Tutkijat ja asiantuntijat A-K

Aleksanteri-instituutissa työskentelee noin kuusikymmentä Venäjän ja itäisen Euroopan sekä Euraasian tutkijaa ja asiantuntijaa. Monitieteinen lähestyminen yhteiskunnan ja politiikan ilmiöihin yhdistää kansainvälisesti korkeatasoista politiikan, historian, kansalaisyhteiskunnan, hallinnon, kulttuurin, ympäristön ja median tutkimusta. Asiantuntijamme ovat valtakunnallisen yliopistoverkoston käytettävissä ja kehittävät opetuksen ja tutkimuksen  sekä tietopalvelua koko Suomen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen yhteisölle. 

Aleksanteri-instituutin tutkijoihin ja asiantuntijoihin voit tutustua kahdella eri sivulla. Tältä sivulta löydät sukunimen mukaan henkilöt A-K, ja aakkosten loppupään henkilöt (sukunimet L-Ö) löydät täältä. Jos etsit sopivaa henkilöä esim. opinto-ohjelmiin tai tietopalveluun liittyen, saatat löytää tiedon paremmin kohdasta INSTITUUTTI > OTA YHTEYTTÄ

HUOM! Sähköpostiosoitteet ovat lähes poikkeuksetta muotoa etunimi.sukunimi@helsinki.fi. Ellet löydä etsimääsi asiantuntijaa, ota yhteyttä informaatikko Niina Intoon.

Vanhempi tutkija, tutkimuskoordinaattori

Olen koulutukseltani uskontotieteilijä, mutta tutkimustyöni on usein luonteeltaan monitieteistä ja sovellan teoreettisia ja metodologisia lähestymistapoja useilta yhteiskuntatieteen ja humanististen tieteiden aloilta. Uskonnollisuuden lisäksi tutkimusintresseihini kuuluvat muun muassa nationalismi ja maahanmuutto. Erityisosaamiseeni kuuluvat nykyaikainen pakanuus ja islam Venäjällä. Tämänhetkinen tutkimusprojektini keskittyy islamin hallintaan ja representaatioihin Venäjällä. Osallistun myös tutkimusprojektiin “Migration, Shadow Economy and Parallel Legal Orders in Russia”.

Elokuussa 2019 aloitin työskentelyn Aleksanteri-instituutin tutkimuskoordinaattorina. Tehtäviini kuuluu niin instituutin toimintaan liittyviä hallinnollisia tehtäviä, kuin myös osallistumista sen tutkimuksen suunniteluun ja kehittämiseen.

Toimitan kollegani Dmitry Yagodinin kanssa Aleksanteri Insight -asiantuntijapuheenvuorojen sarjaa, sekä Maija Penttilän kanssa portaalia Religion and Spirituality in Russia & Eastern Europe. Kuulun myös lehden Transcultural Studies toimituskuntaan. Vuonna 2017 minut nimitettiin Helsingin yliopiston uskontotieteen dosentiksi. 

Toimin englanninkielisen Russian Studies -maisteriohjelman johtoryhmässä. Myös opetukseni keskittyy tähän ohjelmaan, mutta pidän kursseja ja yksittäisisä luentoja muissakin Helsingin yliopiston opetusohjelmissa.

p. 044 395 6120

huone 220

Kaarina Aitamurto: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, mediat
Kaarina Aitamurto: Yhteystiedot

Yliopistonlehtori, maisteriohjelman johtaja, Aleksanteri-instituutin varajohtaja

Olen taloushistoriaan painottunut historian tutkija ja perehtynyt etenkin kylmän sodan aikaiseen talouskehitykseen Neuvostoliitossa ja teknologian siirtoon idän ja lännen välillä. Tämänhetkinen tutkimukseni keskittyy talouden modernisaatioon, innovatiiviseen talouteen ja digitalisaatioon Venäjällä.

Vastaan kansainvälisen Russian Studies –maisteriohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta, ja toimin yhtenä sen opettajista. Maisteriohjelman lisäksi annan erikoisalaani liittyvää opetusta ja ohjausta muissa Aleksanteri-instituutin ja Helsingin yliopiston ohjelmissa. Vuoden 2018 alusta lähtien minulla on myös Ruhrin yliopiston tohtoriohjelman Bochumissa vierailevan kansainvälisen professorin (VIP) apuraha. 

Vuodet 2012-2017 olin suomalaisen Venäjätutkimuksen huippuyksikön ”Venäjän modernisaation valinnat” tutkimuskoordinaattori ja vastasin huippuyksikön käytännön toiminnasta. Olen Suomen historiallisen seuran tutkijajäsen (kutsusta), Slaavilaisen kirjaston neuvottelukunnan jäsen sekä Baltic Worlds – ja Scandia –lehtien tieteellisen neuvottelukunnan jäsen. Olen myös suomalais-venäläisen tieteellis-teknisen yhteistyökomitean yhteiskuntatieteiden ryhmän jäsen (kutsusta) ja Tampereen yliopiston yleisen historian dosentti.

