Kontakt

Nedan kan du bekanta dig med de personer som undervisar och planerar programmet. Mera information om lärarnas forskning och publikationer hittar du via man länkarna.

Om du har frågor angående ansökan, inträdeskrav eller ansökans bilagor, ta kontakt med ansökningsrådgivningen.

LEDAREN FÖR KANDIDATPROGRAMMET

KK
Kari
Keinänen
professor
Forskningsprogrammet för molekylära och integrativa biovetenskaper
Vetenskapsgren Biokemi, cell- och molekylärbiologi, Medicinsk bioteknologi

programmets ledningsgrupp

Tapio
Heino
universitetslektor
Forskningsprogrammet för molekylära och integrativa biovetenskaper
Vetenskapsgren Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi

Juha
Huiskonen
direktör
Helsinki Institute of Life Science
Vetenskapsgren Biokemi, cell- och molekylärbiologi

Anne-Maria
Pajari
universitetslektor
Avdelningen för livsmedels- och näringsvetenskaper
Vetenskapsgren Nutrition, Biovetenskaper, Livsmedelsvetenskap

ST
Suvi
Taira
universitetslektor
Forskningsprogrammet för molekylära och integrativa biovetenskaper
Vetenskapsgren Mikrobiologi och virologi, Biokemi, cell- och molekylärbiologi, Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi

TT
Teemu
Teeri
professor
Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Vetenskapsgren Växtbiologi, mikrobiologi, virologi, Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi, Jordbruksbioteknologi, Biokemi, cell- och molekylärbiologi

Sari
Timonen
universitetslektor
Avdelningen för mikrobiologi
Vetenskapsgren Växtbiologi, mikrobiologi, virologi

Studentmedlem

  • Inka Sylgren ja Sonja Leppänen
  • Pia Dürnsteiner ja Sofia Backlund