Ak­ti­ve­ring av an­vän­dar­namn

För att du skall kunna avlägga fristående studier behöver du ett ikraftvarande användarnamn till Helsingfors universitets studeranderegister

Användarnamnet behövs för att kunna logga in på universitetets datorer och till exempel för kurs- och tentamensanmälningar samt granskandet av studieprestationerna. Den största delen av informationen gällande studier är centrerad till Studietjänsten och alla meddelanden gällande studier skickas till studerandens helsinki.fi adress. På grund av detta är det bra för studeranden att aktivera den ifrågavarande e-postadressen.

Då du har anmält om mottagandet av studieplatsen, registreras din studierätt i Helsingfors universitets studeranderegister.  Efter detta kan du aktivera din användarbehörighet (aktiveringen av användarbehörigheten lyckas först efter att dina uppgifter finns i registret).

Aktivering: 1. Pröva aktivera behörigheten här. Anvisningar för detta här. För att kunna aktivera behörigheten krävs både en finsk personbeteckning samt nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett identitetsbevis beviljat av den finska polisen. 2. Ifall aktiveringen inte lyckas enligt instruktionerna ovan kan du ta kontakt med universitetets helpdesk.