Ympäristötieteitä isolla Y:llä

Ympäristökysymykset ovat pinnalla, ja tutkittua tietoa tarvitaan. Avoimen yliopiston opinnot vahvistavat ympäristöosaamista Danske Bankissa.

Parhaillaan kolme asiantuntijaa Danske Bankin kestävän rahoituksen yksiköstä osallistuu Avoimen yliopiston verkkokurssille Ympäristövaikutusten arviointi 5 op. Kurssin päätyttyä käydään vuoropuhelua siitä, miten hyvin kurssi palveli pilotin osallistujia ja miten sitä voisi kehittää edelleen. 

Mutta miksi suuri finanssialan yritys haluaa vahvistaa osaamistaan juuri ympäristötieteissä? 

– Pankkien tulee entistä paremmin ymmärtää rahoittamiensa hankkeiden ympäristövaikutukset. Siksi myös meillä rahoitusalalla työskentelevillä tulee olla peruskäsitys siitä, miten ympäristövaikutuksia arvioidaan, sanoo Danske Bankin kestävän rahoituksen johtaja Samu Slotte.

Pankkien tulee entistä paremmin ymmärtää rahoittamiensa hankkeiden ympäristövaikutukset.

Samu Slotte on itsekin yksi pilottiin osallistuvista opiskelijoista. Työnsä ohella hän on myös ympäristötieteiden perustutkinto-opiskelija Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa.

– Avoin yliopisto on erinomainen ikkuna yliopistoon ja mahdollisuus osaamisen täydentämiseen yliopistotasoisin opinnoin. Työssäkäyvänä arvostan erityisesti aikatauluiltaan ja opiskelumuodoiltaan joustavia verkko-opintoja, Slotte jatkaa. 

Yhteistyöpilotin myötä Avoin yliopisto saa arvokasta palautetta paitsi juuri tästä verkkokurssita, myös kokemusta työelämän ja yritysten koulutustarpeista ja kumppanuuksista. Tieteenalakin voi hyödyntää työelämästä tulevia ajankohtaisia syötteitä ja näkökulmia omassa opetuksessaan. Pilotti kytkeytyy tiiviisti myös ajankohtaiseen keskusteluun jatkuvasta oppimisesta ja yliopistojen roolista siinä.

Kenties kaikkein eniten yliopiston ja työelämän kohtaamisista hyötyvät kuitenkin opiskelijat, kuten Avoimen yliopiston opetuksen kehittämisestä vastaava varajohtaja Jenni Krapu kuvaa:

- Avoimen yliopiston opiskelijakunta on moninainen: joukossa eri-ikäisiä ja -taustaisia ihmisiä erilaisilta työelämän aloilta. Parhaimmillaan kaikki ovat voittajia: kohtaamisten kautta on mahdollisuus keskusteluun, verkostoitumiseen ja oman ajattelun rikastamiseen toisten ihmisten ja alojen näkökulmien avulla. Nämä ovat kaikki tärkeitä työelämätaitoja ihan sellaisinaan.  

Avoin yliopisto

Avoin yliopisto tarjoaa Helsingin yliopiston koulutusohjelmien mukaisia opintoja kaikille niistä kiinnostuneille. 

Opintoihin ei ole ikärajoja eikä pohjakoulutusvaatimuksia. Luentosarjoja, verkko-opintoja ja tenttejä on tarjolla ympäri vuoden yliopiston lähes kaikilta tieteenaloilta. 

Yhteistyöhön?
 

Yliopisto-opinnot tarjoavat tutkittuun tietoon nojautuvia näkökulmia ja teoreettista kaikupohjaa monenlaisille ilmiöille. Ne palvelevat myös työelämää – pintaa syvemmältä.

Avoimen yliopiston opinnot ovat hyvin kohtuuhintaisia: yhden opintojakson hinta on tavallisesti vain 75 euroa.  

Jos Avoimen yliopiston opinnot voisivat vastata sinun tai organisaatiosi tarpeisiin, ota yhteyttä koulutusasiantuntijoihimme! Yhteystiedot löydät koulutusohjelmittain täältä: