Oppimalla voi parantaa maailmaa

Ympäristökysymykset koskettavat meitä kaikkia, ja niihin liittyvää osaamista tarvitaan yhä useammalla alalla. Rahoitusalalla työskentelevä Samu Slotte aloitti ympäristötieteiden opinnot aikuisiällä.

Samu Slotte, 45, työskentelee pohjoismaisen pankin johtotehtävissä velkapääomamarkkinoilla. Samaan aikaan hän on ympäristötieteiden toisen vuoden opiskelija Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa.  Kiinnostus opintoihin syntyi tarpeesta saada työn tueksi lisää tietoa ja ymmärrystä ympäristökysymyksistä:

Kestävä kehitys on noussut viime vuosina vahvasti esille myös rahoitusalalla, maailmanlaajuisesti. Rahoituslaitosten on yhä tärkeämpää tietää, millaisia ympäristövaikutuksia niiden rahoittamien yritysten toiminnalla on.

Opinnot ovat vieneet juuri oikeaan suuntaan. Erityisen kiinnostunut Slotte on ilmastokysymyksistä ja niistä keinoista, joilla rahoitusala voi vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjumiseen. Jos ympäristövastuu on yhä keskeisempi osa rahoituskriteereitä, on rahoittajilla konkreettinen mahdollisuus ohjata yritysten toimintaa ympäristöystävällisempään suuntaan.

Opiskelu aikuisena on haastavaa - ja antoisaa.
 

Pohjakoulutukseltaan Slotte on kauppatieteiden maisteri Åbo Akademista. Opiskelu aikuisena on monin tavoin toisenlaista kuin nuorempana:

On helpompaa peilata uusia asioita aiempaan tietoon ja elämänkokemukseen. Oppimisessa korostuvat kokonaisuuksien hahmottaminen ja ymmärtäminen. Myös oppimisen kytkökset työhön ovat selkeät.

Opiskelu perhe-elämän ja vaativan työn ohessa vaatii itsekuria, suunnitelmallisuutta ja aikatauluttamista. Pääasiassa Slotte opiskelee työmatkojen vapaahetkinä ja iltaisin, kun muu perhe jo nukkuu. Tiedekunnan ja Avoimen yliopiston yhteiset verkkoluennot ovat olleet opiskelun ehdottoman tärkeä tuki, sillä niiden seuraamisen voi sovitella joustavasti elämän muiden aikataulujen ja velvollisuuksien lomaan. 

Suurin opintoja edistävä voima on kuitenkin vahva motivaatio. Ympäristöosaamisella on merkitystä – isosti. Oppiminen tekee hyvää!
 

Tutustu ympäristötieteiden opintotarjontaan Avoimessa yliopistossa:

Lue myös:

Lue lisää aiheesta: Kestävä kehitys