Om universitetsstudier
På den här sidan hittar du information om vad du kan studera vid Helsingfors universitet, om studenternas stödtjänster samt information om hur du kan bekanta dig med Helsingfors universitet och våra utbildningsprogram.
Evenemang för sökande hösten 2021

 

 • Undrar du vad du kan studera på svenska vid Helsingfors universitet? Högskoledagen ordnades på distans 28.10.2021. Materialet från Högskoledagen 2021 online. 
 • Undrar du hur det är att studera vid Helsingfors universitet? 18.11 och 2.3.2022 ordnar Helsingfors universitet fyra webinarier med olika teman. Programmet och anmälan till evenemanget (sidan på finska) 
 • Undrar du vad universitetsstudier går ut på? Uni på väg ordnas på distans läsåret 2021-2022. Videoföreläsningarna finns på Unitube. 
Studier vid Helsingfors universitet

Examen som kan avläggas vid Helsingfors universitet 

 • en lägre högskoleexamen (kandidatexamen) och en högre högskoleexamen (magisterexamen)
 • om du vill kan du efter magisterexamen fortsätta till ett doktorandsprogram
 • med en kandidatexamen kan du redan gå ut till arbetslivet, men de flesta avlägger en magisterexamen först

Att avlägga lägre högskoleexamen tar tre år, medan magisterexamen avläggs på två. Studenterna ansvarar för att studierna framskrider inom den målsatta tiden.

Universitetsstudier har som mål att utveckla studenternas vetenskapliga och kritiska tänkande samt djupt kunnande inom det egna vetenskapsområdet.

Skräddarsy din examen

Vid Helsingfors universitet kan du skräddarsy en examen som motsvarar dina intressen och behov genom att

 • avlägga kurser och helheter utanför ditt eget utbildningsprogram
 • kombinera studier från andra inhemska universitet via JOO-avtalet 
 • åka på utbyte till ett av universitetets över 500 utbytesmål runt om i världen
 • göra arbetspraktik i Finland eller utomlands och på så vis få värdefull arbetserfarenhet redan under studietiden.
Ett tvåspråkigt universitet

Helsingfors universitet är ett tvåspråkigt toppuniversitet där du kan avlägga examen på finska och svenska. I flera magisterprogram kan du också avlägga examen på engelska.

Avlägg examen på finska eller svenska

Helsingfors universitet erbjuder 32 kandidatprogram och 27 magisterprogram där undervisningen ges helt eller delvis på finska och/eller svenska. I merparten av utbildningsprogrammen är undervisningsspråket främst finska, men enstaka studieperioder kan erbjudas också på svenska. Som studerande har du alltid rätt att skriva essäer och tenter på svenska.  

Om du vill studera helt på svenska kan du på kandidatnivå studera filosofi, historia, nordiska språk och nordisk litteratur, pedagogik samt samhällsvetenskaper. Du kan också studera medicin, biologi och juridik delvis på svenska. Dessutom kan du avlägga en tvåspråkig examen inom åtta utbildningsprogram så att minst en tredjedel av undervisningen ges på svenska och en tredjedel på finska. 

Undervisning på svenska på magisternivå ges i samhällsvetenskaper, rättsvetenskap, pedagogik samt filosofi, historia, nordiska språk och litteratur.

Avlägg examen på engelska

 • Helsingfors universitet har för tillfället ett engelskspråkigt kandidatprogram där du kan studera på engelska, Bachelor’s Programme in Science.
 • Du kan studera på engelska i ett av våra 36 internationella magisterprogram.  I flera program kan du dock också genomföra studier, få handledning och/eller skriva din magisteravhandling delvis eller helt på svenska och/eller finska. 
 • I våra 32 doktorandprogram, är undervisningsspråket främst engelska. 
Bekanta dig med universitetsstudier med hjälp av en MOOC-kurs!

MOOC-kurser är öppna webbkurser som du kan ta när det passar dig. På svenska finns det MOOC-kurser i bland annat pedagogik, straffrätt och grunderna i artificiell intelligens.

Du hittar alla MOOC-kurser som för närvarande står till buds i MOOC-studieutbudet. 

Bekanta dig med Helsingfors universitet

Vill du lära känna Helsingfors universitet och bekanta dig med universitetsstudier?

