Bio- ja ym­pä­ris­tö­tie­teel­li­sen tie­de­kun­nan käy­tän­nön oh­jeet poik­keus­ti­lan­tees­sa

Tältä sivulta löydät bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tuoreimmat käytännön ohjeet henkilökunnalle ja opiskelijoille poikkeustilanteessa. Päivitämme sivua tarpeen mukaan. Huomaathan, että tällä sivulla ei toisteta yliopiston yleisiä poikkeustilanneohjeita vaan niitä tulee seurata yliopiston kotisivulta www.helsinki.fi -> Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa

Sivua päivitetty 26.1.2021:  
Päivitetty kohtaa Opetusjärjestelyt.

  1. Koska kaikki yliopiston tilat on suljettu 31.1.2021 saakka, muistathan sopia asiasta esihenkilösi kanssa, jos sinun täytyy jostain syystä käydä työpaikalla

  2. Ilmoita työskentelystäsi tutkimusohjelmasi johtajalle

  3. Noudata turvallisuusmääräyksiä kun työskentelet laboratoriossa ja muista varata vuorosi etukäteen sähköisestä varauskalenterista

  4. Biologisten asemien osalta lisätietoja saa johtaja Jouni Heiskaselta jouni.heiskanen@helsinki.fi 

(päivitetty 25.1.2021) 
Maastotutkimusta tai muuta kodin ulkopuolella tehtävää tutkimusta on mahdollista tehdä huomioiden yleiset suojautumisohjeet ja seuraavat rajoitukset.

  • Tutkimukseen käytettävää välineistöä voi hakea yliopiston tiloista oman esihenkilön luvalla ja noudattamalla yliopiston ja viranomaisten yleistä ohjeistusta infektioriskin välttämiseksi. 
  • Matkustamista ei yleisten ohjeiden mukaan suositella.  Jos tutkimuskohde sijaitsee asumispaikan lähialueella, sinne tulee matkustaa ensisijaisesti yksin eikä käyttää kimppa- tai yhteiskuljetuksia.  
  • Tutkimustyöhön eivät missään olosuhteissa saa osallistua riskiryhmiin kuuluvat, tai jos on infektioon liittyviä oireita tai on muuten sairaana. 

 

(Päivitys 25.1.2021)
Opetus ja tentit tulee järjestää etäyhteydellä aina kun se on mahdollista. Opetuksen siirtämistä myöhempään ajankohtaan tulisi harkita, etenkin jos kyseessä on valinnainen opintojakso. Välttämättömät opetus- ja tenttitilaisuudet, joita ei voi järjestää etänä, voidaan järjestää enintään 20 hengen ryhmissä. Opetustilan on tällöin oltava riittävän suuri ja kasvomaskeja käytetään sekä lähiopetuksen aikana että lähitenttitilaisuuksissa.

Lähiopetukseen ja lähitentteihin tarvitaan tilannekeskuksen lupa. Lupa haetaan: helena.astrom@helsinki.fi

Maisterintutkielmat ja harjottelujaksot 

Maisterintutkielmien ja pakollisten harjoittelujaksojen vaatimat laboratoriotyöt tai muu tutkielmatyö joka pitää tehdä yliopiston Viikin tiloissa, voidaan tehdä, noudattamalla samoja linjauksia kuin muussa tutkimustyössä. Tällöin pitää olla työn ohjaajan lupa (ja tutkimusohjelmajohtajan lupa) ja tutkimukselle täytyy varata aika tilojen sähköisiä varauskalentereita käyttäen. Lisäksi ohjaajan on huolehdittava siitä, että turvallisuusmääräyksiä noudatetaan ja että opiskelija saa riittävän ohjauksen työn aikana.   

