Pedagogiska studier för lärare

De pedagogiska studierna för lärare ger omfattande pedagogisk behörighet för läraruppgifter på olika skolstadier och vid olika läroanstalter och de är definierade i förordning 1998/986. Studiernas omfattning är 60 studiepoäng.

Nya urvalskriterier för 2025 publiceras i oktober-november 2024,
Beskrivning av de pedagogiska studierna

De pedagogiska studierna för lärare (pedagogiska studier), 60 sp, ger bred pedagogisk behörighet för läraruppgifter på olika skolstadier och vid olika läroanstalter (grundläggande utbildning, gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor, folkhögskolor, medborgar- och arbetarinstitut). Behörighetsvillkoren för ämneslärare (t.ex. kraven på ämneskompetens för undervisningsämnet) varierar dock enligt läroanstalt.

De pedagogiska studierna kan genomföras som fristående studier efter högre högskoleexamen eller som examensstuderande som en del av en högskoleexamen som avläggs vid Helsingfors universitet.  Studierna är heltidsstudier.

Antagningsgrupper

Du kan välja antingen inriktningen grundläggande utbildning och gymnasieutbildning eller vuxenutbildning. Inriktningen väljs i ansökningsskedet. Bland annat innehållen i undervisningspraktiken är beroende av vilken kvot du studerar inom. Studier som genomförts inom båda utbildningsalternativen ger samma omfattande pedagogiska behörighet.

De pedagogiska studierna i båda inriktningar erbjuds även på svenska och för vissa undervisningsämnen även på engelska.

Ansökan till studier
Nästa ansökningsomgång

Nästä ansökningsperioden arrangeras på våren 2025.