Ukraina-opintokokonaisuus

Aleksanteri-instituutin ja Helsingin yliopiston kielten kandiohjelman tuottama 30 op:n Ukraina-opintokokonaisuus on ainutlaatuinen Euroopassa. Monitieteiset opinnot tarjoavat mahdollisuuden perehtyä Ukrainan kieleen, kulttuuriin, historiaan sekä nyky-yhteiskuntaan. Ne antavat mainion pohjan jatko-opinnoille, ja opintojen tuoma asiantuntemus on helposti sovellettavissa myös työelämään.

Oikeus Ukraina-opintokokonaisuuden suorittamiseen on jokaisella Helsingin yliopiston tutkinto- ja vaihto-opiskelijalla. Aleksanteri-instituutin Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopintojen (VIExpert) opiskelijat voivat suorittaa opintokokonaisuuden opintoja siltä osin kuin ne sisältyvät VIExpertin opetusohjelmaan.

Helsingin yliopiston ulkopuoliset opiskelijat voivat hakea opintokokonaisuuden suoritusoikeutta joustavan opinto-oikeuden (JOO) kautta. Suomen kaikki yliopistot ovat mukana JOO-sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. Joustavaa opinto-oikeutta IKEBB-kokonaisuuteen haetaan Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan kautta. Lisätietoa JOO-opinnoista

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka ei ole missään suomalaisessa yliopistossa kirjoilla tutkintoa suorittavana opiskelijana. Erillisten opintojen suoritusoikeus myönnetään pääsääntöisesti ammattipätevyyden lisäämiseksi. Erillisopinto-oikeutta IKEBB-opintoihin haetaan humanistisen tiedekunnan kautta. Lisätietoa erillisistä opinnoista

Huomioithan että lukuvuoden aikana opetusohjelmaan saattaa tulla lisäyksiä ja muutoksia, joten kurssikohtaiset tiedot on hyvä tarkistaa ennen kurssin alkua.

Syksy 2018

Ukrainan alkeiskurssi (KIK-UK101), I-II periodi

Comparative Politics in Post-Soviet Eurasia (KIK-UK106, ExpREES), I period

Political culture, citizenship and participation: Ukraine in four revolutions. (KIK-UK105, ExpREES), I-II period, web course

Ukrainian film classics: avant-garde and poetic cinema (KIK-UK104, ExpREES), I period

Introduction to Ukraine (KIK-UK105, KIK-UK104, KIK-UK106, ExpREES), II period

Kevät 2020

Ukrainan jatkokurssi (KIK-UK102), III-IV periodi

Odessa on the Edge: Cultural and Literary Perspectives on the City (KIK-UK105, KIK-UK104, ExpREES), III periodi

To Europe 'via' Lenin? Politics, identity and decommunization in post-Euromaidan Ukraine (KIK-UK106, ENS-317, ExpREES), III-IV period, web course

Contemporary Ukrainian Culture: Fiction, Street Art, Film (KIK-UK104, ExpREES), IV period

Stalin era culture, intellectual histories, and the concept of Stalin (KIK-UK104, ExpREES), IV period

Vanhat opetusohjelmat

Opetusohjelma 2008-2009 (pdf)
Opetusohjelma 2009-2010 (pdf)
Opetusohjelma 2010-2011 (pdf)
Opetusohjelma 2011-2012 (pdf)
Opetusohjelma 2012-2013 (pdf)
Opetusohjelma 2013-2014 (pdf) 
Opetusohjelma 2014-2015 (pdf) 
Opetusohjelma 2015-2016 (pdf)
Opetusohjelma 2016-2017 (pdf)

Uudet koulutusohjelmat syksystä 2017 alkaen

Syksystä 2017 alkaen Ukraina-opintokokonaisuuden voi suorittaa 30 op:n laajuisena. Opintojen rakenne löytyy nykykielten laitoksen kielten kandiohjelman Weboodi-oppaasta:

WebOodin etusivu > Opintotarjonta >  Opinto-oppaat  > Humanistinen tiedekunta > Kielten kandiohjelma > Opintokokonaisuudet > KIK-100 Ukrainan perusopinnot 30 op

Vanhan järjestelmän mukaiset tutkintovaatimukset 31.7.2020 asti

Vanhassa järjestelmässä Ukraina-opintoja voi suorittaa 25 op:n laajuisena kokonaisuutena 31.7.2020 saakka. Tutkintovaatimukset löytyvät WebOodista:

WebOodin etusivu > Opintotarjonta  >  Opinto-oppaat  > Humanistinen tiedekunta > Aleksanteri-instituutti > Ukraina-opintokokonaisuus > Opintokokonaisuudet > 94300 Ukraina-opintokokonaisuus, perusopinnot (VUK100), 25 op (ks. myös Opintojaksot)

Vastaavuustaulukko vanhan vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti opintoja suorittaville sivuaineopiskelijoille (pdf)

Vanhat tutkintovaatimukset

Vanhat tutkintovaatimukset löytyvät WebOodista seuraavasti:

WebOodin etusivu > Opintotarjonta  >  Opinto-oppaat  > Humanistinen tiedekunta > Aleksanteri-instituutti > Ukraina-opintokokonaisuus: valitse pudotusvalikosta haluamasi lukuvuosi ja paina "Hae".

