Doktorandprogrammet i atmosfärvetenskaper

Doktorandprogrammet i atmosfärvetenskaper utbildar nästa generation av toppforskare och experter inom atmosfärvetenskap och ger dem de tvärvetenskapliga kunskaper och färdigheter de behöver för att tackla framtidens utmaningar i samband med klimatförändringen, luftkvalitet och miljöteknologi. Den utbildning de får i programmet gör det möjligt för dessa experter att inneha olika krävande tjänster i samhället och inom industrin. Utöver de klassiska färdigheterna och kunskaperna inom området betonar programmet också modern mätteknik (laboratorier, markbaserad mätning och fjärranalys), dataanalys och modellering (från boxmodeller till jordsystemmodeller).
Letade du efter det här?