Keväästä 2018 lähtien toimin Aleksanteri-instituutin varajohtajana.

huone 231
p. 050 319 9365

Sari Autio-Sarasmo: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, mediat
Sari Autio-Sarasmo: Yhteystiedot

Tutkijatohtori

Työskentelen viestintätieteiden, taloussosiologian ja poliittisen taloustieteen ristyksessä: tutkimukseni kohteena on venäläinen mediamarkkina. Aloitin Aleksanteri-instituutissa tutkijatohtorina syksyllä 2018. Työni Russian Media Lab: Freedom of Speech and Critical Journalism in Russia -tutkimusryhmässä keskittyy hyperlokaaliin mediaan, sen sosiaalisiin merkityksiin, teknologisiin haasteisiin ja taloudellisiin rajoitteisiin. Tarkastelen sitä, miten internet ja digitaaliset teknologiat vaikuttavat alueelliseen ja paikalliseen mediamaisemaan Venäjällä.

Olen opettanut ja ohjannut viestinnän opiskelijoita Moskovan Higher School of Economics'issa vuosina 2013-2018 ja tutkinut Venäjän valtion tukia alueelliselle medialle.  Väitöskirjani, “Transformation of structural links between media companies and the state on Russian regional media market”, tarkastettiin HSE:ssä vuonna 2018.

Huone 319    
       

Tohtorikoulutettava

Liityin professori Veli-Pekka Tynkkysen AUCAM-tutkimusryhmään (Opportunities for and challenges to urban development and social cohesion in Russia’s Arctic under climate change impacts) marraskuussa 2018. Väitöskirjani keskittyy instituutioiden ja kaasu-kaivosteollisuuden hankkeiden rooliin kestävässä kehityksessä Jamalin nenetsien kaupunkialueiden autonomisessa piirikunnassa Venäjän arktisella alueella.

Sähköposti: francesco.durante(at)helsinki.fi
Huone 306

Tutkijatohtori

Väitöstutkimukseni “Securitized Migration: Russian Policies in Dealing with Labour Migrants from Central Asia” hyväksyttiin japanilaisessa Tsukuban yliopistossa vuonna 2018, ja työstän sitä parhaillaan julkaistavaksi. Tutkimusintressini liittyvät maahanmuuttoon, uskonnon ja maahanmuuton suhteisiin, uskonnolliseen ekstremismiin ja Uzbekistanin yhteiskunnalliseen muutokseen.

Joulukuusta 2018 asti olen työskennellyt tutkijatohtorina Aleksanteri-instituutin hankkeessa Migration, Shadow Economy and Parallel Legal Orders in Russia, jota johtaa Anna-Liisa Heusala.

Huone 204
Email: sherzod.eraliev@helsinki.fi

Professori, Venäjän politiikka

Olen Venäjän politiikan tutkija, ja keskityn etenkin poliittisen valtajärjestelmän dynamiikkaan, poliittisiin instituutioihin, hallinnon ja johtamisen tutkimukseen sekä vaaleihin, polittisiin puolueisiin ja protesteihin. Vuosina 2012-2017 hoidin Finland Distiguished Professor (FiDiPro) –professuuria ja sen hanketta Regimes, Institutions and Change: Politics and Governance in Russia in a Comparative Perspective sekä toimin Suomen Akatemian rahoittaman Choices of Russian Modernisation –huippuyksikön politiikantutkimusryhmän vetäjänä. Toimin politiikantutkimuksen professorina myös Pietarin eurooppalaisessa yliopistossa (EUSP), jossa erikoisalani oli Venäjän politiikan teoria ja vertaileva politiikantutkimus.

Olen julkaissut yli kaksikymmentä monografiaa tai toimitettua tieteellistä teosta ja yli 150 artikkelia useilla kielillä. Tämänhetkinen tutkimukseni käsittelee hyvän hallinnon poliittisia ja institutionaalisia perustuksia sekä päätösten toimeenpanoa Venäjällä ja Euraasiassa.

Opetan Aleksanteri-instituutin kansainvälisessä maisteriohjelmassa (Master’s Programme in Russian Studies) sekä muilla instituutin koordinoimilla erikoiskursseilla ja sen opintokokonaisuuksissa. Olen Koneen säätiön rahoittaman Finnish-Russian network in Russian and Eurasian Studies (FRRESH) -jatko-opintoverkoston johtaja ja johdan myös YRUSH-vaihto-ohjelmaa.

huone 218
p. 050 318 5701

Vladimir Gel'man: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, palkinnot, mediat
Vladimir Gel'man: Yhteystiedot

Apulaisprofessori, Russian Big Data Methodology

Hoidan vuoden 2018 alusta lähtien Russian Big Data Methodology –professuuria apulaisprofessorina. Tutkimuksessani selvitän sitä, millaisia muutoksia digitalisaatio, datafikaatio ja algoritmit aikaansaavat Venäjän hallinnassa sekä taloudellisessa ja poliittisessa päätöksenteossa. Tutkimushankkeessani hyödynnän big data –menetelmiä uusiutuvien energianlähteiden tulevaisuuden hahmottamiseen. Annan opetusta digitaalisten tutkimusmetodien hyödyntämisessä ja soveltamisessa ihmistieteissä.

