Centret för Universitetspedagogik

Vid Centret för universitetspedagogik (HYPE) bedrivs forskning om universitetsundervisning vid alla fakulteter och inom alla discipliner. Vid centret stödjer vi de olika utbildningsprogrammen och fakulteterna i arbetet med att utveckla undervisningen och lärandet. Därtill ligger fokus på att utbilda personalen vid Helsingfors universitet till experter inom forskningsbaserad universitetspedagogik. Vid Centret samarbetar vi även mångsidigt både nationellt och internationellt, både när det gäller universitetspedagogisk forskning och när det gäller att utveckla undervisningen och lärandet. Under åren 2021-2030 fokuserar Centret för universitetspedagogik på tre olika tyngdpunkter för verksamheten. HYPE strävar efter att uppnå en internationell topp när det gäller universitetspedagogisk forskning, utveckling av forskningsbaserat lärande samt samarbete.

Forsk­ning, uni­ver­si­tets­pe­da­go­gisk ut­bild­ning & ut­veck­ling
Aktuellt