 • Du kan bekanta dig med våra utbildningsprogram och våra studenter på våra olika evenemang som till stor del flyttats online.
 • På nätet kan du också följa med och lyssna på föreläsningsserier och diskussioner om det nyaste inom forskningen. Våra lärare och forskare ger dig chansen att inspireras och höra om det nyaste nya från ett brett och mångsidigt fält.
 • Våra studenter hittar du på 
 • Du kan bekanta dig med universitetsstudier och våra utbildningsprogram genom att gå kurser vid Öppna universitetet och universitetets MOOC (Massive Open Online Course) -kurser. För speciellt gymnasister erbjuder vi introduktionskurser som är värda 2 sp.
 • Universitet har fyra campus på olika håll i Helsingfors. Varje campus har sitt särdrag och en alldeles egen karaktär. På varje campus finns det flera inspirerande miljöer där du kan studera.

Läs mer nedan!

Högskoledagen

Högskoledagen ordnades online 28.10.2021. Dagen ordnas varje höst och då har andra stadiets studerande chansen att bekanta sig med studiemöjligheterna på svenska i Helsingfors. Högskolorna som representeras är Helsingfors universitet, Hanken - Svenska handelshögskolan, Aalto-universitetet, Konstuniversitetet samt yrkeshögskolan Arcada. Under evenemanget lyfter vi fram vad de olika svenskspråkiga utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet handlar om, vad studierna går ut på, vilka frågor man kan studera och från vilka perspektiv.

Tsekkaa Helsingin yliopisto

Det digitala evenemanget ordnas riktar sig till alla som är intresserade av Helsingfors universitetets utbildningsprogram. Evenemanget ordnas på finska 18.11 och 2.3.2022.

Bekanta dig med programmet och anmäl dig!

Uni på väg

Uni på väg-föreläsningar ger dig en inblick i Helsingfors universitets mångsidiga studieutbud och hur en föreläsning kan se ut. Våra studenter håller en kort 15 minuters föreläsning inom sina ämnen. Videoföreläsningarna läsåret 2020-2021 och 2021-2022 finns på Unitube.

Du kan chatta med våra studenter och ställa frågor om allt som har med studierna och studielivet att göra med. 

Instagram-kontot Uni på svenska  får du ta del av det tvåspråkiga universitetet och höra våra studenter berätta om att studera på svenska. 

Varje torsdag syns våra studenter också på University of Helsinki Instagram-kontot

 

Infotillfällen, diskussioner och föreläsningar på Tankehörnan

Tankehörnan är caféet där du kan ta del av infotillfällen, diskussioner och föreläsningar kring såväl Helsingfors universitets tvärvetenskapliga forskning som andra dagsaktuella ämnen.

Föreläsningarna kan följas direkt på nätet eller som inspelningar.

Öppna universitetets Studia Generalia-föreläsningsserie

På Studia Generalia-föreläsningsserien behandlas ett visst tema från olika läroämnens synvinkel. Bekanta dig med tidigare föreläsningsserier på Öppna universitetets webbsidor.

Öppna universitetets studier som ör öppna för alla

Vid Öppna universitetet kan du studera enligt Helsingfors universitets läroplaner inom tio olika vetenskapsområden. Bekanta dig med studieutbudet och anmälan på Öppna universitetets webbsidor.

Titta in-kurser

Prova på-kurserna är kurser som omfattar en eller två studiepoäng och där du kan bekanta dig med olika vetenskapsområden och universitetsstudier vid Helsingfors universitet. Kurserna lämpar sig särskilt väl för t.ex. gymnasieelever som funderar på vad de vill studera. Anmälan görs via Öppna uni.

MOOC-kurser

MOOC (Massive Open Online Course)-kurser följer också utbildningsprogrammens läroplaner.

Bekanta dig med kursutbudet på sidan för kontinuerligt lärande.

Helsingfors universitet har fyra campus på olika håll i Helsingfors och dessutom verksamhetsställen på nio orter. Universitetet verkar också runtom i världen – från Kilpisjärvi till Kenya.

Helsingfors universitet erbjuder mångsidiga studie- och lärmiljöer. Bekanta dig med våra campus och lärmiljöer!

Stödtjänster för studerande