Aiempi tutkimukseni vuosina 2015-2017 käsitteli yksityisten toimijoiden päätöksentekoprosesseja, kestävää kehitystä ja sitä, miten Venäjä hallinnoi Arktisen alueen  suuria infrastruktuurihankkeita.  Professuurini sijoittuu osaksi Helsinki Center for Digital Humanities (HELDIG) -yksikköön, ja olen myös Helsinki Institute of Sustainability Science (HELSUS):n jäsen. Koordinoin perustamaani Digital Russia Studies -verkostoa. Sain keväällä 2018 nimityksen Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan ympäristötieteiden dosentiksi.

Huone: Unioninkatu 40 (Metsätalo) A133

Daria Gritsenko: julkaisut, projektit, aktiviteetit, palkinnot, mediat
Daria Gritsenko: Yhteystiedot

Harjoittelija

Olen maailmanpolitiikan tutkimuksen maisteriopiskelija Helsingin yliopistossa ja toimin kesällä 2019 Aleksanteri- instituutin koulutuksen ja kansainvälisten asioiden harjoittelijana. Työskentelen erityisesti suomalais-venäläisen jatkokoulutusverkoston FRRESH:in sekä venäläisten jatko-opiskelijoiden vierailuohjelman YRUSH:in parissa.

Akateemisiin kiinnostuksenkohteisiini lukeutuvat rauhan- ja konflikintutkimuksen kysymykset sekä menneen ja tulevan poliittisuus etenkin Balkanin alueen maissa.

Olen myös aktiivisesti mukana järjestötoiminnassa mm. Kansainvälisen politiikan yhdistys FAIA:n perustajajäsenenä sekä vuosittain järjestettävän Konfliktinratkaisusimulaatio-projektin taloudenhoitajana.

Huone 230
p.  040 538 6345

Yliopistonlehtori, Venäjän ja Euraasian tutkimuksen tieteenalavastaava

Olen valtio-opin alan tutkija ja opettaja, jonka työt käsittelevät turvallisuuspolitiikan, hallinnon ja yhteiskunnan muutoksen välistä suhdetta. Minut nimitettiin Maanpuolustuskorkeakoulun dosentiksi vuonna 2010. Vuodesta 2017 alkaen olen johtanut tutkimusprojektia Migration, Shadow Economy and Parallel Legal Orders in Russia, jossa tarkastelemme keski-aasialaisen työperäisen maahanmuuton vaikutuksia Venäjän yhteiskunnan muutokseen. Kansainvälisten akateemisten tutkimushankkeiden lisäksi olen toteuttanut useita tutkimuksia suomalaiselle hallinnolle, mukaan lukien valtioneuvoston kanslialle, sekä oikeus-, sisäasiain- että puolustusministeriöille. Yhteistyökumppaneitani ovat olleet poliisi, tulli ja rajavartiolaitos. Akateemisiin johtokuntajäsenyyksiini on vuodesta 2010 lähtien kuulunut Norjan tiedeneuvoston NORRUSS -ohjelma. Opetan uudessa englanninkielisessä Russian Studies maisteriohjelmassa.

huone 242
p. 050 448 6459

Anna-Liisa Heusala: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, mediat
Anna-Liisa Heusala: Yhteystiedot

Tutkijatohtori

Tutkin kestävän kehityksen tematiikkaa arktisen alueen kaupungeissa. Olen mukana National Science Foundationin ja Suomen Akatemian PIRE (Partnerships in International Research and Education) –hankkeessa Promoting Urban Sustainability in the Arctic. Kansainvälisen tiimimme tarkoituksena on luoda kaikkien aikojen ensimmäinen kestävyysindeksi (Sustainability Index), jolla pystytään kattavasti määrittelemään arktisten suurkaupunkien kestävyyttä ympäristön, yhteiskunnan ja talouden kannalta. Tutkimme myös Venäjän öljy- ja kaasurikkaiden alueiden, esimerkiksi Jamalin kannaksen, yhteiskunnallisia aloitteita kestävyyden näkökulmasta.

Taustani on metsäekologiassa ja metsien käytön tutkimuksessa, alkutuotannon etnografiassa, historiallisessa ekologiassa ja jälki-sosialistisessa demografiassa. Näitä teemoja tutkin etenkin Kamtsatkan niemimaalla vuosina 2001-2011 hyödyntäen etäsensoriteknologiaa ja GIS työkalua.

p. 050 448 4061

Stephanie Hitztaler: Julkaisut, projektit, aktiviteetit

Tutkijatohtori

Olen Balkanin alueeseen erikoistunut poliittisen historian tutkija ja työskentelen parhaillaan kahden erilaisen julkaisuprojektin parissa. Toimitan Suomen Akatemian rahoittaman Venäjä-tutkimuksen huippuyksikön päätösjulkaisua What Was to be Done? The Choices of Russian Modernisation ja kirjoitan omaa monografiaa otsikolla Really Existing Nationalism, state, people, and nation in Cold War Socialist Europe julkaistavaksi  De Gruyterin sarjassa Rethinking the Cold War.

Opetan erikoiskursseja Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen (IKEBB) opinnoissa sekä Aleksanteri-instituutin koordinoimassa Jean Monnet –moduulissa The East within Europe. Toimin myös Sarajevon yliopiston vierailevana luennoitsijana.

