Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta muodostaa Suomen näkyvimmän ja laajimman bio- ja ympäristötieteellisten tutkimuksen ja opetuksen kokonaisuuden. Tiedekunta kouluttaa asiantuntijoita yliopistojen, tutkimuslaitosten, valtionhallinnon sekä koulu- ja yritysmaailman tarpeisiin.

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan edustamilla tieteenaloilla on keskeinen merkitys muun muassa terveydenhuollossa ja lääketieteessä, luonnonvarojen kestävässä käytössä, ympäristöongelmien ratkaisemisessa, elintarviketuotannossa sekä monilla muilla teollisuuden alueilla.

Tiedekunnan toimintayksiköt sijaitsevat Helsingissä ja Lahdessa. Tällä hetkellä tiedekunnassa on kaksi laitosta: biotieteiden laitos ja ympäristötieteiden laitos, mutta vuoden 2018 alusta tiedekunnan rakenne muuttuu tutkimusohjelmapohjaiseksi. Tutkimusasemamme ovat Hangon Tvärminnessä, Hämeenlinnan Lammilla ja Enontekiön Kilpisjärvellä.