Kontakt

Nedan kan du bekanta dig med de personer som undervisar och planerar programmet. Mera information om lärarnas forskning och publikationer hittar du via man länkarna.

Om du har frågor angående ansökan, inträdeskrav eller ansökans bilagor, ta kontakt med ansökningsrådgivningen.

Le­da­ren för kan­di­dat­pro­gram­met

 

Lä­ra­re och forskare 

GL
Gareth
Law
professor
Avdelningen för kemi
Vetenskapsgren Kemi

 

MJ
Mikael
Johansson
Avdelningen för kemi
Vetenskapsgren Kemi

ST
Stefan
Taubert
universitetslektor
Avdelningen för kemi
Vetenskapsgren Kemi