Om universitetsstudier
På den här sidan hittar du information om vad du kan studera vid Helsingfors universitet, vilka stödtjänster som erbjuds för studeranden, samt information om hur du kan bekanta dig med Helsingfors universitet och våra utbildningsprogram.
Evenemang för sökande hösten 2021

Vad kan jag studera på svenska vid Helsingfors universitet? Kom med på Högskoledagen som ordnas 28.10.

Hur är det att studera vid Helsingfors universitet? 18.11 ordnar Helsingfors universitet fyra webinarier med olika teman, anmäl dig här (sidan på finska). 

Studier vid Helsingfors universitet

Examen som kan avläggas vid Helsingfors universitet 

  • en lägre högskoleexamen (kandidatexamen) och en högre högskoleexamen (magisterexamen)
  • om du vill kan du efter magisterexamen fortsätta till ett doktorandsprogram
  • med en kandidatexamen kan du redan gå ut till arbetslivet, men de flesta avlägger en magisterexamen först

Att avlägga lägre högskoleexamen tar tre år, medan magisterexamen avläggs på två. Studenterna ansvarar för att studierna framskrider inom den målsatta tiden.

Universitetsstudier har som mål att utveckla studenternas vetenskapliga och kritiska tänkande samt djupt kunnande inom det egna vetenskapsområdet.

Skräddarsy din examen

Vid Helsingfors universitet kan du skräddarsy en examen som motsvarar dina intressen och behov genom att:

  • avlägga kurser och helheter utanför ditt eget utbildningsprogram
  • kombinera studier från andra inhemska universitet via JOO-avtalet 
  • åka på utbyte till ett av universitetets över 500 utbytesmål runt om i världen
  • göra arbetspraktik i Finland eller utomlands och på så vis få värdefull arbetserfarenhet redan under studietiden.
Ett tvåspråkigt universitet

Helsingfors universitet är ett tvåspråkigt toppuniversitet där du kan avlägga examen på finska och svenska. I flera magisterprogram kan du också avlägga examen på engelska.

Avlägg examen på finska eller svenska

Helsingfors universitet erbjuder 32 kandidatprogram och 27 magisterprogram. Undervisningen ges helt eller delvis på finska och/eller svenska. I merparten av utbildningsprogrammen är undervisningsspråket främst finska, men enstaka studieperioder kan erbjudas också på svenska.

Du kan avlägga kandidatexamen på svenska i filosofi, historia, nordiska språk och nordisk litteratur, pedagogik samt samhällsvetenskaper. Dessutom kan du avlägga en tvåspråkig examen inom åtta utbildningsprogram så att minst en tredjedel av undervisningen ges på svenska och en tredjedel på finska.  

Undervisning på svenska på magisternivå ges i samhällsvetenskaper, rättsvetenskap, pedagogik samt filosofi, historia, nordiska språk och litteratur.

Avlägg examen på engelska

Helsingfors universitet har för tillfället ett engelskspråkigt kandidatprogram där du kan studera på engelska, Bachelor’s Programme in Science.

Du kan studera på engelska i ett av våra 36 internationella magisterprogram.  I flera program kan du dock också genomföra studier, få handledning och/eller skriva din magisteravhandling delvis eller helt på svenska och/eller finska. 

I våra 32 doktorandprogram, är undervisningsspråket främst engelska. 

Stödtjänster för studerande
Bekanta dig med Helsingfors universitet

Vill du lära känna Helsingfors universitet och bekanta dig med universitetsstudier?

Du kan bekanta dig med våra utbildningsprogram och våra studenter på våra olika evenemang som på grund av covid-19 har flyttats online.

På nätet kan du också följa med och lyssna på föreläsningsserier och diskussioner om det nyaste inom forskningen. Våra lärare och forskare ger dig chansen att inspireras och höra om det nyaste nya från ett brett och mångsidigt fält.

Du kan bekanta dig med universitetsstudier och våra utbildningsprogram genom att gå kurser vid Öppna universitetet och universitetets MOOC (Massive Open Online Course) -kurser. För speciellt gymnasister erbjuder vi introduktionskurser som är värda 2 sp.

Universitet har fyra campus på olika håll i Helsingfors. Varje campus har sitt särdrag och en alldeles egen karaktär. På varje campus finns det flera inspirerande miljöer där du kan studera.

Läs mer nedan!

Högskoledagen

Högskoledagen ordnas online 28.10.2021. Dagen ordnas varje höst och då har andra stadiets studerande chansen att bekanta sig med studiemöjligheterna på svenska i Helsingfors. Högskolorna som representeras är Helsingfors universitet, Svenska handelshögskolan "Hanken", Aalto-universitetet, Konstuniversitetet samt yrkeshögskolan Arcada. Under evenemanget lyfter vi fram vad de olika svenskspråkiga utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet handlar om, vad studierna går ut på, vilka frågor man kan studera och från vilka perspektiv.

Tsekkaa Helsingin yliopisto

Det digitala evenemanget finsk- och också sevnsktalande gymnasister och alla som är intresserade av Helsingfors universitetets utbildningsprogram. Evenemanget ordnas och hållas på finska 18.11. och 2.3.2022.

Bekanta dig med program och registrering!

Uni på väg

Uni på väg-föreläsningar ger dig en inblick i Helsingfors universitets mångsidiga studieutbud och hur en föreläsning kan se ut. Våra studenter håller en kort 15 minuters föreläsning inom sina ämnen. Videoföreläsningarna läsåret 2021-2022 publiceras senare på hösten 2021 och finns tillgängliga hela läsåret. 

Ta del av föreläsningarna läsåret 2020–2021 genom att logga in som gäst på Helsingfors universitets Moodle-sida

Infotillfällen, diskussioner och föreläsningar på Tankehörnan

Tankehörnan är caféet där det erbjuds infotillfällen, diskussioner och föreläsningar kring såväl Unis tvärvetenskapliga forskning som andra dagsaktuella ämnen.

Föreläsningarna kan följas direkt på nätet eller som inspelningar.

Öppna universitetets Studia Generalia-föreläsningsserie

På Studia Generalia-föreläsningsserien behandlas ett visst tema från olika läroämnens synvinkel. Bekanta dig med tidigare föreläsningsserier på Öppna universitetets webbsidor.

Öppna universitetets studier som ör öppna för alla

Vid Öppna universitetet kan du studera enligt Helsingfors universitets läroplaner inom tio olika vetenskapsområden. Bekanta dig med studieutbudet och anmälan på Öppna universitetets webbsidor.

Titta in-kurser

Prova på-kurserna är kurser som omfattar en eller två studiepoäng och där du kan bekanta dig med olika vetenskapsområden och universitetsstudier vid Helsingfors universitet. Kurserna lämpar sig särskilt väl för t.ex. gymnasieelever som funderar på vad de vill studera. Anmälan görs via Öppna uni.

MOOC-kurser

MOOC (Massive Open Online Course)-kurser följer också utbildningsprogrammens läroplaner.

Bekanta dig med kursutbudet på sidan för kontinuerligt lärande.

Helsingfors universitet har fyra campus på olika håll i Helsingfors och dessutom verksamhetsställen på nio orter. Universitetet verkar också runtom i världen – från Kilpisjärvi till Kenya.

Helsingfors universitet erbjuder mångsidiga studie- och lärmiljöer. Bekanta dig med våra campus och lärmiljöer!