Elektroniskt bestyrkta bilagor

När du ansöker till kandidat- och magisterprogram i den gemensamma ansökan eller till ett engelskspråkigt kandidatprogram kan du lämna in dina elektroniskt verifierade utbildningsdokument på de sätt som anges på denna sida.

Om din utbildningsinstitution använder en elektronisk verifieringstjänst eller om det finns en nationell registertjänst genom vilken du kan skicka dina officiella utbildningsdokument, var vänlig och använd tjänsten för att skicka dina dokument direkt till Helsingfors universitet.

Välj Helsingfors universitet från tjänstens lista över registrerade mottagare, eller använda någon av följande e-postadresser som kontaktuppgift:

Kontakta din egen utbildningsinstitution om du behöver mera information om hur du använder den tjänst som används vid din utbildningsinstitution. Helsingfors universitet har inte möjlighet att hjälpa dig använda tjänsten.

Nedan finns en lista över några vanliga elektroniska tjänster som godkänns av Helsingfors universitets ansökningsservice:

Om din utbildningsinstitution använder någon annan tjänst än de som listas ovan, kontakta då oss för att utreda om det är möjligt att godkänna dina dokument också via denna tjänst. Observera att Helsingfors universitet förbehåller sig rätten att avgöra om en tjänst godkänns eller inte.

Elektroniskt signerade utbildningsdokument

Vi godkänner dokument som har signerats elektroniskt med en giltig digital signatur (s.k. Adobe blue ribbon) av den utbildningsinstitution som utfärdat dem. Den giltiga digitala signaturen visar sig som ett blått band när dokumentet öppnas i Adobe Reader. Signaturen måste tillhöra den utfärdande utbildningsinstitutionen och den måste vara giltig när dokumentet öppnas.

Helsingfors universitet förbehåller sig rätten att bedöma varje elektroniskt signerat dokument från fall till fall och förkasta dokument som inte uppfyller kraven.

Elektroniskt verifierade utbildningsdokument

Vi godkänner utbildningsdokument som innehåller en verifikationskod som vi kan verifiera dokumentet och dess innehåll med i en elektronisk verifieringstjänst som används av den utfärdande utbildningsinstitutionen.

För att verifieringen ska godkännas måste den uppfylla följande villkor:

  • Verifieringstjänsten finns på den utfärdande utbildningsinstitutionens webbplats, ELLER, om det gäller en tredjepartstjänst finns det en länk på utbildningsinstitutionens webbplats till den externa verifieringstjänsten.
  • Dokumentets hela innehåll kan verifieras med hjälp av verifieringstjänsten, dvs. verifieringstjänsten måste visa exakt samma innehåll som det dokument du lämnat in.

Observera följande begränsningar:

  • Vi godkänner inte utbildningsinstitutioners verifieringstjänster som förutsätter nedladdning av specifik programvara eller som tar ut en avgift för verifieringen.
  • Vi godkänner inte verifieringstjänster som kräver att mottagaren skickar ett e-postmeddelande till tjänsten eller till den utfärdande utbildningsinstitutionen.

Vi kan inte garantera att vi godkänner verifieringstjänster på andra språk än engelska, finska och svenska. Om tjänsten är tillgänglig endast på andra språk använder vi den efter bästa förmåga. Men om vi inte kan använda tjänsten för att den är på ett annat språk måste du skicka in dina dokument på något annat godtagbart sätt.

Om det verifierade dokumentet inte finns tillgängligt på finska, svenska eller engelska måste du också lämna in en officiell (auktoriserad) översättning av originaldokumentet.

Helsingfors universitet förbehåller sig rätten att bedöma varje elektroniskt dokument och varje verifieringstjänst från fall till fall. Om vi inte kan verifiera de begärda uppgifterna måste du lämna in dokumentet på något annat godtagbart sätt.

OBS! Denna verifieringsmetod godkänns endast om du har ansökt till Helsingfors universitets magisterprogram. Du måste ha lämnat in din ansökan och du måste ha fått ett ansökningsnummer.

Om din utbildningsinstitution inte använder en elektronisk verifieringstjänst (t.ex. Digitary, Parchment, MyEquals, CSSD/CHESICC, Truecopy) för att skicka officiella utbildningsdokument kan du be att de skickar dina elektroniska utbildningsdokument per e-post direkt till Helsingfors universitet på adressen

För att dokumentet ska godkännas måste det uppfylla följande villkor:

  • E-postmeddelandet ska skickas från den utfärdande utbildningsinstitutionens officiella e-postadress.
  • Avsändaradressen ska kunna verifieras på utbildningsinstitutionens offentliga webbplats.
  • Avsändaradressen ska tillhöra en person eller enhet som ansvarar för utfärdandet av officiella utbildningsdokument, til exempel registratorskontoret, studiebyrån, studentservicen eller en motsvarande administrativ enhet.
  • Det bifogade dokumentet måste vara i PDF-format.
  • E-postmeddelandet måste innehålla ditt ansökningsnummer som referensnummer.

Dokument som skickas per e-post men inte uppfyller dessa krav godkänns inte. Vänligen förmedla dessa anvisningar till din utbildningsinstitution när du ber dem skicka dina dokument.