Forskning

Svenska social- och kommunalhögskolan bedriver vetenskaplig forskning inom samhällsvetenskaper. Soc&kom och statsvetenskapliga fakulteten är tillsammans de ledande enheterna i landet inom sitt område. All undervisning ino kandidatprogrammet är forskningsbaserad och du kan fördjupa dig inom ett eller flera av sex vetenskapsområden (journalistik och kommunikation, rättsvetenskap, socialpsykologi, socialt arbete, sociologi och statskunskap), samtidigt som du har möjlighet att ta del av ett omfattande utbud av tematiska helheter i en mångvetenskaplig och stimulerande atmosfär.

Läs mera om forskningen som bedrivs på Soc&kom på högskolans hemsida för forskning.