Lukioille

Avoimen yliopiston opintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia eikä ikärajoja. Luentosarjoja, verkko-opintoja ja tenttejä on tarjolla ympäri vuoden lähes kaikilta yliopiston tieteenaloilta.

Osa Avoimen yliopiston opinnoista on kuitenkin erityisen soveltuvia lukiolaisille. Kyseiset opinnot löytyvät Avoimen yliopiston opetushausta omalla hakukriteerillään (Näytä lukiolaisille soveltuvat opinnot). Opintojen opinto-ohjelmista löytyy myös erikseen Soveltuu lukiolaisille -merkintä, samoin tulevien opintojen ennakkotietolistauksista.

Lukiolaisille soveltuvat opinnot ovat pääosin tieteenalaan johdattelevia opintojaksoja, joista on hyvä aloittaa yliopisto-opinnot. Avoin yliopisto onkin huippuyliopisto lukiolaiselle, joka haluaa löytää oman juttunsa.

Studia Generalia -luentosarjoilla yliopiston asiantuntijat puhuvat maailmasta ja sen ilmiöistä tieteestä käsin. Luentosarja järjestetään kaksi kertaa vuodessa (syksyllä ja keväällä) ja se on kaikille avoin sekä maksuton. Studia Generaliasta ei ole mahdollista saada opintopisteitä Helsingin yliopiston opintorekisteriin, mutta luentoja voi hyvin hyödyntää lukio-opetuksessa.

Luentojen seuraaminen avaa ikkunan eri tieteenaloihin ja opiskelijat saavat aitoa kokemusta yliopiston oppiaineista ja yliopisto-opiskelusta. Studia Generalia-luennoilta lukiolainen voi löytää vinkkejä siitä, minkä oppiaineen opiskelu häntä kiinnostaisi lukion jälkeen.

Lisätietoja Studia Generalia -luentojen hyödyntämisestä lukioissa

Avoimen yliopiston opinnot ensimmäistä kertaa aloittavan lukiolaisen tukena on oma verkko-oppimisympäristö Moodle Tervetuloa opiskelemaan! Askelmerkkejä opinnot aloittavalle. Moodleen on koottu muun muassa käytännön ohjeita ja opiskelutaitoihin liittyviä vinkkejä.

Moodle on kaikille avoin, eikä se vaadi erillistä kirjautumista. Myös opinto-ohjaajat voivat hyödyntää Moodlea ohjaustyössään.

 

Opinto-ohjaajat ovat tärkeä yhteyslinkki Avoimen yliopiston ja lukiolaisten välillä. Tämän vuoksi olemme koonneet opinto-ohjaajille suoraan suunnattua tietoa omalle sivustolleen.

Helsingin yliopiston opiskelijalähettiläät kertovat lukiolaisille omista opinnoistaan ja Helsingin yliopiston tarjoamista mahdollisuuksista. Pyydettäessä opiskelijat esittelevät myös Avoimen yliopiston tarjoamia opintomahdollisuuksia. Tilaisuus voidaan järjestää lukiossa oppitunnilla, yliopiston kampuksella tai verkon välityksellä. Infoja pidetään sekä suomeksi että ruotsiksi. Lukioesittelyn voi tilata Helsingin yliopiston Hakijapalveluiden kautta.

Oletko kiinnostunut Avoimen yliopiston tarjoamista lukioyhteistyön mahdollisuuksista? Kaikissa lukioyhteistyötä koskevissa asioissa meidät tavoittaa sähköpostitse osoitteesta avoinyo-lukioyhteistyo@helsinki.fi.

  • Kun kunta, kaupunki tai yksittäinen lukio haluaa tarjota lukiolaisille mahdollisuuden osallistua Avoimen yliopiston opintojaksoille, laaditaan ensimmäiseksi yhteistyösopimus. Sopimuksen piirissä olevat lukiolaiset pääsevät osallistumaan Avoimen yliopiston opintojaksoille ja opintomaksut (15 €/opintopiste) laskutetaan kunnalta, kaupungilta tai lukiolta keskitetysti sovituin määräajoin. Laskutus tehdään todellisten ilmoittautumisten perusteella.
  • Yhteistyösopimuksen laatimisen jälkeen sopimuksen piirissä oleville lukioille toimitetaan omat lahjakorttikoodit. Näillä koodeilla pystytään kuittaamaan opintomaksut ilmoittautumisvaiheessa. Lukiolainen hoitaa ilmoittautumisen lukionsa opinto-ohjaajan kanssa, jolla on lahjakorttikoodi hallussaan.
  • Avoimesta yliopistosta toimitetaan opinto-ohjaajille tarkat ohjeet ilmoittautumisten hoitamisesta ja lisäksi opinto-ohjaajille voidaan järjestää oma infotilaisuus, jossa esitellään ilmoittautumiskäytäntöjä. Palvelusähköpostiosoitteen kautta opinto-ohjaajat voivat myös esittää kysymyksiä käytännön asioista.
  • Koodilla pääsee ilmoittautumaan kaikille Avoimen yliopiston maksullisille opintojaksoille lukuun ottamatta opistojen kanssa toteuttavaa opetusta, johon ilmoittaudutaan opistojen kautta.
  • Avoimen yliopiston tarjonnassa on myös joitakin kokonaan maksuttomia opintojaksoja ja niille voi kuka tahansa ilmoittautua maksutta, myös lukiolaiset, näiden osalta ei tarvita erillistä sopimusta.