Aleksanteri-instituutin ja Helsingin yliopiston kielten kandiohjelman tuottama 30 op:n Ukraina-opintokokonaisuus on ainutlaatuinen Euroopassa. Monitieteiset opinnot tarjoavat mahdollisuuden perehtyä Ukrainan kieleen, kulttuuriin, historiaan sekä nyky-yhteiskuntaan. Ne antavat mainion pohjan jatko-opinnoille, ja opintojen tuoma asiantuntemus on helposti sovellettavissa myös työelämään.