Begäran om omprövning

Om du anser att beslutet i studentantagningen är felaktigt, kan du lämna in en begäran om omprövning. Läs noggrant igenom anvisningarna och lämna in din begäran om omprövning till Ansökningsservicen inom tidsfristen. Anvisningarna på den här sidan gäller ansökningarna till Pedagogiska fakultetens fristående lärarstudier år 2023.

Anvisningarna på den här sidan gäller följande ansökningsmål:

  • fristående speciallärarstudier
  • pedagogiska studier för lärare (ämneslärarutbildning)
  • ämnesstudier i universitetspedagogik
  • studier i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen 

Begäran om omprövning ska göras skriftligen och av begäran ska framgå

  • vilket beslut begäran om omprövning gäller
  • vilken punkt i beslutet som din begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning av beslutet du begär
  • på vilka grunder du begär att beslutet ska omprövas
  • dina kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress, telefonnummer).

De dokument som du vill åberopa i din omprövningsbegäran måste bifogas till begäran.

 

Du kan lämna in din begäran om omprövning till Helsingfors universitets ansökningsservice på något att följande sätt:

1. Som vanligt e-post

Du kan skicka din begäran om omprövning via e-post till följande adress:

studera@helsinki.fi

Skriv “Begäran om omprövning” i rubrikfältet och sedan namnet på det ansökningsobjekt din begäran angår (t.ex. “Begäran om omprövning: magisteransökan, magisterprogrammet i ekonomi”). Skicka helst din begäran om omprövning från den e-postadress du angivit på den ansökningsblankett med vilken du ansökte till Helsingfors universitet.

Vänligen observera att Helsingfors universitet inte ansvarar för datasekretessen då en begäran om omprövning skickas som vanligt e-postmeddelande. Du kan således använda vanlig e-post, men på eget ansvar.

2. Som krypterad e-post

Ifall din begäran om omprövning innehåller sekretessbelagd information kan du vid behov skicka din begäran om omprövning till oss som ett konfidentiellt, krypterat e-postmeddelande.

I vanliga fall är det inte nödvändigt att inkludera ditt personsignum eller annan sekretessbelagd information i en begäran om omprövning, som t.ex. information om din levnadssituation eller hälsa, eftersom denna information inte beaktas i urvalskriterierna. Ifall du trots allt inkluderar dylik personlig information i din begäran rekommenderar vi att du skickar din begäran om omprövning som ett krypterat e-postmeddelande.

Följ de instruktioner som gäller för att skicka krypterade e-postmeddelanden. Instruktionerna finns på följande nätsida: Skicka krypterad e-post till ansökningsservicen.

3. Posta eller lämna in personligen till ansökningsservicens brevlåda

På grund av coronavirus-situationen har universitetet en exceptionell situation. Vi rekommenderar att du skickar in din begäran om omprövning per e-post.

Om du inte har möjlighet att använda e-post, kan du också posta din begäran om omprövning eller lämna in den personligen till ansökningsservicens brevlåda.

Närmare anvisningar finns på vår webbsida: Hur man lämnar in dokument till ansökningsservicen. Observera att om du postar din begäran om omprövning ska den vara ansökningsservicen tillhanda inom den tidsfrist som anges i det brev med resultaten som skickats dig. Dagens poststämpel godkänns inte.

 

Lämna in din begäran om omprövning på ett av de angivna sätten, inte på flera olika sätt eller på något annat sätt. Observera att begäran om omprövning ska lämnas in till ansökningsservicen och inte till någon annan enhet vid Helsingfors universitet (exempelvis registraturen eller en fakultet eller studentservicen).

Helsingfors universitets ansökningsservice behandlar alla begäranden om omprövning skyndsamt. Behandlingstiden för begäran om omprövning är uppskattningsvis 1–2 månader. När universitetet har behandlat din begäran om omprövning, får du ett meddelande om beslutet per e-post eller brev. Om din begäran om omprövning avslås eller avvisas får du ett meddelande om detta och en besvärsanvisning, där det förklaras hur du får söka ändring i beslutet genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Om du inte hittar svar på din fråga på vår webbplats, kan du kontakta våra kundrådgivare på adressen studera@helsinki.fi.