Kuulun Historioitsijat ilman rajoja –yhdistykseen, jonka puitteissa mm. luennoin ja toimin puheenjohtajana keskustelutilaisuuksissa.

Huone 229

Brendan Humphreys: Julkaisut, aktiviteetit

Tohtorikoulutettava

Vuodesta 2015 alkaen olen työskennellyt osana professori Veli-Pekka Tynkkysen Venäjän energiakehitystä tutkivaa tutkimusryhmää. Tutkimukseni keskiössä ovat mm. energiapolitiikka, kansainväliset suhteet, luonnonvarojen hallinta ja turvallisuus tutkimus. Väitöskirjassani tarkastelen arktisen alueen asemaa globaalissa energiamurroksessa. Tutkimusprojektini ohella toimin Uarctic thematic network on geopolitics and security -temaattisen verkoston koordinaattorina.

huone 306
p. 050 448 9160

Jussi Huotari: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, palkinnot
Jussi Huotari: Yhteystiedot

Tohtorikoulutettava

Olen vuodesta 2018 lähtien työskennellyt väitöskirjatutkijana Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten (PYAM) tohtoriohjelmassa ja mukana Veli-Pekka Tynkkysen johtamassa Russian Environment -tutkimusryhmässä. Väitöskirjani aihe on Kiinan geopoliittinen identiteetti ja ilmastonmuutoksen diskurssi globaalissa ilmastohallinnassa. Keskityn etenkin nouseviin talouksiin, identiteettipolitiikkaan ja kriittiseen geopolitiikkaan kansainvälisen ilmastopolitiikan kehyksessä.

Huone 306

Tohtorikoulutettava

Olen ilmasto- ja energiakysymyksiin perehtynyt tohtorikouluttava Sosiaalitieteiden tohtoriohjelmassa, jonka lisäksi olen jäsenenä myös juuri käynnistyneessä Kestävyystieteiden instituutissa (HELSUS). Tutkimukseni rakentuu pääosin Suomen akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman From Failand to Winland -hankkeen ympärille. Monitieteisessä seitsemästä osahankkeesta koostuvassa Aalto-yliopiston Water and Development -tutkimusryhmän vetämässä hankkeessa perehdytään Suomen tulevaisuuden ruoka-, vesi- ja energiaturvallisuuteen. Keskityn hankkeessa ja väitöskirjatutkimuksessani tarkastelemaan Suomen energiaturvallisuutta vähähiilisessä tulevaisuudessa ja tutkin niin paikallisia kuin globaalejakin kehityskulkuja. Teen tutkimusta yhdessä hankkeen muiden tutkijoiden kanssa ja ihmismaantieteen ja yhteiskuntapolitiikan lisäksi tutkimuksessani on mukana yhteistyön kautta myös elementtejä erityisesti tulevaisuuden tutkimusta ja energiatekniikan ja -talouden tutkimusta. Hankkeen sisäisen yhteistyön lisäksi työhöni kuuluu yhteiskehittämistä keskeisten sidosryhmien kanssa.

huone 306
p. 050 314 8944

Sakari Höysniemi: Julkaisut, projektit, aktiviteetit
Sakari Höysniemi: Yhteystiedot

Tutkijatohtori

Työskentelen tutkijatohtorina Daria Gritsenkon johtamassa tutkimusryhmässä Digital Russia Studies. Työni keskittyy Venäjän digitalisaation tutkimiseen toisaalta yhteiskunnallis-poliittisena prosessina, toisaalta uudenlaisten tutkimuksellisten lähestymistapojen ja metodologioiden mahdollistajana.

Valmistuin tohtoriksi ranskalaisesta ENS Paris-Saclay -yliopistosta. Väitöstyössäni tarkastelin tutkijoiden roolia Venäjän high-tech yrityksissä ja pyrin osoittamaan, miten kunnianhimoinen innovaatiopolitiikka – osittaisista epäonnistumisista huolimatta – toi Venäjällä tieteen ja tutkimuksen poliittisen systeemin ja teollisuuspolitiikan keskiöön.

Luonnontieteellinen koulutustaustani (laser biophysics) näkyy siinä, että yhdistän tutkimuksessani edistyneitä määrällisen tutkimuksen metodeja sosiologian ja historian tutkimukselle tutumpien laadullisten menetelmien ohessa. Käytän taloussosiologian, tiede- ja teknologiatutkimuksen, tieteen historian ja poliittisen historian välineistöä selittämään Venäjän teknologiamurroksen yhteiskunnallisia, taloudellisia ja poliittisia ulottuvuuksia.

Opetukseni keskittyy laadullisiin ja laskennallisiin menetelmiin ihmistieteissä.

Huone: Unioninkatu 40 (Metsätalo) A129

Adrey Indukaev: julkaisut, projektit, aktiviteetit, media

Informaatikko, viestintävastaava

Vastaan Aleksanteri-instituutin viestinnästä ja edistän suomalaisen Venäjän, itäisen Euroopan ja Euraasian tutkimuksen vaikuttavuutta tukemalla verkostojen toimintaa ja tuomalla tutkimusta ja asiantuntijoita esiin niin mediassa kuin erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissakin. Ylläpidän Aleksanteri-instituutin verkkosivuja sekä sähköposti- ja some-kanavia, toimitan kuukausittaista Aleksanteri News -uutiskirjettä ja osallistun valtakunnallisen tietopalvelun toimintaan.