Katso yliopiston ohjeet:

Toi­min­taoh­jeet opet­ta­jil­le

Opetuksen muuttaminen etäopetukseksi

Opetustyön ohjeisiin on laadittu kattavasti ohjeita opetuksen muuttamisesta etäopetukseksi.
Teknistä apua etäopetusjärjestelyihin voi saada Opetusteknologiapalvelut ja koulutus: opetusteknologia@helsinki.fi
Yliopistopedagogiikan keskuksen (HYPE) ohjeistusta pedagogisesta tuesta poikkeustilanteissa. 

Katso myös kootut yliopistotason ohjeet opetustyölle.     

Opis­ke­li­jan toi­min­taoh­jeet 

Opintojaksojen kurssisivuilla ja Opiskelijan ohjeissa on tarkemmat tiedot siitä koska etäopetusjaksot alkavat ja millä tavoin ne suoritetaan.

Yleiset tenttitilaisuudet ja muut tentit

Opintojaksojen kurssisivuilla on tarkemmat tiedot siitä, miten tentit suoritetaan. 

THL:n tiedote turvallisesta opiskelijaelämästä

Asemille suuntautuvaa liikkumista on rajoitettu merkittävästi. Toimien tarkoitus on estää taudin leviäminen näihin etäisiin kohteisiin. Asemilla sallitaan ainoastaan välttämättömät tutkimustoimet ja opintojen sujuvan etenemisen kannalta välttämätön työskentely. Esimerkiksi gradun kirjoittamista voidaan poikkeustapauksissa sallia, jos sen tekemiseen asemalla on pakottava tarve. Näissä tapauksissa tulee olla ensisijaisesti yhteydessä aseman toimistoon.

Q: Kuinka tutkimusasemilla kannattaa varautua sairastumisiin?
A: Asemilta kannattaa osoittaa tila, johon sairastunut voi majoittua. Jos mahdollista, niin sellainen tila, jossa voi laittaa tai lämmittää ruokaa. Tähän tilaan ei kannata ottaa varauksia niin kauan kun yliopisto on poikkeustilassa.

Q: Voiko tutkimusasemien tiloja tarjota ulkopuolisten käyttöön poikkeustilan aikana?
A: Ei voi.

Q: Voiko tutkimusasemille tulla tekemään tutkimusta?
A: Ainoastaan välttämättömät tutkimustoimet on luvanvaraisesti sallittu. Näitä ovat esimerkiksi aikaan sidotut näytteenotot, joita ei voi tehdä muulloin ja joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi merkittävää haittaa.

Q: Voiko lomalle tulevia vierailijoita ottaa asemille vastaan?
A: Ei voi. Aseman ydintoiminnot pyritään turvaamaan ja ulkopuolisten vierailut on rajoitettu pois. 

Q: Keneen voin olla yhteydessä tiedekunnassa jos minulla on kysymyksiä poikkeustilanteen vaikutuksista työhöni? 
A: Sen jälkeen kuin olet tutustunut yliopiston yleisiin jatkuvasti päivittyviin ohjeisiin poikkeustilanteessa, tulisi sinun ensisijaisesti olla yhteydessä lähiesihenkilöösi. Jos kyse on tiedekunnan linjauksesta tai päätöksistä niin kannattaa seurata tätä päivittyvää sivua.  

Q: Jos väitöstilaisuuden vastaväittäjä joudutaan poikkeustilanteesta johtuen vaihtamaan niin kuka tekee tämän päätöksen? 
A: Vastaväittäjän vaihto tehdään dekaanin päätöksellä. 

Q: Voiko tutkija työskennellä yliopiston tiloissa poikkeustilanteen aikana? 
A: Yliopiston henkilöstö tekee pääosin etätyötä ellei työtehtävistäsi ole jo aikaisemmin toisin sovittu. Koska kaikki yliopiston tilat on suljettu 31.1.2021 saakka, muista sopia esihenkilösi kanssa, jos sinun täytyy jostain syystä käydä työpaikalla. Ilmoita työskentelystäsi tutkimusohjelmasi johtajalle.  

Noudata turvallisuusmääräyksiä kun työskentelet laboratoriossa ja muista varata vuorosi etukäteen sähköisestä varauskalenterista.