Ämnesstudier i universitetspedagogik 2022
Helsingfors universitet erbjuder ämnesstudier i universitetspedagogik (35 studiepoäng) som personalutbildning. Denna studiehelhet är primärt avsedd för personalen vid Helsingfors universitet och dess samarbetsuniversitet som redan genomfört 25 sp grundstudier i universitetspedagogik. Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2022 är 9.2.2022–4.3.2022 kl. 15.00.

Inom denna antagningsgrupp antas högst 20 nya studerande för utbildningen läsåret 2022–2023.

Ämnesstudier i universitetspedagogik ordnas i huvudsak på finska, men deltagare har rätt att använda bägge inhemska språken vid genomförandet av studieprestationer.

Studierna är planerade så att de kan genomföras på två läsår. Studierna förutsätter närvaro och man kommer överens om ersättning av frånvaro enligt studieavsnitt.