Jos et löydä sopivaa asiantuntijaa Venäjää, itäistä Eurooppaa tai Euraasiaa koskevaan kysymykseesi, ota yhteyttä minuun!

Huone 202
p. 050 318 5667

Niina Into: Julkaisut, aktiviteetit
Niina Into: Yhteystiedot

Koulutuspäällikkö

Vastaan Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen jatkokoulutuksen valtakunnallisesta ja kansainvälisestä kehittämisestä. Toimin Koneen säätiön rahoittaman suomalais-venäläisen jatkokoulutusverkoston FRRESH:in koordinaattorina sekä venäläisten jatko-opiskelijoiden vierailuohjelman YRUSH:in yhteyshenkilönä. Teen tiivistä yhteistyötä Opetushallituksen EDUFi-ryhmän kanssa suomalais-venäläisen opiskelija- ja opetusvaihdon kehittämiseksi.

RussiaHUB Helsingin puitteissa edistän suomalaisen Venäjä-asiantuntijuuden syventämistä akateemisen maailman eri toimijoiden, hallinnon sekä kansalaisyhteiskunnan välillä. Olen myös mukana suomalaisten historiantutkijoiden Keisariaika-verkoston koordinaatioryhmässä.

Oma tutkimukseni käsittelee Venäjän ja Neuvostoliiton historiaa erityisesti yhteiskunnallisen järjestyksen ja turvallisuuden näkökulmasta. Tutkijana olen kiinnostunut aate- ja käsitehistoriasta, vallankumouksellisesta Venäjästä, Venäjän poliittisen järjestelmän muotoutumisesta sekä hallinnon kehittymisestä.

Tutkimukseni lisäksi opetan ja luennoin sekä yliopiston kursseilla että laajemmalle yleisölle suunnatuissa tilaisuuksissa. Olen valtakunnallisen Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seuran (VIETS) hallituksen jäsen ja yhteispohjoismaisen Nordisk Østforum –julkaisun toimituskunnan jäsen. 

huone 238
p. 050 448 4056

Ira Jänis-Isokangas: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, mediat
Ira Jänis-Isokangas: Yhteystiedot

Koulutusohjelmajohtaja

Vastuullani on Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen (IKEBB) opintokokonaisuudet sekä Ukraina-opintokokonaisuus. IKEBB on mukana kultuurintutkimuksen kandiohjelmassa, alue- ja kultuurintutkimuksen maisteriohjelmassa, European and Nordic Studies -maisteriohjelmassa sekä Intercultural Encounters -maisteriohjelmassa. Ukraina-opintokokonaisuus toteutetaan yhteistyössä kielten kandiohjelman kanssa.

Tutkimusintresseihini kuuluu kansalaisyhteiskuntatutkimus, toisinajattelijat, laajemmin myös itäisen Keski-Euroopan ja Kaakkois-Euroopan maiden politiikka ja lähihistoria. Opetukseni liittyy näihin teemoihin. Ohjaan kandidaatti- ja pro gradu -tutkielmia sekä väitöskirjoja. Lisäksi olen kiinnostunut yliopisto-opetuksen ja -opintojen rajapinnasta työelämän kanssa.

Toimin myös aktiivisesti yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen parissa.

huone 203
p. 050 338 2807

Jouni Järvinen: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, mediat
Jouni Järvinen: Yhteystiedot

Yhteyspäällikkö

Olen kulttuurintutkija & yhteyspäällikkö, jonka erityisalueena ovat vaikuttavien yhteyksien luonti yliopiston ja yhteiskunnan muiden toimijoiden välillä. Luennoin myös venäläisestä kulttuurista sekä ortodoksisen kirkon ja valtion yhteistyöstä.  Sain Helsingin yliopiston Venäjän kulttuurihistorian dosentin arvon vuonna 2009.

huone 327
p. 050 563 6308, 02941 23686

Elina Kahla: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, mediat
Elina Kahla: Yhteystiedot

Harjoittelija

Olen politiikan tutkimuksen maisteriopiskelija Jyväskylän yliopistosta ja toimin syksyn 2019 harjoittelijana VIExpert-ohjelmassa. Sivuaineinani olen opiskellut venäjän kieltä ja kulttuuria sekä viestintää. Olen lisäksi suorittanut Aleksanteri-instituutin VIExpert-maisterikoulun. Minua kiinnostaa demokraattisten instituutioiden kehittyminen Venäjällä ja entisen Neuvostoliiton alueella, jäätyneet konfliktit sekä muistin politiikka Venäjällä.

Huone 202

 

Tohtorikoulutettava 

Työskentelen Veli-Pekka Tynkkysen vetämässä AUCAM (Opportunities for and challenges to urban development and social cohesion in Russia’s Arctic under climate change impacts, 2018-2021) -projektissa. Väitöskirjassani tarkastelen Norjan ja Venäjän arktisia kaupunkeja inhimillisen turvallisuuden näkökulmasta. Tutkin, kuinka öljy- ja kaasuteollisuus vaikuttaa paikallisten asukkaiden jokapäiväiseen elämään, feministisen teorian kautta.

