Opettajahaastattelu: Anna-Lea Rantalainen

Yliopistonlehtori Anna-Lea Rantalaisen opetusala on ympäristökemia.

Mitä opetat?

Ympäristökemiaa ja kemian perusteita sekä teoria- että laboratoriokursseina.

Mikä opetuksessa on antoisinta ja mikä haastavinta?

Haastavinta on sovittaa opetus vaativuudeltaan oikealle tasolle, kun opiskelijoiden taustatiedot kemiasta vaihtelevat kovin. Toiset ovat lukeneet paljon kemiaa esimerkiksi lukiossa ja osa ei juuri lainkaan. Antoisinta on nähdä, kun myös jälkimmäinen ryhmä suoriutuu hyvin. Myös positiivisen palautteen saaminen opetuksesta on aina ihanaa.

Miten kehität tai haluaisit kehittää opetusta?

Pyrin olemaan ajan tasalla omalla tieteenalallani ja ottamaan uuden tiedon opetukseen mukaan. Haluaisin tehdä opetuksestani monimuotoisempaa opetusmenetelmien suhteen. Opiskelijoiden palaute voi vaikuttaa opetuksen suunnitteluun, jos se on yhteneväistä. Yksittäisen palautteen perusteella muutoksia opetukseen ei yleensä voi tehdä. Keskustelen myös opiskelijoiden kanssa esimerkiksi kurssin arvioinnin toteutuksesta.

Mitä tutkit opetuksen ohella? Miten tutkimuksesi näkyy opetuksessa?

Tutkimukseni keskittyy ympäristökemikaalien pitoisuuksiin ja kohtaloon ympäristössä. Juuri tällä hetkellä tutkimme syöpälääkkeiden esiintymistä jätevedessä ja ympäristössä. Oma tutkimukseni näkyy erityisesti maisteriopetuksessa, jossa kerron sekä tutkimusmenetelmistä että tuloksista. Laboratoriokursseilla käytetään samoja menetelmiä ja analyysilaitteita ja tutkitaan samoja aineita kuin varsinaisessa tutkimuksessakin.

Millä kielellä/kielillä opetat?

Kanditason kurssit opetan suomeksi ja maisteritason kurssit englanniksi.

Miksi opettamasi aihe on tärkeä ja minkälaisia haasteita opettamasi aiheen avulla voidaan ratkaista?

Kemia on erittäin tärkeä aine itsenäisenä luonnontieteenä ja myös yhdistettynä moniin muihin luonnontieteisiin. Omassa tiedekunnassani monilla tutkimusaloilla ympäristökemian tuntemus on erittäin tärkeää, koska kemikaalit liittyvät usein ympäristöongelmiin. Ympäristön kemikalisoituminen on suuri ongelma, jonka selättämiseksi tarvitaan tietoa kemikaalien kulkeutumisesta ja tietysti myös niiden vaikutuksista ympäristössä.