Opettajahaastattelu: Olli-Pekka Penttinen

Yliopistonlehtori Olli-Pekka Penttinen opettaa ekotoksikologiaa.

Mitä opetat?

Opetan ekotoksikologiaa eli sitä, mikä tekee kemikaalista haitallisen ja miten haittavaikutukset tulevat näkyviin yksittäisillä eliöillä tai ympäristössä. Menetelmäkurssilla opetellaan toksisuuden testausta ja tulosten analysointia. Lisäksi minulla on vastuullani kaksi opiskelijoiden itsenäisesti suoritettavaa portfoliokurssia. Kandiopetuksessa panostan erityisesti verkko-opetukseen.

Mikä opetuksessa on antoisinta ja mikä haastavinta?

Opetus on monipuolista ja välillä seikkailuhenkistä toimintaa, jossa parasta ovat opetus- ja vuorovaikutustilanteet luentosalissa ja verkossa, itse opiskelijat, oppimisen ja osaamisen tunnistaminen sekä kaikkeen opettamiseen liittyvä hiljainen riemukkuus. Haastavinta on hyväksyä se tosiasia, että joskus opetus on pelkkää opetusta, eikä se olekaan enemmän kuin osiensa summa.

Miten kehität tai haluaisit kehittää opetusta?

Opetuksen pitää lähteä opiskelijoiden tarpeista, ja parhaat kurssit syntyvät opiskelijoita kuunnellen. Samalla korostan Big picture -periaatetta, eli miten niin monet ympäristöön ja kemikaaleihin liittyvät asiat kytkeytyvät lopulta hahmotettavaksi kokonaisuudeksi. Kaikki tämä edellyttää pitkäjänteisyyttä ja kokeilunhalua. Aina kun on mahdollista, mietin toteutusmahdollisuutta verkkoympäristössä. Siellä opetuksen rytmittäminen, jatkuva arviointi ja hitaan vuorovaikutuksen hyödyntäminen innostavat minua.

Mitä tutkit opetuksen ohella? Miten tutkimuksesi näkyy opetuksessa?

Tutkimukseni liittyy kokeelliseen ekotoksikologiaan, ja erityinen tutkimuskohde ovat monimutkaiset kemikaaliseokset vesi- ja maaperäsysteemeissä.

Millä kielillä opetat? Miten kansainvälisyys näkyy opetuksessasi?

Ympäristötieteiden kandiohjelmassa opetan pääosin suomeksi, ja Ympäristömuutos ja globaali kestävyys -maisteriohjelmassa opetuskieli on englanti. Lisäksi olen toiminut aktiivisesti ERASMUS-opettajavaihtoon vuosikymmenen ajan ja opettanut Ruotsissa, Liettuassa ja Espanjassa. Kansainvälisyys on mukavuusaluettani, mutta ajoittain englannin kieli haastaa ehkä liikaakin.

Miksi opettamasi aihe on tärkeä ja minkälaisia haasteita opettamasi aiheen avulla voidaan ratkaista?

Ympäristön kemikalisoituminen on maailmanlaajuinen ongelma, ja ekotoksikologiaa tarvitaan kemikaalien aiheuttamien ympäristövaikutusten ymmärtämiseen. Yhä useammin tarkastelunäkökulma on ratkaisulähtöinen. Suurimpia huolenaiheita ovat pysyvät orgaaniset yhdisteet, raskasmetallit, lääkeaineet ja kuluttajakemikaalit.

Mitä erityisen poikkeuksellista opetukseesi mahdollisesti liittyy?

Tunnustan tai tunnistan itseni ”mobiiliopettajaksi”, liikkuvaksi opettajaksi, joka ei välttämättä tapaa opiskelijaa kasvotusten, mutta on silti läsnä, kun opiskelija häntä tarvitsee.