Huone 306
Puh. +358408667914 

 

Tutkimuskoordinaattori

Akateeminen taustani on historiassa ja oikeustieteissä. Tutkimukseni on keskittynyt keisarillisen Venäjän rangaistuslaitosjärjestelmään emansipaation jälkeisenä aikana. Nykyisin tarkastelen historiallisesta perspektiivistä vallitsevia käsityksiä rangaistusjärjestelmiä kohtaan nyky-Venäjällä ja pohjoismaissa.

Marraskuusta 2018 lähtien olen työskennellyt tutkimuskoordinaattorina Euroopan tiedeneuvoston (ERC) rahoittamassa GULAGECHOES-hankkeessa, jota johtaa Professori Judith Pallot. Tässä hankkeessa keskityn etenkin siihen, miten vankiloiden etnisyyteen liittyvät linjaukset ja käytännöt kehittyivät tsaarin ajasta varhaisiin neuvostovuosiin.  Analysoin myös etnisiin vähemmistöihin liittyvän lainsäädännön kehitystä Venäjällä ja EU:ssa.

Johdan pilottihanketta Nordic Russian Cooperation for social integration, prevention of marginalization and human rights protection for female prisoners, joka on saanut pohjoismaisen ministerineuvoston rahoituksen ajalle 1.8.2018-31.07.2019.

Huone 320
p. 050 471 6821

Larisa Kangaspuro: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, palkinnot, mediat
Larisa Kangaspuro: Yhteystiedot

Aleksanteri-instituutin johtaja

Aloitin Aleksanteri-instituutin johtajan tehtävässä huhtikuussa 2018 toimittuani varajohtajana vuodesta 2010 ja tutkimusjohtajana vuodesta 2009.  Tutkimusintresseihini kuuluvat Neuvostoliiton ja Neuvosto-Karjalan historian ensi vuosikymmenet, nationalismi ja patriotismi siellä, identiteettipolitiikka, historiapolitiikka ja viimeisten vuosien aikana Venäjän sisä- ja ulkopolitiikka. Tällä hetkellä jaan aikani seuraavasti:

 • Aleksanteri-instituutin johtamiseen liittyvät hallinnolliset tehtävät 
 • Venäjän historiapolitiikan ja identiteettipolitiikan tutkimus
 • Russia Media Lab -projektin johtaminen 
 • Julkiset luennot ja yliopiston opetus

huone 245
p. 050 522 3393

Markku Kangaspuro: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, palkinnot, mediat
Markku Kangaspuro: Yhteystiedot

Tohtorikoulutettava

Työskentelen tohtorikoulutettavana Helsingin yliopiston Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelmassa (PYAM) ja kuulun the  Finnish-Russian Network in Russian and Eurasian Studies (FRRESH)-verkostoon. Väitöskirjani tarkastelee kansalaisen ja valtion muuttuvaa suhdetta paikallisella tasolla Uzbekistanissa. Tutkin etnografian keinoin arjen kokemuksia. Ohjaajinani toimivat Anna-Liisa Heusala ja Rustamjon Urinboyev.

Olen kiinnostunut hallintatavasta ja julkisesta hallinnollista, instituutioiden kehityksestä, autoritäärisyydestä, alue-ja paikallistason politiikasta, sosiaaliantropologiasta ja politiikan antropologiasta, oikeussosiologiasta ja digitalisaation vaikutuksesta valtion ja kansalaisten kanssakäymiseen, sekä epävirallisesta toimintakulttuurista erityisesti Keski-Aasian yhteiskunnissa. 

Huone 204
p. 050 567 5457

Vieraileva professori

Olen poliittisen teorian professori Pietarin Eurooppalaisessa yliopistossa. Aleksanteri-instituutin tutkimusvierailuni aikana työstän uutta monografiaa klassisen republikanismin teorioista ja niiden relevanssista tämän päivän Venäjän politiikan ja yhteiskunnan tutkimuksessa. Kirja on jatkoa argumenteille, joita esitin vuonna 2018 ilmestyneessä kirjassani Republicanism in Russia. Community Before and After Communism. (Harvard University Press, 2018)

Muita keskeisiä monografiajulkaisujani ovat The Collective and the Individual in Russia: A Study of Practices (University of California Press, 1999), Main Concepts of Russian Politics (University Press of America, 2005), co-edited (with Risto Alapuro) Political Theory and Community-Building in Post-Soviet Russia (Routledge, 2011), ja lukuisista artikkeleista mainittakoon "From Priests to Pathfinders: The Fate of the Humanities and Social Sciences in Russia after World War II", (The American Historical Review, October 2015).

Tutkimusintressini liittyvät poliittiseen ja yhteiskuntateoriaan, käsitehistoriaan ja arkipäivän sosiologiaan.

Tutkijatohtori

Väittelin tohtoriksi Oxfordin yliopistossa vuonna 2011 ja toimin siellä tutkijana vuoteen 2015, jolloin liityin Aleksanteri-instituutin koordinoiman suomalaisen Venäjän-tutkimuksen huippuyksikön ”Choices of Russian Modernisation” tutkimusohjelmaan.

