää apunaan valmistautuessaan kuulusteluun.

Kuulusteluvaatimukset 2023-2024

Kesto

Kliinisten teoriakuulustelujen kesto on kuusi tuntia. Elintarvikehygienian, valvonnan ja lainsäädännön sekä ympäristöterveyden kuulustelun kesto on neljä tuntia.

Kieli

Kuulustelukysymykset voi saada suomeksi tai ruotsiksi. Jos hakija haluaa kuulustelukysymykset ruotsiksi, siitä on ilmoitettava kuulusteluun ilmoittautumisen yhteydessä. Yleissanakirja (ei käsitesanakirja) saa olla mukana kuulustelussa. Kuulustelun valvoja tarkastaa mahdollisen sanakirjan ennen kuulustelun alkua.

Ai­ka­tau­lu ja il­moit­tau­tu­mi­nen

Kaikki teoriakuulustelut ja kaksi käytännön koetta on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden (elokuu – toukokuu) aikana. Osaa kuulusteluista järjestään kerran vuodessa, osaa useamman kerran. Käytännön kokeet järjestetään keväällä samoina ajankohtina kuin eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittavien kokeet. Kliinisten aineiden kuulustelut tulee olla suoritettuna ennen käytännön kokeisiin osallistumista.

Kuulusteluaikataulu lukuvuonna 2023 – 2024

Syyskuu

 • maanantai 18.9. klo 9 - 15 Hevossairaudet (ELAIL-102)

Lokakuu

 • maanantai 30.10. klo 12 - 16 Elintarvikehygienian kuulustelu (ELAIL-104)

Marraskuu

 • maanantai 20.11. klo 9 – 15 Pieneläinsairaudet (ELAIL-101)

Joulukuu

 • perjantai 1.12. klo 12 - 16 Ympäristöterveyden kuulustelu (ELAIL-105)

Tammikuu 2024

 • torstai 18.1. klo 14.30-18.30 Ympäristöterveyden kuulustelu (ELAIL-105)

Helmikuu

 • torstai 15.2. klo 14.30 – 18.30 Valvonnan ja lainsäädännön kuulustelu (ELAIL-106)

 • maanantai 26.2. klo 12 - 16 Elintarvikehygienian kuulustelu (ELAIL-104)

Maaliskuu

 • maanantai 4.3. klo 9 - 15 Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito sekä lisääntymistiede (ELAIL-103)
 • torstai 7.3. klo 14.30-18.30 Ympäristöterveyden kuulustelu (ELAIL-105)

 • keskiviikko 27.3. *Käytännön koe, tuotantoeläimet (ELAIL-109)

Huhtikuu

 • keskiviikko 17.4. *Käytännön koe, tuotantoeläimet (ELAIL-109)
 • perjantai 19.4. Käytännön koe, hevoset ja pieneläimet (ELAIL-108)

 • tiistai 30.4. Käytännön koe, tuotantoeläimet (ELAIL-109), uusinta

Toukokuu

 • perjantai 3.5. Käytännön koe, hevoset ja pieneläimet (ELAIL-108)

 • keskiviikko 15.5. Käytännön koe, tuotantoeläimet (ELAIL-109), uusinta

 • perjantai 17.5. Käytännön koe, hevoset ja pieneläimet (ELAIL-108)

 

 

Huomaa, että kliinisten aineiden teoriakuulustelut tulee suorittaa hyväksytysti ennen käytännön kokeisiin osallistumista.*Ilmoittaudu tuotantoeläinten käytännön kokeeseen ensisijaisesti joko 27.3. tai 17.4., jotta sinulle jää tarvittaessa mahdollisuus uusintaan.

 

 

Kuulusteluihin tulee ilmoittautua viimeistään neljä viikkoa ennen kuulustelun ajankohtaa.

Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Kuulustelumaksu tulee maksaa ennen kuulusteluun osallistumista.

Tu­lok­set ja to­dis­tus

Kuulustelut ja käytännön kokeet arvioidaan arvosanoilla hyväksytty tai hylätty. Kuulustelujen läpipääsyraja on sama kuin eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittavilla opiskelijoilla. Kuulusteluun osallistuneille lähetetään sähköpostitse ilmoitus tuloksesta kuuden viikon sisällä kuulustelusta.

Arvosteltuja kuulusteluvastauksia voi käydä katsomassa eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa Helsingissä tai Mäntsälässä. Yksityiskohtaisia mallivastauksia ei laadita, vaan arviointiperusteet, joissa vastausten sisältö on kerrottu lyhyesti. Kirjallisen kuulustelun mahdollisissa oikaisupyynnöissä ja -menettelyissä noudatetaan Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntöä. 

Hyväksytty teoriakuulustelu on voimassa kuusi vuotta. Jos hevosten ja pieneläinten käytännön koe ei mene läpi, voi saman kevään aikana uusia kokeen yksittäisiä osa-alueita. Jos hevosten ja pieneläinten käytännön koe ei mene saman kevään aikana läpi, tulee kyseinen koe suorittaa kokonaisuudessaan uudelleen myöhemmin (aikaisintaan seuraavan vuoden keväällä). Kaikkien muiden kokeiden mahdolliset uusintakuulustelut suoritetaan aina kokonaisuudessaan uudelleen.

Todistus kuulustelujen suorittamisesta

Kaikki kuulustelut hyväksytysti suorittanut saa tiedekunnalta todistuksen kuulustelujen suorittamisesta.