Att inleda studierna

Närmare information om studiestarten finns på Pedagogiska fakultetens sidor.
Välkommen till fristående speciallärarstudier

Du hittar mera information om starten av studierna i studentinstruktionerna. Kontrollera viktiga datum! 

Medlemskap i studentkåren och ämnesföreningar

Medlemskap i Studentkåren vid Helsingfors universitet

Studenter som bedriver fristående studier kan inte bli medlemmar av Studentkåren vid Helsingfors universitet. Du kan fråga om studentförmåner hos Studentservicen.

Ämnesföreningar

Du kan bekanta dig med ämnesföreningarna via länkarna nedan.

Erikeepperi Ry

Erikeepperi är en ämnesförening för specialpedagogik som välkomnar även fristående speciallärarstuderande att bli medlemmar. Föreningen grundades 2004. På föreningens webbplats kan du läsa mer om verksamheten och hur man blir medlem.

HAO Ry

HAO (Helsingin aineenopettajaksi opiskelevat ry) är ämnesföreningen för ämneslärarstuderande. Föreningen grundades 1969 och välkomnar även studenter som bedriver fristående pedagogiska studier för lärare. Läs mer om medlemskap i föreningen och om verksamheten: https://blogs.helsinki.fi/hao-ry/.