Tutkin yhteiskunnallisia päätöksentekoprosesseja Venäjällä, erityisesti asuntopolitiikan kysymyksiä. Monografiani The Policy-Making Process and Social Learning in Russia: The Case of Housing Policy” (Palgrave Macmillan 2015) tarkastelee jälkisosialistisen Venäjän asuntopolitiikan muutoksia, joihin ovat vaikuttaneet hallinnollisten instituutioiden lisäksi myös erilaisten valtiollisten ja kolmannen sektorin toimijoiden näkemykset ja intressit.

Aleksanteri-instituutissa olen saanut jatkaa näihin teemoihin syventymistä ja venäläisen sosiaalipolitiikan tutkimusta laajemminkin. Sain myös kunnian toimia vuoden 2016 Aleksanteri-konferenssin ”Life and Death in Russia” koordinaattorina ja järjestää myös pienempiä tutkimusseminaareja.

Helmi-maaliskuun 2018 vietän Lontoon King’s Collegen Venäjä-instituutin vierailevana tutkijana

huone 216
p. 050 448 9154

Marina Khmelnitskaya: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, mediat
Marina Khmelnitskaya: Yhteystiedot

Vieraileva tutkija

Olen Moskovan valtionyliopiston (Lomonosov Moscow State University) journalistisen tiedekunnan apulaisprofessori sosiologian ja tiedotusopin laitoksella. Olen myös toinen IAMCR -järjestön Communication & Culture -työryhmän puheenjohtajista. Työskentelen Aleksanteri-instituutissa vierailevana tutkijana yhteensä kahdeksan kuukauden ajan vuosina 2018-2019.

Tutkimusintressini liittyvät uskonnon ja median suhteeseen post-kommunistisissa yhteiskunnissa. Huolimatta kommunististen hallintojen jakamasta ateismista, uskonnon välittyminen medioissa (mediatization) vaihtelee eri yhteiskunnissa. Syynä ovat erot uskonnollisissa instituutioissa, mediasysteemeissä ja yleisöissä (esim. uskonnollisuudessa, medialukutaidossa, luottamuksessa tiedotusvälineisiin).

Olen "Media and Religion" -kirjasarjan perustaja ja päätoimittaja (vuodesta 2011) ja  yksi "Discovering Grushin" -sarjan perustajatoimittajista (vuodesta 2010). Löydät listan julkaisuistani osoitteesta  https://istina.msu.ru/profile/Khroul/

Room 319

Professori

Olen sosiologi ja pitkäaikainen Aleksanteri-instituutin johtaja (1996-3/2018). Vuosina 2012-2017 johdin myös Suomen  Akatemian Venäjän tutkimuksen Venäjän modernisaation valinnat -huippuyksikköä.  Huhtikuusta 2018 lähtien työskentelen instituutissa tutkimusjohtajana huippuyksikön exit-vaiheessa ja toimin myös Routledgen Studies on Contemporary Russia kirjasarjan päätoimittajana.

Huippuyksikön tarkoituksena on luoda uusi kylmän sodan jälkeinen Venäjä-tutkimuksen paradigma, joka korostaa toimijuutta ja valintoja. Huippuyksikköön on osallistunut yli 50 tutkijaa Aleksanteri-instituutista ja sen ulkopuolelta. Yksikkö on tuottanut 37 kirjaa, parikymmentä erikoisnumeroa alan aikakauslehtiin ja yhteensä 257 referoitua artikkelia. Exit-vaiheessa keskitytään uusien hankkeiden generointiin ja valmistellaan kokonaisesitystä Venäjän modernisaatiosta. Huippuyksikön ohella johdan Rustam Urinboyevin Marie Curie -hanketta Migrant Law in Russia.

Osaamisalueitani ovat:

 • Yhteiskuntateoria
 • Globaali eriarvoisuus ja sosiaalipolitiikka
 • Venäjän talouden diversifikaatio
 • Energiapolitiikka
 • Venäjän hallinto ja sisäpolitiikka
 • Kylmän sodan jälkeinen kansainvälinen politiikka
 • Kulttuuriset konfliktit ja uudet identiteetit

huone 240
p. 050 563 6309

Markku Kivinen: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, palkinnot, mediat
Markku Kivinen: Yhteystiedot
Henkilökohtainen kotisivu

Tohtorikoulutettava

Olen sosiaali- ja kulttuuriantropologian tohtorikoulutettava, ja väitöskirjani tarkastelee vanhemmuutta ja sukulaisuutta venäläisissä sijaisperheissä. Työskentelen tutkijana Meri Kulmalan johtamassa hankkeessa A Child's Right to a Family: Deinstitutionalization of Child Welfare in Putin's Russia ja toimin apuopettajana Helsingin yliopiston perustutkintotason kursseilla.

