Doktorandprogrammet i kemi och molekylära vetenskaper

Experter på kemi spelar en mycket viktig roll när det gäller att lösa globala problem. Doktorandprogrammet i kemi och molekylära vetenskaper (CHEMS) fokuserar på grundforskning i experimentell och teoretisk kemi samt beräkningskemi, från små molekyler till makromolekyler, och forskningsteman som syntes, isoleringstekniker, karakterisering, analysmetoder och spektroskopi.
Letade du efter det här?