Stu­di­e­rät­tens gil­tig­hetstid

Giltighetstider för studierätter som beviljas i Pedagogiska fakultetens separata antagningar 2022.
Studierätternas giltighetstider

För de fristående speciallärarstudierna beviljas en studierätt som är avgiftsfri och tidsbegränsad. Enligt rektors beslut 495/2017 kan dekanus bevilja studierätt för två år och studietiden kan förlängas med ett år av vägande skäl. Studierätten gäller endast fristående speciallärarstudier. Den ger inte studenten rätt att genomföra andra studier vid Helsingfors universitet.

De fristående speciallärarstudiernas omfattning är 60 studiepoäng, varav 20 studiepoäng räknas till godo för grundstudiehelheten i specialpedagogik som krävs för ansökan. Studenten ska alltså genomföra 40 studiepoäng.

Studierätt för fristående studier

Den fristående studierätten är avgiftsfri och tidsbegränsad. Enligt rektors beslut 495/2017 kan dekanus bevilja studierätt för två år och studietiden kan förlängas med ett år av vägande skäl. Studierätten gäller endast fristående ämnesdidaktiska studier. Den ger inte studenten rätt att genomföra andra studier vid Helsingfors universitet.

 

Examensstudenters studierätt

Examensstudenters studierätt är i kraft lika länge som den rätt att avlägga högre högskoleexamen som studierätten grundar sig på.

Studierätt för fristående studier

Studierätten för fristående studier är tidsbegränsad. Enligt rektors beslut 495/2017 kan dekanus bevilja studierätt för två år och studietiden kan förlängas med ett år av vägande skäl. Studierätten gäller endast fristående pedagogiska studier för lärare. Den ger inte studenten rätt att genomföra andra studier vid Helsingfors universitet. Andra studierätter, t.ex. för komplettering av studier i ett undervisningsämne eller för studier i ett annat undervisningsämne, beviljas av den ämnesfakultet eller avdelning/ämnesinstitution som ansvarar för ämnet.

Examensstudenters studierätt

Examensstudenters studierätt är i kraft lika länge som den rätt att avlägga högre högskoleexamen som studierätten grundar sig på.