Doktorandprogrammet i geovetenskap

Doktorandprogrammet i geovetenskap (GeoDoc) är ett mångvetenskapligt program för doktorander som är intresserade av jordskorpan och dess dynamik, fenomen och sociala dimensioner.
Letade du efter det här?