Opiskelijan ohjeet

Ukraina-opintokokonaisuutta kokevat ohjeet ja lomakkeet löytyvät Opiskelijan ohjeista (valitse koulutusohjelmaksi Kielten kandiohjelma). Kokonaisuusmerkinnöistä ja muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta vastaa Kielten osaston yliopistonlehtori, dos. Ahti Nikunlassi (ks. Henkilökunnan yhteystiedot).

Opiskelu ulkomailla

Helsingin yliopistolla on kahdenvälinen vaihtosopimus Ukrainaan, jossa yhteistyökorkeakoulu on National University of "Kyiv-Mohyla Academy" (NaUKMA) Kiovassa. Kahdenvälisiä vaihtopaikkoja voivat hakea kaikkien tiedekuntien opiskelijat, mutta Ukrainan tilanteen vuoksi lähtevien opiskelijoiden hakuja ei toistaiseksi järjestetä. Ukrainasta kiinnostuneille opiskelijoille suosittelemme lyhyt- tai kesäkurssille hakemista Ukrainaan.

Lisätietoa Opiskelijan ohjeista: Venäjän, Ukrainan, Serbian ja Georgian vaihtokohteet

Ukrainian-studies -sähköpostilista on keskeinen Ukraina-opintokokonaisuuden tiedotuskanava. Jokainen Ukraina-opintokokonaisuuteen ilmoittautunut opiskelija liitetään automaattisesti sähköpostilistalle. Listalle ovat tervetulleita tiedotteet ja huomiot aihepiirin uusista julkaisuista, seminaareista, kouluttautumismahdollisuuksista, rahoituskanavista jne.

Listalle voi liittyä myös itsenäisesti seuraavalla tavalla:

 • Lähetä pyyntö listalle liittymisestä osoitteeseen majordomo@helsinki.fi
 • Kirjoita viestiksi
  subscribe ukrainian-studies oma@posti.osoi.te
 • Jätä sähköpostin otsikkokenttä tyhjäksi.

Liittymisviestin lähetettyäsi saat automaattisen viestin, jossa kerrotaan viestisi siirtyvän listan hallinnoijalle, joka lisää sähköpostiosoitteesiukrainian-studies -listalle. Kun sinut on lisätty listalle, saat siitä vahvistuksen ja ohjeet listalta eroamisesta. Viesti kannattaa säilyttää.

Huom: Listalle ei kannata liittyä esim. yahoo- tai hotmail -osoitteista, sillä niistä lähetetyt viestit ymmärretään roskapostiksi.

ukrainian-studies -listalle halutut viestit lähetetään osoitteeseen ukrainian-studies@helsinki.fi Viestit pitää lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, josta listalle on liitytty.

 • Listalta eroaminen tapahtuu lähettämällä sähköpostiviesti majordomo@helsinki.fi
 • Kirjoita viestiksi
  unsubscribe ukrainian-studies oma@posti.osoi.te
 • Jätä sähköpostin otsikkokenttä tyhjäksi.

Listaa koskeviin tiedusteluihin vastaa Ukraina-koulutussuunnittelija

Ukraina-opintokokonaisuus tuotetaan Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin ja muiden osastojen sekä muiden kotimaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten välisenä yhteistyönä. Tuntiopettajina asiantuntijoita kaikkialta maailmasta. 

Opintokokonaisuuden johtaja: Jouni Järvinen

Opintokokonaisuuden koulutussuunnittelija: Minna Oroza

Suunnitteluryhmässä lisäksi:

 • Ahti Nikunlassi, professori, Kielten osasto, Venäjän kieli ja kirjallisuus, Humanistinen tiedekunta
 • Päivi Saurio, päätoiminen tuntiopettaja, Kielten osasto, Venäjän kieli ja kirjallisuus, Humanistinen tiedekunta
 • Mark Teramae, tutkija, tohtorikoulutettava, poliittinen historia & Aleksanteri-instituutti
 • Sanna Turoma, akatemiatutkija, Aleksanteri-instituutti

Opiskelijajäsenet:

 • Haemme uusia opiskelijajäseniä, uusien jäsenten tiedot päivitetään tähän todennäköisesti syksyn 2018 aikana.

Suunnitteluryhmän tehtävänä on tukea opintojen sisällöllistä sekä pedagogista suunnittelua ja kehittämistä sekä osallistua opintokokonaisuuden pitkä tähtäimen strategiseen kehittämiseen. Suunnitteluryhmä koostuu alan tutkijoista/opettajista sekä kahdesta opiskelijajäsenestä.

Linkit avautuvat uuteen välilehteen.

Tietoa Ukrainasta

Ukrainalaisia yliopistoja ja kirjastoja

Laitoksia ja tutkimuskeskuksia

Sanakirjoja