Kiinnostukseni kohteita ovat narratiivinen analyysi, lääketieteen antropologia, digitaalinen etnografia, nykypäivän rituaalit, keksityt traditiot, soveltava antropologia, identiteetti, sukulaisuus, vanhemmuus ja perheen narratiivit.

huone 217
p. 050 319 9417

Anna Klimova: Projektit, aktiviteetit
Anna Klimova: Yhteystiedot

Tutkijatohtori

Väittelin sosiologian tohtoriksi Pietarin valtionyliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2016. Erikoisalaani on oikeussosiologia ja queer-teoria. Tutkimukseni käsittelee LGBTQ-vähemmistöihin kohdistuvaa väkivaltaa Venäjällä. Kerään viharikoksiin ja väkivallantekoihin liittyvää luotettavaa informaatiota pyrkimyksenä tunnistaa ja analysoida niitä voimakkaita negatiivisia tunteita, jotka johtavat väkivallanteikoihin seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Osana professori Marianna Muravyevan tutkimusryhmää pyrin laajentamaan ymmärrystämme Venäjän oikeuden toimintamalleista, ihmisoikeuksien kehityksestä, queer-teoriasta sekä erilaisia oikeudellisia statuksia kantavien ihmissuhteiden sosiologisista tulkinnoista.

Huone: 318
Puh: 050 556 0810

Vieraileva tutkija

Olen vieraileva tutkija Veli-Pekka Tynkkysen johtamassa Russian Environment –tutkimusryhmässä. Syyskuusta 2018 alkaen olen ollut Suomen Akatemian rahoittama tutkijatohtori Lapin yliopiston Arktisella keskuksella ja toteuttanut projektiani Kiinan nousu ja normatiivinen muutos arktisella alueella. Aiemmin työskentelin Veli-Pekka Tynkkysen johtamassa Assessing Intermediary Expertise in Cross-Border Arctic Energy Development –projektissa.

Tutkimukseni keskittyy Kiinan ilmastopolitiikkaan, kansainvälisiin normeihin ja arktiseen hallintoon. Väittelin kansainvälisestä politiikasta Tampereen yliopistossa vuonna 2016. Tällä hetkellä olen Nordic Association for China Studies –yhdistyksen ja Suomen rauhantutkimusyhdistys ry:n hallituksen jäsen.

Huone 306
p. 050 378 8997

Sanna Kopra: Yhteystiedot

Kansainvälisten asioiden päällikkö

Vastaan Aleksanteri-instituutin tutkimuksen kansainvälistymisen tuesta ja osallistun aktiivisesti instituutin toiminnan kehittämiseen. Olen Visiting Fellows –ohjelman johtaja ja vastaan ohjelman konseptista, valintaprosesseista, seminaarisarjasta sekä tutkijoiden integroinnista tutkimusyhteisöön. Osallistun ohjelman päivittäiseen hoitamiseen ja vastaan sen alumniverkostosta sekä muusta Aleksanteri-instituutin tutkijavierastoiminnasta. Teen tiivistä yhteistyötä ja tutkimusrahoitushakemuksia strategisesti valittujen kansainvälisten tutkijoiden kanssa uusien hankkeiden tuomiseksi Helsingin yliopistoon. Olen asiantuntijatukena instituutin kansainvälisissä rahoitushakemuksissa ja tuen myös koulutusohjelmia opiskelija- ja opettajavaihtoasioissa.

Olen ollut kehittämässä suomalaisen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen toimintaedellytyksiä yli 20 vuoden ajan. Ensimmäisiä tehtäviäni oli valtakunnallisen Venäjä- ja Itä-Eurooppa -tutkimuksen ja koulutuksen yliopistoverkoston rakentaminen: suunnittelin Suomen yliopistot kattavan VIE-maisterikoulun (nyk. VIExpert) ja sen toimintaperiaatteet sekä käynnistin valtakunnallisen tutkijakoulutusohjelman. Olen toiminut Aleksanteri-instituutissa myös kehittämispäällikkönä sekä maisterikoulun johtajana. Tutkimuksen puolella kiinnostukseni kohteita ovat post-sosialistinen kansakunnan rakentaminen, nationalismi ja kansainvälisten järjestöjen vähemmistöpolitiikka.

huone 234
p. 050 563 6307

Anna Korhonen: Julkaisut, projektit, aktiviteetit
Anna Korhonen: Yhteystiedot

Kansainvälisten asioiden suunnittelija

Työskentelen Aleksanteri-instituutissa kolmessa eri ohjelmassa, joiden tarkoituksena on edistää kansainvälistä tutkimus- ja koulutusyhteistyötä sekä tutkija- ja opiskelijavaihtoja: vierailevien tutkijoiden Visiting Fellows -ohjelma, valtakunnallinen venäjän kielen pääaineopiskelijoiden kieliharjoitteluohjelma sekä vuosittainen, kansainvälinen, Aleksanteri-konferenssi. Työskentelen myös kansainvälisten opiskelijoiden ja opetuksen parissa Aleksanteri-instituutin Helsinki Summer School -yhteistyön kautta.

Minuun voi olla yhteydessä, jos haluat saada yhteyden kansainvälisiin vieraileviin tutkijoihimme tai  lisätietoa torstai-iltapäivisin järjestettävistä tutkimusseminaareista. Autan myös mielelläni kaikissa Aleksanteri-konferenssiin ja kieliharjoitteluun liittyvissä kysymyksissä.

huone 231
p. 050 415 0571

Eeva Korteniemi: Julkaisut, projektit, aktiviteetit
Eeva Korteniemi: Yhteystiedot